O tym co jest i będzie

1

 

O tym co jest i będzie, czyli grudniowa rozmowa z Panem Burmistrzem Markiem Chrabąszczem

 

Jakie inwestycje realizowane są obecnie, a jakie rozpoczną się zaraz po nowym roku?

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji pn. Modernizacja energetyczna Zespołu Klasztornego z internatem w Lubomierzu.

Zadanie obejmuje kompleksową modernizację energetyczną zabytkowego budynku, powstałego jeszcze w XVI w. Aktualnie obiekt funkcjonuje jako mieszkalny – znajduje się w nim internat, dawniej był to klasztor sióstr benedyktynek.

Wartość przedsięwzięcia:  11 580 870,00 PLN

Dotacja  NFOŚiGW: 7 539 271,00 PLN  

Pożyczka  NFOŚiGW: 837 697,00 PLN

Zadanie zostało również dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000, PLN

Zakończenie inwestycji planowane jest na 31.08.2022 r. 

Równolegle prowadzony jest także remont klasztornych sal teatralnych wraz z przebudową stropu w Zespole Klasztornym. Gminie przyznano środki z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju infrastruktury domów kultury.  W ramach zadania wykonana została przebudowa stropu pomiędzy salami, instalacje elektryczne i przeciwpożarowe, tynki wewnętrzne i remont scen. Całkowita wartość projektu wyniosła 693.775,95 zł, zaś kwota dofinansowania to 227.000 zł

Kolejną inwestycją jest przebudowa budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską. Powstanie świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku z historyczną suwnicą, przy ścieżce rowerowej podniesie wizerunek wsi, zapewni miejsce do spotkań dla mieszkańców i przyjezdnych. Stanie się elementem mogącym wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój okolicy pod względem turystycznym i może sprowokować powstanie nowych inicjatyw społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 050 000,00 zł dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Przewidywana wartość przedsięwzięcia:  1.260.450,90 PLN

W tym roku Gmina Lubomierz przygotowała już dokumentacje i pozyskała pieniądze na projekty, które rozpoczną się na początku roku 2022 r. Należą do nich m.in:

Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu. Zakres zadań termomodernizacyjnych, przewidzianych do realizacji będzie obejmował:

modernizację instalacji c.o. (wymiana pieca węglowego na pompę powietrze-woda, grzejniki z termoregulacją); ocieplenie stropów poddasza; ocieplenie podłogi na gruncie; wymianę okien wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych oraz luksferów; wymianę drzwi zewnętrznych; zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w budynku; wymiana oświetlenia na LED z zastosowaniem czujników obecności; wymiana pokrycia dachu wraz z usunięciem, zakupem i montażem nowej instalacji odgromowej – jako elementem odtworzeniowym.

Zadanie zostało dofinansowane z programu operacyjnego RPO WD 2014-2020 w ramach poddziałania 3 – 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ.

Przewidywana wartość przedsięwzięcia: 1 513 282,38  zł

Dofinansowanie z programu operacyjnego RPO WD 2014-2020 1 131 472,09 zł

Dofinansowano ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH w kwocie 200 000,00 zł 

To jednak nie wszystko! W II kwartale 2022 r planujemy ogłosić przetarg na przebudowę budynku byłego Domu Opatki wraz zagospodarowaniem terenu parku przyklasztornego. Zadanie obejmuje dalsze prace rewitalizacyjne w zabytkowym obiekcie-Zespół Klasztorny w Lubomierzu. W jego ramach planujemy zagospodarować teren przed Zespołem Klasztornym i połączonym z nim Kościołem pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu poprzez wykonanie nowych nawierzchni i oświetlenia oraz wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej. Natomiast w samym Zespole Klasztornym (w skład którego wchodzi Dom Opatki ) zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna i przeciwpożarowa.

Przewidywana wartość przedsięwzięcia:  4 980 000,00 zł

Dofinansowanie z programu „Polskiego Ład” 4 730 000,00 zł

Kolejne zadanie to przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej w Lubomierzu. Planowany okres realizacji 2 kwartał 2022 – IV kwartał 2022. Zadanie będzie obejmowało przebudowę nawierzchni dróg wraz z infrastrukturą drogową, a także przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i chodników.

