Spotkanie z historią

kucznir miniatura
 
 
 
 
7 marca Lubomierskie Centrum Kultury zaprosiło na spotkanie pt. „Nieznane historie Lubomierza”, które przedstawiali prelegenci: pani Agnieszka Łabuz i pan Piotr Kucznir, który jest autorem takich książek jak: „Zamek Czocha”, „Zamek Czocha – Tajemnice warowni i regionu” (współautorką tej książki jest pani Agnieszka); „Tajny Zamek Czocha”, „Zamek Książ” „Legenda Trzeciej Rzeszy”.
Pan Piotr jest Prezesem Łużyckiego Towarzystwa Historycznego Zamku Czocha zarejestrowanego 23 maja 2017 roku, a pani Agnieszka pełni funkcję Sekretarza tego Towarzystwa.
Celem towarzystwa jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności: 1. Propagowanie historii i walorów turystycznych regionu. 2. Promocja zamku i jego walorów na terenie kraju i za granicą. 3. Działania na rzecz ochrony części substancji zabytkowej zamku zgodnie z ustawą o ochronie zabytków. 4. Prowadzenie prac naukowo-historycznych.
Prelekcja wzbogacona była o różne slajdy z dokumentami i zdjęciami z lat wojennych i powojennych. Pan Piotr przedstawiał nieznane informacje dotyczące na przykład tzw. Drogi śmierci.
Opowiadał o dziełach sztuki pozostawionych tu w 1945 roku. Stwierdził, że najcenniejsze dzieła złożone zostały pod opieką miejscowych urzędników, gdzie zgromadzonych było 40 obrazów Willmana w wielu miejscach. Potem zostały one przeniesione do Szklarskiej Poręby. Zachowały się też wtedy stelle, konfensjonały, 8 figur opatów, Pieta.
Informował też na podstawie przedstawionych dokumentów o przestępstwach, które miały miejsce zaraz po wojnie. Ciekawie opowiadał też o polach minowych, Straży Obywatelskiej, Straży Nocnej i Straży Przemysłowej, które działały do czasu stworzenia  MO i ORMO. Nie zabrakło też informacji o skonfiskowanej broni, bandach, wysadzeniu mostu w Pławnej przez Niemców.
Prelegent zaprezentował też literaturę, w której opisane są działania, o których informował podczas tego spotkania. To była ciekawa lekcja historii.
Miłym akcentem było obdarowanie pań uczestniczących w prelekcji  oryginalnymi prezencikami przygotowanymi przez Lubomierskie Centrum Kultury.
Zainteresowanych tym tematem zachęcam do sięgnięcia po literaturę zaprezentowaną na zdjęciach.
 

 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć
 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email