O opiece nad bezdomnymi zwierzętami

kotki miniatura
 
 
 
 
28 marca Rada Miejska Gminy Lubomierz przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomierz.

Ten program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie naszej Gminy, a także zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy.
Na realizację  uchwały z budżetu przeznaczono środki w wysokości 90 tys. złotych,
z tej kwoty: na odławianie i zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku – 53380,50 zł, opiekę i dokarmianie bezdomnych kotów – 2700 zł, sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących – 19800zł, usypianie ślepych miotów – 1000zł, na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 10600 zł, gospodarstwo rolne, (a jest to  gospodarstwo rolne Pławna Górna 37,59-623 Lubomierz) zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich – 1400zł, na aktywne poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez pracę właściwej  komórki Urzędu oraz akcję informacyjno – edukacyjną (ulotki, plakaty) – 1119,50.
W uchwale zapisano, że „wolno żyjące koty na terenie Gminy Lubomierz podlegają opiece Gminy”.
Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących otrzymywać będą karmę, która wydawana im będzie w wyznaczonym, uzgodnionym terminie. Ale najpierw muszą złożyć w Urzędzie podanie z informacją, ile i jakie koty dokarmiają.
Sterylizacji i kastracji kotów bezdomnych oraz usypianie ślepych miotów dokonują wyznaczone gabinety weterynaryjne.  
 
Właścicielom psów i kotów z terenu Gminy i Miasta Lubomierz przysługuje zwrot w wysokości 50% poniesionych kosztów  sterylizacji lub kastracji ich zwierząt.
W przypadku psów zabiegi sterylizacji i kastracji dofinansowane są tylko tym właścicielom, którzy dopełnili obowiązkowego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
Aby uzyskać takie dofinansowanie należy złożyć wniosek do urzędu. Jego wzór można znaleźć na stronie: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3101/wiadomosci/575018/files/wniosek_o_przyznanie_dofinansowania_zabiegu_sterylizacji_kastracji_psa_kota.pdf
Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt prowadzone jest na podstawie umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym w Lubomierzu.
Z moich obserwacji wynika, że w Lubomierzu bezdomnych kotów nie brakuje.
Znajomi z ulicy Jeleniogórskiej od dłuższego czasu zajmują się dokarmianiem 7 bezpańskich kotów, które upodobały sobie ich podwórko. Często jest też tak, że przychodzi tam 9 wolno żyjących kotów. A zapewnić wyżywienie takiej gromadzie futrzaków na pewno nie jest łatwo.
Złożyli podanie do UGiM  z informacją o bezdomnych kotach i prośbą o pomoc w ich dokarmianiu. Ich dane zostały zweryfikowane przez Strażnika Miejskiego i obecnie raz w miesiącu otrzymują karmę zakupywaną przez urząd.
Wytrwale, po kolei wożą też po jednym kocie do gabinetu weterynaryjnego w Lwówku Śląskim, do którego zostali skierowani, na kastrację i sterylizację. Do tej pory udało im się wykonać ten zabieg już u trzech kotów.
W Wydziale Ochrony Środowiska lubomierskiego Urzędu zapytałam , jak wymieniona uchwała jest obecnie realizowana. Dowiedziałam się, że do tej pory 6 osób korzysta z pomocy przy dokarmianiu bezpańskich, około 20 kotów. Zgłaszane są też miejsca, gdzie znajdują się wolno żyjące koty, które wymagają pomocy społecznych opiekunów.
Warto więc skorzystać z możliwości, jakie daje nam program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Serdecznie do tego zachęcam.

 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć

 

 
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email