Muzeum Kargula i Pawlaka

Muzeum Poświęcone kultowej trylogii sylwestra Chęcińskiego „Sami Swoi” „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”. Muzeum zlokalizowane jest w pobliżu Lubomierskiego Rynku (Placu Wolności), którego plener kilkakrotnie pojawia się w filmie Sami swoi.Pomieszczenia muzealne mieszczą się w jednym  z najstarszych w mieście budynków – tzw. Domu Płócienników, od XVI w. siedzibie cechu Płócienników, którego budynek posiada bogate walory architektoniczne, stanowiące atrakcję turystyczną.

W Muzeum Kargula i Pawlaka zgromadzone są różne pamiątki związane z kultową komedią Sylwestra Chęcińskiego, przede wszystkim rekwizyty wykorzystane przy kręceniu filmu. Wśród rekwizytów znajdują się m.in. karabin, z którego zamek wylata, granat do świątecznego ubrania i fragment płota, przy którym kłócili się bohaterowie. Wśród innych unikatowych eksponatów znajdują się: umowa z dublerem Władysława Hańczy – Józefem Jakubowskim oraz pierwsza kopia filmu Sami swoi, z której film był odtwarzany podczas prapremiery w 1967 roku.

Będąc w Lubomierzu Muzeum Kargula i Pawlaka trzeba koniecznie zobaczyć!

Ceny Biletów

Muzeum Kargula i Pawlaka
Czynne: 
codziennie
10:00-16:00
 kasa biletowa czynna do 15:40
 
 1-5 maja czynne od 10:00 do 18:00
kasa biletowa czynna do 17.40
Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2).svg

Kargul and Pawlak Museum – inextricably linked with Sylwester Chęciński’s comedy trilogy: „Sami Swoi”, „Nie ma mocnych” and „Kochaj albo rzuć”. It presents a collection of memorabilia, props and scenery from the sets of Polish comedies of all time. The museum includes the first copy of the film „Sami Swoi” played for the first time in 1967.

The museum is housed in the Canvassers’ House, a tenement built in 1595, which is one of the oldest buildings in the city centre.  There is also a Tourist Information Desk here.

Flag_of_Germany.svg

Das Kargul und Pawlak – Museum, das mit der Komödie- Trilogie von Sylwester Chęciński „Sami Swoi“, „Nie ma mocnych“ und „Kochaj albo rzuć“ untrennbar verbunden ist. Im Museum befinden sich Souvenirs, Requisiten und Szenografie aus den Filmszenen der polnischen Komödie aller Zeiten. Im Museum befindet sich auch eine Kopie des Filmes „Sami Swoi“, die zum ersten Mal 1967 wiedergegeben wurde. Das Museum befinden sich in einem ehemaligen Leinwandhaus, im Miethaus, das im Jahre 1595 gebaut wurde. Das Gebäude ist eins von den ältesten Gebäuden im Stadtzentrum.

Im Kargul und Pawlak – Museum befindet sich auch die Touristeninformation.

czechy

Muzeum Kargula i Pawlaka – venkovských hrdinů – neoddělitelně spojené s proslulou trojdílnou filmovou komedií režírovanou Sylwestrem Chęcińskim: ,,Sami Swoi”, „Nie ma mocnych” a „Kochaj albo rzuć”. V muzeu jsou vystaveny památky, filmové rekvizity a scénografie z natáčení nejoblíbenější polské komedie všech dob. V muzeu je první originální kopie filmu „Sami Swoi” odvysílaného poprvé v roce 1967.

Muzeum je umístěno v Tkalcovském domě, renesanční stavbě na rynku z roku 1595, která patří k nejstarším budovám v centru města. V této budově je také Turistické Informační Místo.