O pracy Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Nie zezwalam na modyfikowanie tego pliku. 

Nie wyrażam zgody na fizyczne umieszczanie tego pliku na witrynach internetowych.

Nie zezwalam na wykorzystywanie tego zdjęcia bez mojej zgody.

Zgodę można uzyskać po kontakcie przez formularz na stronie czarnota.org
 
Rozmowa z jej Przewodniczącym, panem Michałem Paterem
 
Jest pan przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Lubomierz. 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe i zostanie wybrana nowa Rada. Pięć lat tej odpowiedzialnej pracy wymagało podjęcia wielu ważnych dla społeczeństwa decyzji. 
Co było trudne w Pana pracy?
W zasadzie nic nie było trudne, mówię tutaj konkretnie o swoich odczuciach.  Owszem, obowiązki radnego, pełniącego jednocześnie funkcje przewodniczącego bywają wymagające, ale nie użyłbym określenia, że było to dla mnie trudne. Radni są wybierani przez społeczność i mają obowiązek reprezentować interesy mieszkańców. Ta odpowiedzialność publiczna wymaga podejmowania decyzji, które wpływają na życie lokalnej społeczności, co niesie za sobą dużą odpowiedzialność. I to jest rzeczywiście wymagające. Ponadto Radni muszą zajmować się szerokim spektrum spraw, takich jak budżetowanie, planowanie przestrzenne, infrastruktura, ochrona środowiska, edukacja, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i wiele innych. Zadania te mogą być złożone i wymagać zaangażowania, żeby je odpowiednio przeanalizować. Praca zaangażowanego radnego bywa też czasochłonna, zwłaszcza kiedy angażujemy się poza sesjami i komisjami w  inne, mniej formalne spotkania czy grupy robocze. W sumie, obowiązki radnego gminy są wymagające ze względu na szeroki zakres działań, odpowiedzialność publiczną, ograniczone zasoby, wymagania czasowe oraz konieczność skutecznej komunikacji i reprezentowania interesów mieszkańców.
Co sprawiało największą satysfakcję?
Dla mnie osobiście, satysfakcję przynosi rozwiązywanie drobnych problemów mieszkańców. Fakt, że ludzie zwracają się do mnie bezpośrednio o pomoc lub poradę w ich codziennych sprawach, stanowi dla mnie silną motywację do działania. Oczywiście, zawsze cieszy mnie również zakończenie udanych inwestycji, gdyż realizacja planów budżetowych przynosi zadowolenie. Niemniej jednak, warto zaznaczyć, że sukces w realizacji inwestycji w Gminie Lubomierz zależy od współpracy całego zespołu. Osiągnięcia te są rezultatem wspólnych wysiłków burmistrza, urzędników, organizacji pozarządowych, mieszkańców i radnych. Bez względu na perspektywę – czy to jako radny gminy czy jako mieszkaniec – zakończone inwestycje zawsze przynoszą ogromną satysfakcję.
Jak ocenia Pan pracę tej Rady?
Aktualny skład Rady Miejskiej Gminy Lubomierz stanowi zróżnicowaną grupę osób. W jej skład wchodzą jednostki reprezentujące różne środowiska zawodowe, co przekłada się na różnorodność umiejętności i doświadczeń, które każdy członek wnosi do pracy rady. Dobra zdolność komunikacji pozwala nam efektywnie współpracować podczas prac nad różnymi sprawami. Naturalne jest, że w tak dużym gronie 15 osób z różnych części Gminy Lubomierz mogą pojawić się różnice w poglądach i opinie. Ważne jest, aby być tego świadomym. W mojej ocenie, wszyscy członkowie Rady są zaangażowani w życie lokalnej społeczności i wkładają wysiłek w jej rozwój, każdy na swój sposób.
Które podjęte uchwały były, według Pana, najważniejsze?
Nie byłoby właściwe generalizować znaczenia aktów prawa miejscowego, gdyż każdy z nich może mieć istotne konsekwencje dla różnych grup społecznych, podmiotów czy pojedynczych jednostek. Jestem zdania, Pani Redaktor, że wszelkie akty prawa powinny być traktowane z należytym szacunkiem, niezależnie od ich charakteru czy zakresu. Zarówno przesunięcie środków na projekt rewitalizacji miasta, jak i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą mieć istotne implikacje dla zainteresowanych stron oraz społeczności lokalnej. Dlatego też, ważne jest, aby każde działanie w obszarze prawa miejscowego było starannie analizowane i podejmowane z uwzględnieniem szerokiego spektrum interesów i konsekwencji.
