Dawny kościół ewangelicki

Kościół poewangelicki – dawna świątynia protestancka znajdująca. Świątynia została ufundowana i wzniesiona w 1852 roku w stylu neogotyckim dla 150 ewangelików z Lubomierza i okolic. Po zakończeniu II wojny światowej budowla coraz bardziej niszczała. W 2000 roku dzięki staraniom małżeństwa Ewy i Daniela Antosików w świątyni powstała „Galeria za Miedzą”.