zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Golejów

Miejscowość usytuowana jest we wschodniej części Wzgórz Radoniowskich, ok. 5 km na wschód od Lubomierza. Pierwsza wzmianka o Golejowie pochodzi z roku 1286. Znajdując się tutaj kościół pw. św. Feliksa i Adaukta wzniesiony został w 1784roku i przebudowany w roku 1843 W jego ścianach zachowały się epitafia z końca XVII wieku. Przy świątyni znajduje się cmentarz otoczony murem. Na wyróżnienie zasługuje za- chowany obok drewniany krzyż z 1655 roku oraz kapliczka pokutna z roku 1672 Wartym uwagi jest też pomnik pole głych żołnierzy z okresu I wojny światowej. W okolicy i na posesjach pry watnych znajduje się duża ilość krzyż i kapliczek przydrożnych.