Jakie problemy budziły najwięcej dyskusji?
W trakcie pięcioletniej kadencji mogę wspomnieć kilka istotnych tematów, które poruszane były na sesjach Rady Miejskiej Gminy Lubomierz. Na samym początku kadencji skupialiśmy się na sprawach związanych z ustalaniem pozwoleń dla inwestycji OZE. Dyskutowaliśmy na temat lokalizacji potencjalnych farm fotowoltaicznych oraz biogazowni, starając się znaleźć rozwiązania korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla rozwoju gminy. Dodatkowo, istotnymi tematami, które wywoływały wiele dyskusji, były kwestie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, szczególnie związane z walką z nielegalnymi wysypiskami śmieci oraz planowaniem infrastruktury. Podczas trwania pandemii COVID-19 naturalnie podjęliśmy dyskusje nad zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom oraz organizacją usług publicznych w nowych warunkach. Omawialiśmy również nowe zasady funkcjonowania placówek w kontekście obostrzeń sanitarnych. Dodatkowo, tematem wielu debat stał się kryzys energetyczny, który dotknął wiele gmin. Każdy członek rady mógłby z pewnością podzielić się swoimi doświadczeniami i perspektywą na te kwestie. W trakcie obrad, szczególnie dużo dyskusji, wywołują sprawy, które są istotne dla rozwoju gminy i wymagają wspólnej refleksji oraz poszukiwania najlepszych rozwiązań. Dążymy do podejmowania mądrych decyzji, które będą służyły interesom społeczności lokalnej, dlatego każdy głos i każda perspektywa są ważne w naszych debatach.
Ile było posiedzeń Rady?
W biuletynie informacji publicznej widnieje ponad 400 aktów prawnych wydanych przez Radę Miejską Gminy Lubomierz bieżącej kadencji. Sesja zaplanowana na 29 lutego będzie 80 posiedzeniem. Z pewnością odbyło się ponad 100 posiedzeń komisji i innych spotkań.
Jakie wskazówki ze swoich doświadczeń jako przewodniczący Rady chciałby Pan przekazać swojemu następcy?
5 lat pełnienia funkcji przewodniczącego to nie aż tak dużo, żeby dawać lekcje innym, nie mniej jednak jest kilka istotnych kwestii, które moim zdaniem są uniwersalne i mogą być przydatne dla wszystkich, którzy będą kiedykolwiek przewodniczyć grupie ludzi. Podejrzewam, że  większość osób mających takie doświadczenia się ze mną zgodzi. Ważne jest, aby być zawsze otwartym na dialog, doskonalić umiejętności komunikacyjne oraz praktykować umiejętność słuchania. Budowanie jak najlepszych relacji z ludźmi, zarówno z członkami rady, urzędnikami, sołtysami, mieszkańcami, jak i innymi interesariuszami, jest kluczowe. Warto również korzystać z doświadczenia życzliwych osób. Wierzę, że te zasady stanowią solidną podstawę do wykonywania obowiązków przewodniczącego rady.
Dlaczego nie kandyduje Pan ponownie na radnego?
Pani Redaktor, kandyduję w nadchodzących wyborach do Rady Powiatu Lwóweckiego. Istnieje wiele sposobów realizacji aktywności samorządowej na różnych szczeblach. Fakt, że nie będę już kandydować do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, nie oznacza, że jestem obojętny wobec losu naszej społeczności. Wręcz przeciwnie, teraz dostrzegam dla siebie miejsce w radzie powiatu. Mam nadzieję, że uda się skutecznie działać na rzecz dobra naszej małej społeczności – Gminy Lubomierz, oraz wspólnych interesów społecznych z innymi gminami, w obrębie powiatu lwóweckiego.
Bardzo dziękuję za informacje. Życzę pomyślnych wyborów i mnóstwa osobistego szczęścia.

 

 

 

Jadwiga Sieniuć
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email