O tym co jest i będzie

1

 

O tym co jest i będzie, czyli grudniowa rozmowa z Panem Burmistrzem Markiem Chrabąszczem

 

Jakie inwestycje realizowane są obecnie, a jakie rozpoczną się zaraz po nowym roku?

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji pn. Modernizacja energetyczna Zespołu Klasztornego z internatem w Lubomierzu.

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację energetyczną zabytkowego budynku, powstałego jeszcze w XVI w. Aktualnie obiekt funkcjonuje jako mieszkalny – znajduje się w nim internat, dawniej był to klasztor sióstr benedyktynek.

Wartość przedsięwzięcia:  11 580 870,00 PLN

Dotacja  NFOŚiGW: 7 539 271,00 PLN  

Pożyczka  NFOŚiGW: 837 697,00 PLN

Zadanie zostało również dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000, PLN

Zakończenie inwestycji planowane jest na 31.08.2022 r. 

Równolegle prowadzony jest także remont klasztornych sal teatralnych wraz z przebudową stropu w Zespole Klasztornym. Gminie przyznano środki z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju infrastruktury domów kultury.  W ramach zadania wykonana została przebudowa stropu pomiędzy salami, instalacje elektryczne i przeciwpożarowe, tynki wewnętrzne i remont scen. Całkowita wartość projektu wyniosła 693.775,95 zł, zaś kwota dofinansowania to 227.000 zł

Kolejną inwestycją jest przebudowa budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską. Powstanie świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku z historyczną suwnicą, przy ścieżce rowerowej podniesie wizerunek wsi, zapewni miejsce do spotkań dla mieszkańców i przyjezdnych. Stanie się elementem mogącym wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój okolicy pod względem turystycznym i może sprowokować powstanie nowych inicjatyw społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 050 000,00 zł dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Przewidywana wartość przedsięwzięcia:  1.260.450,90 PLN

W tym roku Gmina Lubomierz przygotowała już dokumentacje i pozyskała pieniądze na projekty, które rozpoczną się na początku roku 2022 r. Należą do nich m.in:

Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu. Zakres zadań termomodernizacyjnych, przewidzianych do realizacji będzie obejmował:

modernizację instalacji c.o. (wymiana pieca węglowego na pompę powietrze-woda, grzejniki z termoregulacją); ocieplenie stropów poddasza; ocieplenie podłogi na gruncie; wymianę okien wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych oraz luksferów; wymianę drzwi zewnętrznych; zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w budynku; wymiana oświetlenia na LED z zastosowaniem czujników obecności; wymiana pokrycia dachu wraz z usunięciem, zakupem i montażem nowej instalacji odgromowej – jako elementem odtworzeniowym.

Zadanie zostało dofinansowane z programu operacyjnego RPO WD 2014-2020 w ramach poddziałania 3 – 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ.

Przewidywana wartość przedsięwzięcia: 1 513 282,38  zł

Dofinansowanie z programu operacyjnego RPO WD 2014-2020 1 131 472,09 zł

Dofinansowano ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH w kwocie 200 000,00 zł 

To jednak nie wszystko! W II kwartale 2022 r planujemy ogłosić przetarg na przebudowę budynku byłego Domu Opatki wraz zagospodarowaniem terenu parku przyklasztornego. Zadanie obejmuje dalsze prace rewitalizacyjne w zabytkowym obiekcie-Zespół Klasztorny w Lubomierzu. W jego ramach planujemy zagospodarować teren przed Zespołem Klasztornym i połączonym z nim Kościołem pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu poprzez wykonanie nowych nawierzchni i oświetlenia oraz wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej. Natomiast w samym Zespole Klasztornym (w skład którego wchodzi Dom Opatki ) zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna i przeciwpożarowa.

Przewidywana wartość przedsięwzięcia:  4 980 000,00 zł

Dofinansowanie z programu „Polskiego Ład” 4 730 000,00 zł

Kolejne zadanie to przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej w Lubomierzu. Planowany okres realizacji 2 kwartał 2022 – IV kwartał 2022. Zadanie będzie obejmowało przebudowę nawierzchni dróg wraz z infrastrukturą drogową, a także przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i chodników.

