„Sami Swoi” w Gostkowicach

dla Edka od Andrzeja Mateusiaka
 
 
 
15.09.1967 roku odbyła się premiera filmu „Sami Swoi”.
Od tego czasu minęło 56 lat. To spory szmat czasu, w którym wystąpiło dużo rozmaitych imprez upamiętniających film, jego reżysera, Sylwestra Chęcińskiego, aktorów w nim grających.
Ogromną zasługę w krzewieniu hasła „Sami swoi” mają twórcy Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu.
To właśnie do nas, przez ponad 20 lat trwania tej imprezy, przyjeżdżali ludzie związani nie tylko z filmem „Sami Swoi”. Wiele razy mieliśmy przyjemność goszczenia tutaj reżysera pana Sylwestra Chęcińskiego oraz odtwórców głównych ról w tym filmie: Jadźki, którą grała Ilona Kuśmierska – Kocyłak oraz Witii czyli Jerzego Janeczka. Nie zabrakło tu także innych twórców tego filmu takich jak: Tadeusz Kosarewicz, Witold Pyrkosz, Jerzy Turek, Andrzej Ramlau, Jerzy Rutowicz.
Przez ponad 20 lat swego istnienia Festiwal zyskał wielu sympatyków, którzy co roku odwiedzali nasze miasteczko i muzeum.
Jednym z nich jest pan Edward Masłowski, który należy niewątpliwie do grona najwytrwalszych miłośników naszej imprezy oraz filmu „Sami Swoi”.
Najpierw przy organizacji Festiwalu pomagał jako sponsor i ze swojej cukierni w Gostkowicach przywoził na festiwal cały samochód najróżniejszych, przepysznych ciast, a z Lubomierza zabierał piękne wspomnienia i dużo pamiątek festiwalowych.
Potem cukiernię zamienił na pizzerię. A coroczne przyjazdy do Lubomierza coraz mocniej rozwijały w nim postanowienie utworzenia stałego miejsca do gromadzenia pamiątek festiwalowych, poszerzania wiedzy o filmie, wreszcie stworzenia w Gostkowicach  Muzeum Sami Swoi.
Pan Edward bez niczyjej pomocy, własnymi siłami wytrwale rozwijał powstające muzeum. Gościł w nim wiele razy reżysera, pana Sylwestra Chęcińskiego, który, między innymi, podarował mu do muzeum Złote Orły 2017, nagrodę, którą otrzymał za osiągnięcia życia. Andrzej Mularczyk podarował mu oryginał scenariusza do filmu, a on sam, jego przyjaciele i znajomi również przyczynili się do wzbogacenia zbiorów tego muzeum. Pan Edward 2 października 2015 roku, z okazji 48 rocznicy premiery filmu, zaprosił do Gostkowic po raz pierwszy twórców i miłośników tego filmu. Wówczas bardzo chętnie skorzystaliśmy z tego zaproszenia i wręczyliśmy gospodarzowi Kryształowy Granat za jego zasługi poczynione dla hasła „Sami swoi”.
W następnych latach, w okolicy 15 września, takie spotkania organizowane przez pana Edwarda Masłowskiego, przy pomocy małżonki Wiesławy oraz ich dzieci w gostkowickim muzeum Sami Swoi, stały się okazją do spotkań miłośników i twórców tego filmu. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w nich jako delegacja naszego miasta.
Niestety, nie ma już wśród nas reżysera Sylwestra Chęcińskiego, Jerzego Janeczki, Ilony Kuśmierskiej – Kocyłak, z którą uczestniczyliśmy jeszcze wspólnie w ósmym spotkaniu, w ubiegłym roku.
Muzeum w Gostkowicach ciągle się rozwija, wzbogaca o nowe eksponaty. W tym roku pan Edek przygotował Izbę Pamięci poświęconą Ilonie Kuśmierskiej – Kocyłak i Jerzemu Janeczce.
