Styczniowe informacje z Ratusza

Lubomierz-rynek
 
 
 
 
Z cyklu:
redakcja pyta, pan Burmistrz odpowiada:
 
 
Jak pan Burmistrz ocenia poprzedni rok w życiu naszego miasta i gminy?
Uważam, że ubiegły rok był udany. Udało się nam zrealizować większość naszych planów i inwestycji. Chociaż nie ukrywam, że niektóre tematy, tak jak np. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, się wydłużyły. Mimo wszystko jestem dobrej myśli i głęboko w to wierzę, że wszystkie zadania, które postawiliśmy sobie za cel, znajdą swój szczęśliwy finał.
 
Jakie inwestycje będą kontynuowane w bieżącym roku, które z nich się zakończą i kiedy?
Lista inwestycji realizowanych w bieżącym roku:
 
1/ Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą – termin realizacji do 15.09.2024r.
Wartość przedsięwzięcia:  6 362 900,00 PLN
 
2/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Milęcice – termin realizacji do 31.12.2024r.
Wartość przedsięwzięcia:  1 683 870,00 PLN
 
3/ Budowa budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – termin realizacji 28.07.2025.
Wartość przedsięwzięcia:  11 683 870,00 PLN
 
 
Czy planowane są nowe inwestycje, jakie?
Inwestycje planowane:
 
  1. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW w miejscowości Lubomierz – termin realizacji 30.11.2025r.
Wartość przedsięwzięcia: 2 000 000,00 PLN
 
  1. Modernizacja budynków instytucji kultury w Lubomierzu (zadanie obejmuje: Remont budynku Lubomierskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Gminnej w Lubomierzu, remont pomieszczeń, remont instalacji elektrycznych, zakup wyposażenia) – termin realizacji 30.06.2025r.
Wartość przedsięwzięcia:  3 000 000,00 PLN
 
  1. Modernizacja budynków Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu termin realizacji 31.12.2025r. (zakres Remont elewacji, posadzek/podłóg i instalacji elektrycznych. Modernizacja obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej).
Wartość przedsięwzięcia:  4 000 000,00 PLN
 
  1. Przebudowa mostu w miejscowości Pławna Dolna (Przebudowa zniszczonego mostu w Pławnej Dolnej podczas powodzi – lipiec 2021r. Wykonanie nowej konstrukcji mostu, nawierzchni, wyposażenie mostu, przebudowa drogi w obrębie inwestycji.) termin realizacji 30.06.2025r.
Wartość przedsięwzięcia:  1 500 000,00 PLN
  1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska”.
Zadanie będzie współfinansowane jako operacja typu 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i  w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w ramach działania 7 (M07) „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Przewidywana wartość inwestycji: 4 190 610,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 3 929 788,50 zł
Deklarowana we wniosku kwota udziału własnego gminy: 260 821,50 zł
  1. Przebudowa drogi gminnej nr 112580D w Olesznej Podgórskiej.
    W ramach: Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych
Wartość zadania: 2 562 000,00
Dofinansowanie: 2 049 600,00 (80 %)
Wkład własny: 512 400,00
Planowany termin realizacji: 02.2024-11.2024.
 
Na wszystkie wyżej wymienione zadania zostały zabezpieczone pieniądze w budżecie gminy.
 
Kiedy zakończy się remont mostu przy drodze w Pławnej?
Prace związane z remontem mostu dobiegają końca. Jak poinformował mnie kierownik budowy, most powinien zostać oddany do użytku pod koniec lutego.
 
Obecnie trwają prace przy kanalizacji ulic: Majowej, Stogryna. Niektóre gospodarstwa znajdujące się przy ulicy Jeleniogórskiej nadal nie mają możliwości podłączenia się do miejskiej kanalizacji. I chociaż ten temat był kilka razy poruszany, to teraz okazało się, że mieszkańcy muszą  zająć się budową przydomowych oczyszczalni ścieków, a jest to dla nich duże wyzwanie. Dlaczego przeprowadzenie brakującej, w części  tej ulicy, kanalizacji nie jest możliwe?
Przebudowa ulic Majowej, Stogryna i Edukacji Narodowej jest realizowana z konkretnego projektu, do którego nie możemy włączyć dodatkowych zadań, ponieważ byłoby to niezgodne z wnioskiem. Jeśli zaś chodzi o możliwość podłączenia ulicy Jeleniogórskiej do kanalizacji to muszę Państwu powiedzieć, że trwają już prace nad dokumentacją. Tym bardziej, że bardzo duży problem ma przede wszystkim sklep Dino, który już jakiś czas temu zgłosił się do nas z wnioskiem o podłączenie do kanalizacji. Tak więc jesteśmy w trakcie rozwiązywania tego problemu.
 
Dziękuję za informacje, życzę realizacji wszystkich zamierzeń.
JAGA
 
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email