Ślubowanie klas mundurowych Zespołu Szkół w Lubomierzu

wręczanie certyfikatów2
     

Tradycją lubomierskiego Zespołu Szkół jest ślubowanie składane przez uczniów klas pierwszych podczas uroczystości odbywającej się na naszym Rynku.

Tak też się stało 13 października.

O godz. 10.00 spod budynku szkoły wyruszył korowód prowadzony przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w którym maszerowali uczniowie klas mundurowych naszej szkoły, nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice uczniów.

Gotowość do rozpoczęcia uroczystości przyjął dyrektor, pan Marek Kozak.

Uczestników tej doniosłej uroczystości powitał burmistrz, pan Marek Chrabąszcz. Następnie głos zabrał pan Marek Kozak.

Podniesienie flagi państwowej na maszt odbyło się przy akompaniamencie hymnu państwowego granego przez orkiestrę.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły przez uczniów klas pierwszych. Powtarzali oni słowa ślubowania za dyrektorem, panem Markiem Kozakiem.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie uczniom aktów przyrzeczenia oraz certyfikatów dokumentujących ukończone szkolenia oraz statuetek za osiągnięcia w nauce.

Nie zabrakło także otrzymania przez wyróżnionych uczniów awansów na wyższe stopnie służbowe. Otrzymali je uczniowie z klas: graniczno-obronnej, lotniczej, policyjnej, strażacko-ratowniczej.

Serdeczne podziękowania za współpracę i pomoc otrzymali także przedstawiciele jednostek opiekujących się i wspierających szkołę.

Słowa uznania za trud i osiągnięcia

szkoły przekazała wiceminister Edukacji Narodowej,  pani  Marzena Machałek.

Podziękowania i listy gratulacyjne wręczone zostały także rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce.

Tę niezwykle doniosłą uroczystość zakończył koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod dowództwem kapelmistrza podinspektora Adama Witiwa.

 

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z tego ważnego w życiu lubomierskiej szkoły wydarzenia.

 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć

 
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email