Na dziedzińcu przy muzeum zawisł  ogromny baner z napisem: „Dziękujemy, że byliście z nami” z przepięknym zdjęciem Ilony i Jurka, a pomieszczenia muzealne powiększyły się o izbę związaną z pamiątkami po nich. Jest tam bardzo dużo zdjęć, artykułów, informacji o nich.
Nasza tegoroczna delegacja to państwo: Mariola i Mirosław Laskowscy, Bernadetta i Piotr Mellerowie, Lucyna i Czesław Stachowiakowie, Aneta Stanisława i Zbigniew Burchartowie oraz Jadwiga Sieniuć.
W Gostkowicach oczekiwał na nas gospodarz oraz ojciec naszego Festiwalu, pan Olgierd Poniźnik, współorganizator Festiwali pan Bartosz Kuświk, przyjechali również państwo Halina i Jerzy Jarmuszkiewicz, Krystyna Kolado, Andrzej Mateusiak, Roman Śnieżek. Nie zabrakło też miłośników Samych swoich z Dobrzykowic, Głogowa, Milicza, Gostkowic. Był również pan Stanisław Dzierniejko – Dyrektor Festiwalu Reżyserii Filmowej im. S. Chęcińskiego z małżonką.
Z upominkami i podziękowaniami dla twórcy tego miejsca przybył też wójt gminy Żórawina, pan Jan Żukowski.
Pan Henryk Biały, który niemal od początku dokumentuje kolejne edycje naszych Festiwali, zajął się przygotowaniem relacji z IX spotkań w Gostkowicach.
Niespodzianką dla nas była obecność pani Marty Czekaj, która w filmie „Sami Swoi” była malutką Anią w beciku. Zebranych gości powitali panowie:
Edward Masłowski, Olgierd Poniźnik, Bartosz Kuświk i zapowiedzieli uroczystość przecięcia wstęgi do izby pamięci po aktorach. Przywołane zostały wspomnienia poprzedniego spotkania, podczas którego była z nami filmowa Jadźka.
Pan Edek połączył się telefonicznie z mężem Ilony, panem Ireneuszem Kocyłak, który wzruszająco wspominał swoją nieżyjącą już żonę i z uznaniem mówił o działaniach Edwarda Masłowskiego.
O przecięcie wstęgi symbolizującej otwarcie Izby Pamięci poproszeni zostali: pani Marta Czekaj, ojciec Festiwalu, pan Olgierd Poniźnik oraz ja, jako matka Festiwalu.
Zwiedzanie Izby Pamięci dostarczyło wszystkim wiele wzruszeń, przywołało mnóstwo wspomnień i refleksji.
Ojciec naszego Festiwalu opowiedział zebranym ciekawostki festiwalowe. Wspomniał, między innymi, o pamiętnym występie zespołu Ich Troje, helikopterze, który omal nie zmiótł sceny, czołgu, którym organizatorzy wjechali na imprezę, panu Pawle Burczyku, który dzięki Festiwalowi stał się mężem jego córki.
Pan Andrzej Mateusiak podarował do gostkowickiego muzeum baner upamiętniający Festiwal z 2019 roku.
Gospodarze, jak zwykle, przygotowali pyszny poczęstunek.
Ogromne podziękowania kierujemy do pana Edwarda Masłowskiego, który (jak stwierdził Olgierd) „oczadział pozytywnie na punkcie „Samych swoich” i ciągle wzbogaca pamiątki po filmie i naszym Festiwalu, a w dowód swojej pasji wytatuował sobie na ręce napis „Sami swoi” i granat.
Dziękujemy także pani Wiesławie – małżonce Edka oraz Rodzinie za wsparcie i pomoc Edkowi w rozwijaniu Jego niesamowitej pasji.
Podziękowania kierujemy również do pana Olgierda Poniźnika, który swoją obecnością ubarwił to wydarzenie.
Dziękujemy też Burmistrzowi, panu Markowi Chrabąszczowi, za pomoc przy organizacji wyjazdu do Gostkowic.
 
 
Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć
 
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email