Przewidywana wartość przedsięwzięcia:  5 000 000,00 zł

Dofinansowanie z programu „Polskiego Ład” 4 750 000,00 zł

Ostatnią już inwestycją planowaną na rok 2022 jest modernizacja energetyczna budynku gminy. Celem głównym projektu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie emisji CO2.  Zakres prowadzonych prac obejmuje:

– modernizację instalacji C.O. z montażem pompy ciepła;

– ocieplenie stropodachu;

– wymianę okien i drzwi;

– modernizację oświetlenia;

– instalację systemu zarządzania energią.

Zadanie realizowane jest z otrzymanej dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość przedsięwzięcia wynosi 1.691.127,00 zł, z czego dotacja wynosi 1.473.014,00 a pożyczka to 163.668,00 zł

Tydzień temu podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej z Popielówka do Wojciechowa. Jak pogoda pozwoli to pracę rozpoczną się z początkiem przyszłego roku.

O pozostałych planowanych przez nas inwestycjach poinformuję Państwa, jak tylko otrzymamy potwierdzenie dofinansowania tych zadań.

 

Jakie osiągnięcia w tym roku uważa Pan Burmistrz za najważniejsze?

Uważam, że jednym z najważniejszych zadań było rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych internatu, dzięki czemu w niedługim czasie w znacznej mierze poprawi się jakość powietrza w mieście. Oprócz tego udało się pozyskać znaczne fundusze na inwestycje, które rozpoczną się w przyszłym roku. Przypomnę, że Gmina Lubomierz przeznacza na przyszłoroczne inwestycje 17.000.000 zł i to jest informacja na tę chwilę. Gorąco wierzę, że uda się niemalże podwoić tą kwotę ale taką informację będę mógł przekazać Państwu dopiero z początkiem marca.

 

Czy znany jest termin uruchomienia Dino w Pławnej?

Nie znam dokładnego terminu otwarcia marketu w Pławnej, ponieważ w trakcie prac budowlanych wyniknął problem z wodami opadowymi i gruntowymi i trzeba było wykonać prace dodatkowe. Nie mniej jednak widać, że prace są na ukończeniu. Pozostało wykonanie parkingu i umeblowanie sklepu.

 

W naszym Urzędzie utworzony został punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący programu “Czyste powietrze”. Bardzo proszę o przybliżenie zasad tego programu.

Nasza gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie której został utworzony w naszym urzędzie punkt konsultacyjno – informacyjny. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zadaniem pracownika jest informowanie naszych mieszkańców o rodzajach wspieranych przedsięwzięć związanych z termomodernizacją budynków, a także o kwotach dofinansowania w zależności od realizowanego zadania. Pracownik pomoże wypełnić wniosek o dofinansowanie, a po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia także wniosek o płatność.

 

Jak będzie pracował Urząd 24 i 31 grudnia?

W Wigilię 24 grudnia urząd będzie nieczynny, zaś w Sylwestra 31 grudnia urząd będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 12.00

 

Jakie życzenia ma do przekazania Pan Burmistrz mieszkańcom naszego miasta i gminy?

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i przebaczania. Dlatego też życzę Państwu, aby ludzka życzliwość i dobroć towarzyszyły Nam nie tylko od święta, lecz każdego dnia. Ponadto życzę zdrowych, pogodnych i pełnych radości świąt Bożego Narodzenia, a także wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych oraz wszelkiej pomyślności w 2022 roku.

 

Bardzo dziękuję za ciekawe i cenne informacje.

(JAGA)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

One Response

  1. Należą się szczere gratulacje dla Pana Burmistrza i jego pracownikom za pozyskanie tak gigantycznych środków na inwestcje. A przy okaazji przydałoby się zwiekszyc ilość zieleni (różnegp rodzaju) w mieście. Pozdrawiam Lubomierzan

Comments are closed.