Dzień otwarty, czyli rekrutacja do szkoły

wyróżnieni uczniowie4

 

 

 

 

Lubomierska szkoła średnia to:

Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego, Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia.

10 kwietnia placówka zorganizowała uroczysty Dzień Otwarty, który ma zachęcić 8 – klasistów do wybrania tej szkoły w następnym etapie edukacji.

Nasza placówka ma wieloletnie tradycje, wprowadza ciągle nowe kierunki kształcenia.

W Liceum Ogólnokształcącym funkcjonują klasy:

strażacko – ratownicza, artystyczno – fotograficzna, graniczno – obronna, lotnicza, policyjna, odbywa się również szkolenie z obsługi bezzałogowców – dronów.

Technikum przygotowuje do zawodu technika organizacji turystyki, technika weterynarii.

W Branżowej Szkole 1 stopnia młodzież przygotowuje się do zawodu stolarza, kucharza, kelnera, pracownika obsługi hotelowej, fryzjera, mechanika samochodowego.

Przy szkole działa internat, który czynny jest przez 7 dni w tygodniu. Szkoła współpracuje z liczną grupą partnerów: JPR Baryt, Komendą Powiatową Policji w Lwówku, Żandarmerią Wojskową z Żagania, Strażą Graniczną (Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu), Służbą Więzienną – Zakładem Karnym w Zarębie, Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym w Bolesławcu, OSP KSRG Lubomierz, Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, PSP w Lwówku Śląskim.

Podpisane zostało również porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.

Przybyłych na uroczystość serdecznie powitał dyrektor, Pan Marek Kozak. Wicedyrektor, Pani Aneta Prawdzin, podczas swojego wystąpienia powiedziała między innymi:

„Corocznie wzbogacamy ofertę edukacyjną naszej szkoły o nowe kierunki kształcenia. Uczniom podejmującym u nas naukę oferujemy zdobycie dodatkowych umiejętności i doświadczeń organizując wyjazdy edukacyjne na uczelnie wyższe oraz wyjazdy szkoleniowe do jednostek patronackich. (…)

Podczas poprzednich Dni Otwartych podpisaliśmy porozumienie o szeroko rozumianej  współpracy z Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Dodatkowe  zajęcia na uczelni pozwalają na doskonalenie umiejętności językowych naszych uczniów oraz pokazują perspektywę dalszego kształcenia i rozwoju młodego człowieka.

W marcu tego roku klasa lotnicza uczestniczyła w zajęciach pokazowo- warsztatowych zorganizowanych przez studentów kierunku inżyniera lotnictwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zajęcia prowadzone były min. przez absolwentkę naszej szkoły. Za kilka tygodni planujemy kolejny wyjazd na uniwersytet celem odbycia lotów szybowcami na lotnisku AZL – U.

Absolwenci naszej szkoły chętnie i licznie wstępują  w szeregi policji, wojska, straży granicznej. Posiadając już pierwsze szkolenie z zakresu musztry oraz wiedzę teoretyczną są mile widzianymi i cenionymi funkcjonariuszami.

Wczoraj w Warszawie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Dyrektor szkoły, pan Marek Kozak, podpisał porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną. Pozwala nam to na prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z obsługi bezzałogowych systemów i statków powietrznych – obsługa i sterowanie dronami. Szkolenie kończyć się będzie egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, a co za tym idzie zdobyciem dodatkowych umiejętności, doświadczeń i kwalifikacji tak bardzo liczących się w dzisiejszych czasach. Przedstawione działania to tylko niewielki wycinek naszej oferty i naszych starań o kształcenie młodego pokolenia”.

Podczas uroczystego apelu wyróżnieni uczniowie otrzymali awanse na wyższe stopnie. Bardzo profesjonalnie grupa uczniów z klasy wojskowej zaprezentowała musztrę wojskową.

Karolina Jędrzejczak i Marek Babicz uświetnili swoimi występami  tę podniosłą uroczystość.

Na placu obok szkoły można było odwiedzić stoiska zaprezentowane przez służby mundurowe współpracujące ze szkołą.

Nie zabrakło też atrakcji w wewnątrz budynku szkoły.   Dla odwiedzających przygotowano grochówkę, kawę, herbatę, ciasto, naleśniczki. W specjalnie przygotowanej fotobudce można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Stoisko Łużyckiego Towarzystwa Historycznego Zamku Czocha zapraszało do wysłuchania opowiadań o historii naszego regionu. Odbywały się też różne warsztaty.

Na placu pod szkołą nie zabrakło też innych atrakcji. Odważni korzystali z żyroskopu obracającego się w różnych kierunkach,  inni próbowali  poruszać się po linie, rzucać granatem do celu, wspinać się po specjalnej drabinie na drzewo, ćwiczyć różne przeskoki przez kozła.

To było ciekawie zorganizowane wydarzenie.

 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć

 

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email