zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Popielówek

Ta najmniejsza w gminie Lubomierz wieś leży w dolinie bezimiennego po-toku, będącego lewym dopływem Ol-dzy. Już w 1307 roku wraz z Milęcicami, Radoniowem i Oleszną Podgórską, miejscowość została wymieniona jako darowizna synów Jutty von Liebenthalna rzecz klasztoru w Lubomierzu. We wsi znajduje się kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej wzniesiony w latach 1766-1767. Wokół świątyni zachował się cmentarz z XVI wieku otoczony murem z bramą zamkniętą półkolistym łukiem. W okolicy można spotkać wiele kapliczek i figur przy-drożnych z różnych okresów. w roku 1947 w Popielówku założona została antykomunistyczna organizacja pn.: Żandarmeria Sił Podziemnych. Dziś z racji corocznych uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy Niezłomnych Popielówek nazywany jest Wioską Żołnierzy Wyklętych