Przewidywana wartość przedsięwzięcia:  5 000 000,00 zł

Dofinansowanie z programu „Polskiego Ład” 4 750 000,00 zł

Ostatnią już inwestycją planowaną na rok 2022 jest modernizacja energetyczna budynku gminy. Celem głównym projektu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie emisji CO2.  Zakres prowadzonych prac obejmuje:

– modernizację instalacji C.O. z montażem pompy ciepła;

– ocieplenie stropodachu;

– wymianę okien i drzwi;

– modernizację oświetlenia;

– instalację systemu zarządzania energią.

Zadanie realizowane jest z otrzymanej dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość przedsięwzięcia wynosi 1.691.127,00 zł, z czego dotacja wynosi 1.473.014,00 a pożyczka to 163.668,00 zł

Tydzień temu podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej z Popielówka do Wojciechowa. Jak pogoda pozwoli to pracę rozpoczną się z początkiem przyszłego roku.

O pozostałych planowanych przez nas inwestycjach poinformuję Państwa, jak tylko otrzymamy potwierdzenie dofinansowania tych zadań.

 

Jakie osiągnięcia w tym roku uważa Pan Burmistrz za najważniejsze?

Uważam, że jednym z najważniejszych zadań było rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych internatu, dzięki czemu w niedługim czasie w znacznej mierze poprawi się jakość powietrza w mieście. Oprócz tego udało się pozyskać znaczne fundusze na inwestycje, które rozpoczną się w przyszłym roku. Przypomnę, że Gmina Lubomierz przeznacza na przyszłoroczne inwestycje 17.000.000 zł i to jest informacja na tę chwilę. Gorąco wierzę, że uda się niemalże podwoić tą kwotę ale taką informację będę mógł przekazać Państwu dopiero z początkiem marca.

 

Czy znany jest termin uruchomienia Dino w Pławnej?

Nie znam dokładnego terminu otwarcia marketu w Pławnej, ponieważ w trakcie prac budowlanych wyniknął problem z wodami opadowymi i gruntowymi i trzeba było wykonać prace dodatkowe. Nie mniej jednak widać, że prace są na ukończeniu. Pozostało wykonanie parkingu i umeblowanie sklepu.

 

W naszym Urzędzie utworzony został punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący programu “Czyste powietrze”. Bardzo proszę o przybliżenie zasad tego programu.

Nasza gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie której został utworzony w naszym urzędzie punkt konsultacyjno – informacyjny. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zadaniem pracownika jest informowanie naszych mieszkańców o rodzajach wspieranych przedsięwzięć związanych z termomodernizacją budynków, a także o kwotach dofinansowania w zależności od realizowanego zadania. Pracownik pomoże wypełnić wniosek o dofinansowanie, a po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia także wniosek o płatność.

 

Jak będzie pracował Urząd 24 i 31 grudnia?

W Wigilię 24 grudnia urząd będzie nieczynny, zaś w Sylwestra 31 grudnia urząd będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 12.00

 

Jakie życzenia ma do przekazania Pan Burmistrz mieszkańcom naszego miasta i gminy?

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i przebaczania. Dlatego też życzę Państwu, aby ludzka życzliwość i dobroć towarzyszyły Nam nie tylko od święta, lecz każdego dnia. Ponadto życzę zdrowych, pogodnych i pełnych radości świąt Bożego Narodzenia, a także wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych oraz wszelkiej pomyślności w 2022 roku.

 

Bardzo dziękuję za ciekawe i cenne informacje.

(JAGA)

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

Jedna odpowiedź

  1. Należą się szczere gratulacje dla Pana Burmistrza i jego pracownikom za pozyskanie tak gigantycznych środków na inwestcje. A przy okaazji przydałoby się zwiekszyc ilość zieleni (różnegp rodzaju) w mieście. Pozdrawiam Lubomierzan