Historia

ATRAKCJE GMINY LUBOMIERZ

Historia

Rewitalizacja rynku w Lubomierzu według Rewizja Grupa ProjektowaLubomierz to architektoniczna perła Dolnego Śląska. Niezniszczony przez II Wojnę Światową zachował kształt śródmieścia charakterystyczny dla średniowiecznych osad targowych. Początki Lubomierza sięgają XII w., a związane są z usytuowaniem ówczesnej osady na ważnym szlaku komunikacyjnym z Pragi do Zgorzelca.

Bardzo ważnym wydarzeniem, wpływającym na obraz i historię miasta, było postawienie klasztoru i sprowadzenie do niego sióstr benedyktynek. Lubomierz otrzymał prawa miejskie w 1291 r. od Księcia Bolka I Świdnickiego. Książę nadał miastu przywileje, nakazał wzniesienie obwarowań miejskich, przyznał także prawo do organizowania dorocznego targu 15 sierpnia, co pomogło miastu i klasztorowi osiągać znaczne dochody.

Rozwój miasta zakłócały częste pożary, zarazy i powodzie. W 1408 roku dotychczasowe przywileje potwierdził król Czeski Wacław II. Miasto i klasztor zostały zniszczone i splądrowane przez husytów w 1426 roku. Ciągłe zagrożenie wojną spowodowało, że w Lubomierzu powstało Bractwo Kurkowe. W 1527 roku miasto otrzymało od króla Ferdynanda I potwierdzenie dotychczasowych przywilejów. W połowie XVI w. nastąpił okres rozkwitu Lubomierza. Zaczęto wysyłać transporty przędzy wełnianej do Hamburga, organizować największe, obok Lwówka i Jeleniej Góry, targi przędzy w tej części Śląska. Głównym miejscem handlu był rynek miejski.

W 1544 roku założona została szkoła, której jedyna izba zlokalizowana była w pomieszczeniach górnej bramy. Z Lubomierza wywodzą się najznakomitsi drukarze krakowscy Hieronim Wietor, Marek Scharfenberg oraz jego synowie Mikołaj i Stanisław.

Lubomierz miał się dobrze, dopóki w większych miastach nie rozwinęły się bawełniane manufaktury i przemysł odzieżowy. Miasteczko popadło w stagnacje, której nie przerwało nawet pociągnięcie linii kolejowej w 1885 roku. Malowniczość miasteczka Lubomierz oraz terenów gminy spowodowała, że nakręcono tu osiem filmów, min. „Sami Swoi” i cały tryptyk S.Chęcińskego. Od 1997r. corocznie w połowie sierpnia jest organizowany Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych, na który przybywa wielu znakomitych aktorów, reżyserów i tysiące turystów.

Atrakcje

Muzeum Kargula i Pawlaka

Muzeum Kargula i Pawlaka

Muzeum Poświęcone kultowej trylogii sylwestra Chęcińskiego „Sami Swoi”.
Sprawdź: ceny biletów, rezerwacje, godziny otwarcja:

www: https://www.lck.org.pl/muzeum-kargula-i-pawlaka/

Zwiedzanie Kościoła św. Maternusa w Lubomierzu

Zachęcamy do odwiedzenia jednego z najpiekniejszych kościołów na Dolnym Śląsku. Barokowa Świątynia o ciekawej architekturze i tajemniczej historii. 

Zabytki i ciekawe miejsca

Zanurz się w niesamowitej historii tutejszych miejsc. 

magiczna pławna

Magiczna Pławna

Magiczne miejsce z historycznym zamkiem, grodem i salą rycerską.
Sprawdź bielty i godziny otwarcia:

www: https://magicznaplawna.pl/

Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych

Zapraszamy do jedynego w Polsce, unikalnego Muzeum Przesiedleńców. Stworzone w starym osiemnastowiecznym domostwie rodziny Dietrich we Wsi Pławna Górna 79

https://www.facebook.com/MuzeumPrzesiedlencow/

Dziki Wąwóz

Dziki Wąwóz w pobliżu Maciejowca to jedno z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc w okolicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.


