zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Wojciechów

Wzmiankowany już w 1305 roku, leży na wschód od Lubomierza. Ta kilkukilometrowa wieś rozłożyła się wzdłuż górnego biegu Oldzy, w znacznej mierze wzdłuż drogi do Lubomierza. Obiektem górującym nad Wojciechowem jest barokowy kościół św. Bartłomieja Apostoła, wzniesiony w latach 1786-1789. We wnętrzu znajdują się trzy barokowe ołtarze i kamienna chrzcielnica z 1788 roku, a także obrazy olejne z II połowy XVIII wieku, przedstawiające drogę krzyżową. Przy kościele znajduje się cmentarz tego samego okresu, otoczony mu-rem z bramami i nagrobkami. We wsi spotyka się charakterystyczne dla tego rejonu domy murowano szachulcowe, a na wielu posesjach można spotkać znaczną ilość kamiennych krzyży i kapliczek słupowych. Ciekawostką jest kamienny krzyż pokutny, znajdujący się w połowie wsi, przy drodze do Lubomierza.