zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Janice

Wieś rozciąga się na długości ok. 1 kilometra w dolinie Janickiej Strugi i jej dopływu. Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się w dokumentach w 1348roku. Miejscowość należała wtedy do rodziny von Spiller z Pasiecznika ok.1600 roku, część wsi przeszła do majątku w Maciejowcu. We wsi znaj-dują się ruiny kościoła z XVI wieku który początkowo katolicki, w 1549roku został przejęty przez ewangelików, a sto lat później ponownie wrócił do społeczności katolickiej. We wsi zachował się XIX-wieczny cmentarz ewangelicki, kilka starych domów murowano szachulcowych, a także wiele krzyży i kapliczek przydrożnych miejscowości znajduje się siedzi-ba Fundacji Wioski Franciszkańskiej propagująca wśród dzieci i młodzieży idee św. Franciszka z Asyżu. Przez Ja-nice prowadzi żółty szlak turystyczny Rębiszowa do Rybnicy (przez Starą kamienicę)