Lubomierskie Święto Niepodległości

wspólne zdjęcie

 

 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest jako święto państwowe w Polsce, corocznie, 11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaboru.

Po raz pierwszy odzyskanie niepodległości upamiętniono 14 listopada 1920 roku.

W Lubomierzu co roku organizowane są obchody tego święta i w ten sposób oddawany jest hołd tym, którzy o tę wolność i niepodległość walczyli.

Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maternusa Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, którą celebrował nasz ksiądz proboszcz, Andrzej Łuczyński. Uczestniczyły w nim delegacje lubomierskich przedstawicieli władz samorządowych, jednostek budżetowych gminy, szkół , OSP, mieszkańcy.

Następnie uroczystości przeniosły się pod Pomnik Wdzięczności znajdujący się w zrewitalizowanym niedawno Parku Miejskim.

Tam przybyłych na uroczystość powitał pan Michał Pater – przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz. Następnie zebrani w skupieniu wysłuchali naszego hymnu państwowego, a potem głos zabrał Burmistrz, pan Marek Chrabąszcz.

Przywitał zebranych i wygłosił przemówienie, w którym powołał się między innymi na orędzie Marszałka Józefa Piłsudskiego wygłoszone podczas otwarcia Sejmu Ustawodawczego, które pokazało nam:

„drogę, jaką musiał przejść nasz naród w marszu po Niepodległość. 11 listopada 1918 roku Polska pojawiła się z powrotem na mapach Europy i świata. Słowo Polak nabrało realnego wymiaru, Polska  odzyskała szansę na niepodległy i  samoistny byt w zupełnie nowej rzeczywistości, jaka nastała po zakończeniu 1 wojny światowej”.

Następnie pan Burmistrz nawiązał do patriotyzmu polskiego narodu, który przystąpił do budowy od podstaw polskiego państwa.

Wspomniał budowniczych którymi byli: Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Roman Dmowski i wielu innych, podkreślił z jaką pasją tworzyli naszą państwowość, administrację, armię, politykę zagraniczną.

W dalszej części przemówienia stwierdził że:

„ w dzisiejszych czasach słowa takie, jak patriotyzm, miłość do ojczyzny nabrały zupełnie nowego wymiaru. Dla najmłodszych pokoleń Polaków, którzy urodzili się w III Rzeczypospolitej, zniewolenie, konspiracja i walka o niepodległość to tematy stricte historyczne”.

I dodał:

„dzisiaj patriotyzm nie wymaga od nas ofiary życia, ale objawia się szacunkiem dla godła, hymnu, języka polskiego i historii. Niewyartykułowana miłość do ojczyzny przejawia się w nauce, w dążeniu do zdobywania wiedzy, w sporcie, w muzyce, czy szerszej kulturze. Ojczyzna nasza to przede wszystkim wspólnota nas wszystkich, którzy żyjemy tu, na polskiej ziemi, w naszej gminie. O wielkości państwa stanowią bowiem jego obywatele”.

Na zakończenie swojego patriotycznego przemówienia złożył obecnym życzenia:

„żebyśmy zawsze czuli dumę z tego, że jesteśmy Polakami i zasługiwali na miano prawdziwych patriotów. Bo jak mówił Norwid „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

Kolejnym działaniem obchodów niepodległościowego święta było składanie wiązanek kwiatów pod pomnikiem przez delegacje: Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz, Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka „Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie, Szkoły Podstawowej w Pławnej, Szkoły Podstawowej w Lubomierzu, Gminnej Biblioteki Publicznej, Lubomierskiego Centrum Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystość zakończyło wysłuchanie „Roty”.

Lubomierski Pomnik Wdzięczności został pięknie przystrojony wiązankami kwiatów z biało-czerwonymi szarfami w hołdzie i podziękowaniu tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę.

 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

Jedna odpowiedź

  1. W niewielu miastach odbyło to się tak, jak należy, jak w Lubomierzu. To się ceni!