zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Milęcice

Milęcice to mała wieś leżąca w bez-pośrednim sąsiedztwie Lubomierza 1307 roku została podarowana przez synów Jutty von Liebenthal klasztorowi w Lubomierzu. Przez wieś prze pływa rzeka Oldza, nad którą zbudowano kilka młynów wodnych, dzisiaj już nieistniejących W miejscowości można spotkać fragmenty starych urządzeń do płukania złota, a przy starej stacji kolejowej za-chował się w dobrym stanie piec do wypalania wapna. Obok pieca znajduje się stare wyrobisko do pozyskiwania surowca (wapienia). Przez Milęcice przebiega niebieski szlak turystyczny z Rębiszowa do Lwówka Śląskiego.