zdjęcie: © Przemysław Woźnica (www.fotograflubomierz.pl)

Chmieleń położony jest ok. 4 kilometrów na południe od Lubomierza. Jest to wieś łańcuchowa, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1307 roku, zaś pierwsza wzmianka o tutejszej świątyni – kościele św. Mikołaja jest 66 lat młodsza. Jako murowany został wzniesiony w XV w. W latach 1705-1707 za- stąpiono go nowym (może z wykorzystaniem fragmentów starszej świątyni), a w wieku XIX rozbudowano. Kościół posiada bogate wyposażenie, a na jego murze znajdują się dwie późno- renesansowe płyty nagrobne z 1695 roku. Obok znajduje się cmentarz otoczony murem z bramą wjazdową. We wsi można spotkać domy murowa- no-szachulcowe z przysłupami, zbudowane w XVIII i XIX wieku, jak również wiele kapliczek i figur przydrożnych, przypominających długoletnią przynależność Chmielenia do klasztoru w Lubomierzu. Przez Chmieleń przebiega niebieski szlak turystyczny z Rębiszowa do Lwówka Śląskiego.