Rynek w Lubomierzu

Rewitalizacja rynku w Lubomierzu według Rewizja Grupa Projektowa

Rynek w Lubomierzu. Układ urbanistyczny Lubomierza zachował swój średniowieczny charakter. Od początku istnienia stanowił centralny punkt miasta z funkcją targową. Po licznych pożarach zabudowy drewnianej, w XVI w. rozpoczęto stawiać przy placu budynki murowane. Większość z nich zachowała się do dziś, stanowiąc bardzo cenny zespół budynków zabytkowych. 43 kamienice wpisane są do rejestru zabytków. 

Rynek ma kształt prostokąta i położony jest na pochyłym terenie. Plac opada z zachodu na wschód.

Na środku placu stoi zespół rzeźb upamiętniających epidemię z XVIII wieku. Obok zaraz stoi niewielki ratusz z końca XV wieku. Po drugiej stronie ratusza fontanna z kolumną z 1817, na szczycie której stoi św. Maternus z modelem kościoła w lewej ręce, a z metalowym pastorałem w prawej.

Narożnik  południowo-zachodni nie posiada zwartej zabudowy, ale nie opodal na wzgórzu znajduje się kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maternusa. Barokowa fasada stanowi zachodnią dominantę rynku.

W 2018 i 2019 roku dokonano modernizacji polegającej na wymianie nawierzchni i stworzeniu przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i turystom.
Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2).svg

Market Square, together with the so-called „plague statue„, which is located on Plac Wolności Square, opposite the main entrance to the town hall. It commemorates the 898 victims of the epidemic that struck the town in 1613. The ensemble consists of a statue of the Virgin Mary set on a column and four statues of saints in the four corners.

Flag_of_Germany.svg

Markt mit einer sogenannten Moire – Figur, die sich am Friedensplatz, gegenüber dem Haupteingang zum Rathaus befindet. Sie macht 898 Opfer der Epidemie, die im Jahre 1613 stattgefunden hat, unvergesslich. Das Ganze besteht aus der auf einer Säule stehenden Figur der Gottesmutter und vier Figuren der Heiligen.

czechy

Rynek včetně mariánského sloupu, který se nachází na Placu Wolności, naproti hlavního vchodu do radnice. Připomíná 898 obětí epidemie, která postihla město v roce 1613. Na vrcholu je umístěna socha Matky Boží a na čtyřech rozích podstavce jsou sochy světců.