rynek

Rewitalizacja rynku w Lubomierzu według Rewizja Grupa Projektowa

Rynek w Lubomierzu. Układ urbanistyczny Lubomierza zachował swój średniowieczny charakter. Od początku istnienia stanowił centralny punkt miasta z funkcją targową. Po licznych pożarach zabudowy drewnianej, w XVI w. rozpoczęto stawiać przy placu budynki murowane. Większość z nich zachowała się do dziś, stanowiąc bardzo cenny zespół budynków zabytkowych. 43 kamienice wpisane są do rejestru zabytków. 

Rynek ma kształt prostokąta i położony jest na pochyłym terenie. Plac opada z zachodu na wschód.

Na środku placu stoi zespół rzeźb upamiętniających epidemię z XVIII wieku. Obok zaraz stoi niewielki ratusz z końca XV wieku. Po drugiej stronie ratusza fontanna z kolumną z 1817, na szczycie której stoi św. Maternus z modelem kościoła w lewej ręce, a z metalowym pastorałem w prawej.

Narożnik  południowo-zachodni nie posiada zwartej zabudowy, ale nie opodal na wzgórzu znajduje się kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maternusa. Barokowa fasada stanowi zachodnią dominantę rynku.

W 2018 i 2019 roku dokonano modernizacji polegającej na wymianie nawierzchni i stworzeniu przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i turystom.