I Sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz kadencji 2024 – 2029

1 sesja miniatura

 

 

 

 

I Sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz kadencji 2024 – 2029  odbyła się w sali posiedzeń lubomierskiego Urzędu Gminy i Miasta 7 maja.

 

Uczestniczył w niej nowo wybrany Burmistrz Mariusz Warowy i nowi radni:

Michał Cichosz, Marek Ciereszko, Stanisław Jakubowski, Andrzej Kacprzak, Anna Kalińska, Małgorzata Kot, Maria Kozdenba, Piotr Kujawa, Łukasz Laszczyński, Anna Mielniczyn, Alicja Murawska,  Małgorzata Pasierbska, Dariusz Penkala, Karolina Płóciennik, Daniel Szeterlak.

Nie zabrakło też ustępującego Burmistrza Marka Charbąszcza, jego zastępcy Adama Skrzydłowskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim, pracowników UGiM, dyrektorów placówek działających na terenie Gminy, mieszkańców, mediów regionalnych.

Sesję otworzyła radna senior Anna Kalińska, która powitała przybyłych, przedstawiła porządek obrad.

Wybrani przez mieszkańców radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, które wręczał im przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Kozak. Następnie złożyli ślubowanie:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Następnie radni dokonali wyboru Komisji Skrutacyjnej i odbyły się wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Lubomierzu oraz dwóch zastępców. Przewodniczącym został Marek Ciereszko, a zastępcy to – Anna Mielniczyn i Dariusz Szeterlak. Prowadzenie sesji przejął nowy przewodniczący.

Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza otrzymał Mariusz Warowy, który złożył ślubowanie:

„Obejmując urząd Burmistrza Gminy i miasta Lubomierz, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Lubomierz.”

Od tej chwili oficjalnie stał się Burmistrzem Gminy i Miasta Lubomierz.

Otrzymał gratulacje i życzenia od ustępującego Burmistrza Marka Chrabąszcza, który powiedział:

Pragnę pogratulować Panu Burmistrzowi objęcia tej zaszczytnej funkcji. Również Państwu Radnym serdecznie gratuluję. Chciałbym Państwu życzyć tylko i wyłącznie mądrych decyzji, żeby te decyzje, które będą Państwo w tej kadencji podejmować służyły naszym mieszkańcom. “ oraz wręczył swemu następcy symboliczny klucz do urzędu.

Życzenia i gratulacje złożyli także: Adam Skrzydłowski oraz przedstawiciele jednostek budżetowych naszej Gminy.

Burmistrz Mariusz Warowy powiedział:

Szanowni Mieszkańcy,

dziękuję za zaufanie, którego mi udzieliliście wybierając mnie na stanowisko Burmistrza naszej gminy.

Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wielka odpowiedzialność.

Obiecuję, że będę oddany naszej społeczności i będę robił wszystko, aby zapewnić jej rozwój, dobrobyt i godne warunki życia dla wszystkich mieszkańców.

Wierzę w dobrą współpracę i otwartą komunikację, dlatego zachęcam mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym naszej gminy.

Zachęcam również państwa Radnych, abyśmy mogli wspólnie tworzyć wielkie projekty,  jak i również  małe rzeczy, aby razem  osiągnąć wiele i stworzyć lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Jeszcze raz dziękuję za Wasze wsparcie i ufność. Jestem gotowy do pracy na rzecz naszej wspólnoty i do podejmowania wyzwań, które przed nami stoją. Razem możemy dokonać wielkich rzeczy. Dziękuję.”

 

Kolejna Sesja odbędzie się 23 maja.

 

Burmistrzowi i Radnym życzę wytrwałości, mądrych decyzji, skutecznych działań, samych sukcesów.

 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email