Muzeum Kargula i Pawlaka

Muzeum Poświęcone kultowej trylogii sylwestra Chęcińskiego „Sami Swoi” „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”. Muzeum zlokalizowane jest w pobliżu Lubomierskiego Rynku (Placu Wolności), którego plener kilkakrotnie pojawia się w filmie Sami swoi.Pomieszczenia muzealne mieszczą się w jednym  z najstarszych w mieście budynków – tzw. Domu Płócienników, od XVI w. siedzibie cechu Płócienników, którego budynek posiada bogate walory architektoniczne, stanowiące atrakcję turystyczną.

W Muzeum Kargula i Pawlaka zgromadzone są różne pamiątki związane z kultową komedią Sylwestra Chęcińskiego, przede wszystkim rekwizyty wykorzystane przy kręceniu filmu. Wśród rekwizytów znajdują się m.in. karabin, z którego zamek wylata, granat do świątecznego ubrania i fragment płota, przy którym kłócili się bohaterowie. Wśród innych unikatowych eksponatów znajdują się: umowa z dublerem Władysława Hańczy – Józefem Jakubowskim oraz pierwsza kopia filmu Sami swoi, z której film był odtwarzany podczas prapremiery w 1967 roku.

Będąc w Lubomierzu Muzeum Kargula i Pawlaka trzeba koniecznie zobaczyć!

Ceny Biletów

Muzeum Kargula i Pawlaka
Czynne: 

w  weekend: 8.06-10.06
nasze muzeum jest otwarte 
od 10:00 do 18:00

 
codziennie
10:00-16:00
 kasa biletowa czynna do 15:40