Marcowe wieści z Ratusza

lubomierz_po rewitalizacji-156
 
 
 
 
Z cyklu: redakcja pyta, pan Burmistrz odpowiada
 
7 kwietnia odbędą się wybory władz samorządowych. Przyszedł czas na podsumowanie mijającej kadencji, bogatej w ważne inwestycje.
 
Co uważa Pan za największe osiągnięcie tych lat?
Myślę, że największym osiągnięciem tej kadencji było pozyskanie bardzo dużej kwoty pieniędzy zewnętrznych na różnego typu inwestycje, bez których ciężko by było zrealizować tak wiele zadań potrzebnych naszym Mieszkańcom.
Nie licząc tzw. projektów miękkich na inwestycje wydaliśmy 80.274.456 zł z czego 58.740.811 zł to środki zewnętrzne.
 
Czego nie udało się zrealizować?
Zadań, na które przygotowaliśmy dokumentację, a nie otrzymaliśmy dofinasowania było dość sporo. Przykładem mogą być np. zadania związane z remontem dróg w Chmieleniu, czy też droga gminna do Janic.
 
Co było najtrudniejszym zadaniem do realizacji?
Najtrudniejszym zadaniem była termomodernizacja internatu, ponieważ firma, która podpisała umowę, zrezygnowała z prowadzenia dalszych prac. Na szczęście 70% zadań zostało wykonanych, a w chwili obecnej będziemy ogłaszać kolejne przetargi, aby to zadanie dokończyć. 
 
Jak przebiegała współpraca z Radą Miejską Gminy Lubomierz?
 Współpraca z Radą Miejską Gminy Lubomierz to była czysta przyjemność, chociaż nie oznacza to, że nie mieliśmy nigdy różnicy zdań, czy na pewne tematy patrzyliśmy trochę inaczej. Nie mniej jednak zawsze wypracowywaliśmy tzw. „złoty środek”, co pozwalało nam na realizację wspólnych planów, czy też realizację obietnic wyborczych, które zawarte były w naszym programie. Dlatego też w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować każdemu Radnemu za owocną współpracę i życzyć, aby Rada przyszłej kadencji potrafiła z tak dużym zaangażowaniem i równie owocnie pracować na rzecz Mieszkańców naszej gminy.
 
Pytania od mieszkańców:
 
Tablica ogłoszeń znajdująca się na skwerze przy parku miejskim została przeniesiona w inne miejsce. Tymczasem jej poprzednia lokalizacja znajdowała się w miejscu często uczęszczanym przez mieszkańców i każdy przechodząc obok mógł zapoznać się z aktualnymi ogłoszeniami. Teraz tego brakuje. Czy nie można tej tablicy umieścić obok tej w reklamą miejsc wartych do obejrzenia w Lubomierzu, która zajęła jej miejsce? Mieszkańcy o to proszą.
Oczywiście, że tak. To jest rozwiązanie tymczasowe, na czas kampanii wyborczej.
 
Jaka będzie powierzchnia ulicy Majowej: asfaltowa, czy zostanie tam położony bruk?
Od remizy strażackiej do pierwszego skrzyżowania z ulicą Partyzantów będzie położony bruk, zaś od ulicy Partyzantów do skrzyżowania z drogą powiatową, czyli na długości stawu, będzie położony asfalt.
 
Przy obwodnicy rozpoczęły się prace porządkowe, wycinane są zadrzewienia. Do jakich działań jest przygotowywany ten teren?
Jest to teren prywatny i to najprawdopodobniej mieszkańcy chcą sobie w jakiś sposób ten teren zagospodarować.
 
Serdecznie dziękuję za informacje. (JAGA)
 
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email