Zostań Wolontariuszem 27. Finału WOŚP w Lubomierzu!

Nabór wolontariuszy 2019 — kopia

Zostań Wolontariuszem 27. Finału WOŚP w Lubomierzu!
13 stycznia 2019 roku zagramy “dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”

1. Zgłoś się do Naszego Koordynatora Sztabu: 
a) telefonicznie, pod numer: 665 188 731
b) mailowo: alicja.nawojczyk@wp.pl
c) osobiście w Ośrodku Kultury i Sportu w Lubomierzu (Plac Wolności 66 a)

2. WAŻNE! Do rejestracji potrzebne będą Twoje dane: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego, numer telefonu, adres e-mail, nazwa i adres szkoły do której uczęszczasz oraz Twoje zdjęcie w formie elektronicznej. 

3. Pamiętaj, aby poinformować Twoich rodziców/prawnych opiekunów o Twojej chęci uczestnictwa w 27 Finale WOŚP. 

4. Po rejestracji w Sztabie, niepełnoletni Wolontariusze otrzymają od nas oświadczenie do podpisu przez rodziców/prawnych opiekunów, co jest niezbędne, by zostać pełnoprawnym Wolontariuszem.

5. Po zarejestrowaniu przez Fundację WOŚP dostaniesz od Sztabu: identyfikator, puszkę kwestorską i serduszka – naklejki, czyli wszystkie rzeczy niezbędne do udziału w kweście.

6. Przed złożeniem dokumentów, zastanów się czy będziesz mógł poświęcić swój czas na kwestę w Lubomierzu w dniu Finału czyli 13 stycznia 2018 roku. 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 16 listopada 2018 r. 
Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZOBOWIĄZANIE
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to serce, zaufanie, pewność i radość. Chcę pomóc Orkiestrze i zapewniam, że nie nadużyję jej zaufania. Każdą
działalność na rzecz Orkiestry najpierw uzgodnię z Orkiestrą. Zobowiązuję się do zdania zaplombowanej puszki tuż po zakończeniu kwesty w dniu Finału.
Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
informuję, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w
Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
2) Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy kierować na adres mailowy
ochronadanych@wosp.org.pl, lub tradycyjny ul. Dominikańska 19c w Warszawie 02-738, ewentualnie telefonicznie na numer 22 852 32 14,
3) Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do spełnienia Twojej prośby uczestnictwa jako wolontariusz w zbiórce publicznej organizowanej
przez Fundację WOŚP (RODO Art. 6 ust 1 pkt b.);
4) odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych,
zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
6) Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas 6 lat od końca roku w którym nastąpiło rozliczenie zbiórki (RODO Art. 6 ust 1 pkt. f) w celach
związanych z rozliczeniem finansowym
7) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem chyba, że istnieją dla
nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania się jako wolontariusz zbiórki publicznej, jeśli ich nie podasz, nie
będziesz mógł zostać wolontariuszem;
10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

Alicja Nawojczyk

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

Jedna odpowiedź