O opłatach za usługi cmentarne i pogrzebowe

Lubomierz_Kościół_Świętej_Anny_i_zabytkowy_cmentarz_(7)
 
 
 
 
 
Rozmowa z Panią Joanną Żurek

Parafialne cmentarze w Olesznej Podgórskiej i Lubomierzu zostały przekazane we władanie gminy i stały się cmentarzami komunalnymi. Nie było to łatwe do zrealizowania zadanie. Koniecznością stało się przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji grobów na obu cmentarzach oraz dokładne uregulowanie wszelkich spraw urzędowych.
Rada Miejska Gminy Lubomierz 23.02.2023 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w gminie Lubomierz. Uchwała zawiera tabelę niezbędnych opłat za rezerwację miejsca pochówku w grobach.
I tak dla przykładu za udostępnienie miejsca pod grób ziemny pojedynczy na okres 20 lat  zapłacić trzeba 200 zł, grób ziemny rodzinny, gdzie dwie trumny umieszczone są jedna nad drugą na okres 20 lat to opłata 500 zł.
Miejsce pochówku w grobie ziemnym podwójnym w poziomie na okres 20 lat wymaga wpłaty 800 zł.
Opłata za udostępnienie miejsca pochówku w grobie murowanym pojedynczym na okres 20 lat wynosi 500 zł.
Ustalono też opłaty za rezerwację miejsca pochówku. I tak za taką rezerwację pod grób ziemny pojedynczy na okres 20 lat opłata wynosi 200 zł.
Opłata za rezerwację miejsca pochówku w grobie murowanym  pojedynczym na okres 20  lat wynosi 500 zł.
Za rezerwację miejsca pochówku w grobie murowanym rodzinnym, wieloosobowym na okres 20 lat trzeba zapłacić 1500 zł.
Opłata za wjazd jednorazowy na teren cmentarza wynosi 100 zł.
Do tych wszystkich opłat należy doliczyć 8% VAT.
(Dokładne dane zawarte są w  Uchwale NR LXII/346/23, którą można znaleźć na stronie: www.lubomierz.pl – BIP prawo lokalne – Uchwały Rady)
Ta uchwała zrodziła wśród mieszkańców wiele pytań. Sama też chciałam dowiedzieć się więcej o sposobie funkcjonowania cmentarzy teraz zarządzanych przez Gminę.
O odpowiedzi na nurtujące mnie w tej sprawie pytania poprosiłam panią Joannę Żurek, której zostały powierzone obowiązki administrowania cmentarzami komunalnymi.
Nasza rozmowa trwa długo ponieważ pani Asia musi odbierać mnóstwo telefonów od  petentów. Podziwiam ją za cierpliwość, opanowanie, empatię i dokładnie udzielanie fachowych odpowiedzi na pytania.
Pani Asia żartobliwie stwierdza, że zajmuje się obecnie mieszkaniówką na górze i na dole. Proszę ją, aby dokładniej opowiedziała o swoich obowiązkach związanych z administrowaniem cmentarzami.
Dowiaduję się że:
Opłaty pobierane są zgodnie z uchwałą RMGLubomierz. Została przeprowadzona dokładna inwentaryzacja cmentarzy w Olesznej i w Lubomierzu. W pracy posługuje się aplikacją, w której znajdują się mapy cmentarzy, jest tam naniesiony każdy grób, pokazane są sektory, rzędy i numery grobów oraz informacje, kto tam jest pochowany. Jest to interaktywny administrator cmentarzy – IAC – program, dzięki któremu praca jest łatwiejsza.
Pani Joanna Żurek stwierdza:
Nie uzyskałam kopii wcześniej dokonanych przez mieszkańców wpłat za opłaty na cmentarzu i teraz trzeba robić wszystko od początku.
W momencie dokonanej opłaty wprowadzam do programu dane.
Jakie są terminy dokonywania opłat?
Nie ma sztywno określonego terminu. Osoba, która dokonuje wpłaty staje się dysponentem i od niej zależy decyzja, czy na przykład można tam jeszcze kogoś pochować. Chcielibyśmy, aby do końca roku opłaty były dokonane.
W pierwszej kolejności likwidowane będą groby zaniedbane bez tabliczek. Nie będą wykopywane szczątki, a tylko zlikwidowana powierzchnia grobu.
Urny dochowuje się bez opłat.
 Jak powinno się załatwiać po kolei sprawy w momencie gdy umrze ktoś bliski?
Jeżeli rodzina ma już grób, na przykład pojedynczy i od daty ostatniego pochówku minęło 20 lat, to można dochować tam umarłego. Urnę można dochować w każdym okresie.
Najpierw należy zgłosić się do księdza, zakładu pogrzebowego, USC, którzy wydadzą odpowiednie dokumenty i z nimi trzeba udać się do administratora cmentarza, który wskazuje miejsce, gdzie można pochować zmarłego.
Opłata jest pobierana nie od ilości pochowanych osób ale od wielkości grobu. Na chwilę obecną mamy już niewiele nowych miejsc grzebalnych i jeśli takich zabraknie, to do czasu rozbudowy naszego cmentarza, pochówki będą odbywały się w Olesznej Podgórskiej.
 
 Jakie jeszcze informacje ma do przekazania administrator cmentarza ?
Cmentarz będzie zamykany. Klucz od bramy pobierany jest w urzędzie. Informacje dotyczące spraw związanych z działalnością cmentarza udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w pokoju nr 4, telefonicznie pod nr 757833166 wewnętrzny 50 . można także zapytania kierować mailowo pod adres : Joanna.zurek@lubomierz.pl.
Na ten czas wpłynęły już opłaty od około 150 osób.
Ludzie podchodzą do tego bardzo poważnie.
Na jakie cele przeznaczone są uzyskane w ten sposób opłaty?
Pieniądze te przeznaczone są na utrzymywanie cmentarza – ubezpieczenie, wywóz nieczystości, koszenie, opłaty za wodę, prace porządkowe na terenie cmentarza.
Ile grobów jest na tych cmentarzach?
Na cmentarzu w Lubomierzu znajduje się 1296 grobów, w Olesznej są 422 groby. Pozostałe cmentarze w gminie znajdują się w zarządach parafii.  
Bardzo dziękuję za informacje, życzę cierpliwości i wytrwałości oraz wyrozumiałych petentów.

 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email