Ochrona Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych:

Bogusław Chrzan

Dyrektor Lubomierskiego Centrum Kultury

Lubomierskie Centrum Kultury

ul. Wacława Kowalskiego 1,
59-623 Lubomierz

Inspektor Danych Osobowych:

Michał Pater

Muzeum Kargula i Pawlaka
Ul. Wacława Kowalskiego 1,
59-623 Lubomierz
Tel. 75 78 33 573
e-mail: muzeum@cpsystem.kylos.pl/lck