MIEJSCOWOŚCI GMINY

zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Wojciechów

Wzmiankowany już w 1305 roku, leży na wschód od Lubomierza. Ta kilkukilometrowa wieś rozłożyła się wzdłuż górnego biegu Oldzy, w znacznej mierze wzdłuż drogi do Lubomierza. Obiektem górującym nad Wojciechowem jest barokowy kościół św. Bartłomieja Apostoła

zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Radoniów

Radoniów oddalony o ok. 2 km od Lubomierza w kierunku południowo-zachodnim, leży nieopodal ruchliwej drogi Jelenia Góra - Zgorzelec. Tak jak kilka okolicznych wsi, jest wymieniony w dokumencie z 1307 roku, jako darowizna na rzecz klasztoru w Lubomierzu

zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Popielówek

Ta najmniejsza w gminie Lubomierz wieś leży w dolinie bezimiennego po-toku, będącego lewym dopływem Oldzy. W roku 1947 w Popielówku założona została antykomunistyczna organizacja pn.: Żandarmeria Sił Podziemnych. Dziś Popielówek nazywany jest Wioską Żołnierzy Wyklętych

zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Pokrzywnik

Ta bardzo mała wieś, położona u stóp wzgórza Brożyna, swoim rodowodem sięga roku 1307. We wsi nie ma kościoła i trudno też znaleźć inne zabytki. Większość zachowanych tu domów murowano-szachulcowych ma ponadto lat, a najstarszy z nich wybudowa-no w 1774 roku. Największą atrakcją jest Dziki Wąwóz

zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Pławna

Pławna powstała w wyniku osiedlania się wzdłuż złotodajnej rzeczki Kózka kopaczy złota ze Lwówka ŚI., którzy już w 1241 roku wykupili tu działki górnicze. Ciekawym miejscem w Pławnej jest Galeria oraz Zamek Legend Śląskich stworzone przez regionalnego artystę plastyka Dariusza Milińskiego, pomysłodawcę i założyciela także miejscowego Muzeum Przesiedleńców i Wy-pędzonych oraz budowniczego drewnianej Arki znajdującej się nieopodal kościoła

zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Pasiecznik

Wioska usytuowana jest pośród wzgórz: Zabawa, Bojanka, Gęsia Górka. Pierwsza wzmianka o Pasieczniku pojawia się już w 1305 roku w dokumencie biskupa wrocławskiego. Najokazalszą budowlą we wsi jest kościół św. Michała Archanioła

zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Oleszna Podgórska

Oleszna Podgórska wzmiankowana była już w 1254 roku, a w 1307 roku wraz z innymi wsiami została podarowana klasztorowi Sióstr Benedyktynek w Lubomierzu. W 1706 roku nocował tu król szwedzki Karol XII

zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Milęcice

Milęcice to mała wieś leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie Lubomierza. W miejscowości można spotkać fragmenty starych urządzeń do płukania złota, a przy starej stacji kolejowej zachował się w dobrym stanie piec do wypalania wapna

Maciejowiec

Maciejowiec leży w dolinie Maciejowskiego Potoku. Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się w dokumentach 1386 roku. Najciekawszą pamiątką przeszłości miejscowości jest kompleks pałacowo-parkowy.

zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Janice

Wieś rozciąga się na długości ok. 1 kilometra w dolinie Janickiej Strugi i jej dopływu. Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się w dokumentach w 1348roku.

zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Golejów

Miejscowość usytuowana jest we wschodniej części Wzgórz Radoniowskich, ok. 5 km na wschód od Lubomierza. Pierwsza wzmianka o Golejowie pochodzi z roku 1286

© Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl

Chmieleń

Chmieleń położony jest ok. 4 kilometrów na południe od Lubomierza. Jest to wieś łańcuchowa, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1307. Przez Chmieleń przebiega niebieski szlak turystyczny z Rębiszowa do Lwówka Śląskiego.