zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Pasiecznik

Wioska usytuowana jest pośród wzgórz: Zabawa, Bojanka, Gęsia Górka. Pierwsza wzmianka o Pasieczniku pojawia się już w 1305 roku w dokumencie biskupa wrocławskiego. Najokazalszą budowlą we wsi jest kościół św. Michała Archanioła, wzmiankowany już w 1323 roku, z wieżą zwieńczoną hełmem z iglicą. W surowym wnętrzu kościoła znajduje się drewniana chrzcielnica z 1602 roku, barokowy ołtarz i późnogotyckie rzeźby kamienne. Przy drodze z Jeleniej Góry do Zgorzelca stoi kamienna wieża, pozostałość po kościele ewangelickim z początków XX wieku.