zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Pokrzywnik

Ta bardzo mała wieś, położona u stóp wzgórza Brożyna, swoim rodowodem sięga roku 1307. We wsi nie ma kościoła i trudno też znaleźć inne zabytki. Większość zachowanych tu domów murowano-szachulcowych ma ponadto lat, a najstarszy z nich wybudowa-no w 1774 roku. Największą atrakcją jest Dziki Wąwóz,

czyli dolny odcinek doliny Maciejowskiego Potoku, objęty ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Mierzy ok. 1 km długości, wcinając się w okoliczne skały. W jego ko-rycie i na ścianach wąwozu odsłaniają się ciekawe formy skalne, w potoku znajduje się też niewielka, lecz malownicza kaskada zwana Dzikim Wodospadem.