Nowy rok szkolny w lubomierskiej oświacie

liceum

 

 

 

Na terenie naszej Gminy funkcjonuje Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Pławnej oraz Żłobek “Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie.
Zespół Szkół to: Przedszkole Miejskie w Lubomierzu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Technikum z trzema oddziałami, Liceum Ogólnokształcące, w którym jest 9 oddziałów, Branżowa Szkoła I stopnia (3 oddziały), internat ze 140 miejscami, Szkolne Schronisko Młodzieżowe “Maciejówka” w Maciejowcu oraz kompleks boisk sportowych “Orlik”.
Obecnie w Zespole Szkół uczy się 674 uczniów i wychowanków, zatrudnionych jest 83 nauczycieli oraz 29 pracowników administracji i obsługi.
Od 1 września Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia kształci 241 uczniów pobierających wiedzę w 15 oddziałach.
Utworzone zostały trzy klasy pierwsze w liceum i jedna szkoły branżowej I stopnia.
Są to klasy o profilu: graniczno-obronnym z rozszerzoną geografią, WOSem, językiem angielskim; policyjnym i strażacko-ratowniczym z rozszerzoną biologią, chemią i j. angielskim; lotniczym, graniczno-obronnym i artystycznym z rozszerzoną geografią, WOSem, językiem angielskim,
 W I klasie Branżowej Szkoły I stopnia uczy się 17 uczniów przygotowując się do zawodu: kucharza, pracownika obsługi hotelowej, mechanika pojazdów samochodowych, kelnera, fryzjera, elektromechanika i sprzedawcy.
 Technikum przygotowuje uczniów do zawodu technik turystyki na obszarach wiejskich.
 
W Przedszkolu Miejskim znajdują się 4 oddziały w Lubomierzu i 2 w Wojciechowie, do których uczęszcza łącznie 147 wychowanków.
W lubomierskiej Szkole Podstawowej, w 15 oddziałach, uczy się 286 uczniów.
W internacie mieszka 128 wychowanków, wśród których jest 27 pochodzenia ukraińskiego.
Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Lubomierzu pełni pan mgr Marek Kozak.
 

 

 

Szkoła Podstawowa w Pławnej
 
Dyrektorem tej placówki oświatowej jest pani mgr Teresa Śliwińska.
Uczęszcza do niej 60 uczniów, a do Oddziału Przedszkolnego zapisanych jest 15 dzieci w wieku od 4 do 6 lat.
Kadra pedagogiczna liczy 15 osób, administracja to 2 osoby. Obsługę stanowią 2 osoby sprzątające (1,35 etatu), konserwator (0,75 etatu) oraz pomoc nauczyciela w przedszkolu (0,5 etatu).
W szkole jest 8 klas lekcyjnych wyposażonych w tablicę interaktywną, sala informatyczna, świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna, kuchnia, jadalnia, pokój nauczycielski, gabinet profilaktyki zdrowotnej, duże boiska: asfaltowe i trawiaste, małe boisko trawiaste dla przedszkolaków.
Powstał także gabinet do prowadzenia zajęć specjalistycznych. W szkole działa punkt wydawania posiłków z jadalnią.
Organizowane są i prowadzone są zajęcia opiekuńcze rozwijające zainteresowania i zdolności oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 
 
 
Żłobek Gminny “Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie
 
Placówka kieruje pani mgr Agnieszka Trzeciak-Wolska.
W żłobku jest 25 miejsc i obecnie uczęszcza do niego 24 dzieci. Zatrudnione są 4 opiekunki, woźna, księgowa (1/2 etatu), konserwator (umowa zlecenie ¼ etatu), w okresie zimowym palacz (umowa zlecenie – 10 godz. tygodniowo), pielęgniarka (umowa zlecenie – 3 godz. tygodniowo)
Posiłki dla dzieci przywożone są z kuchni przedszkola ZS w Lubomierzu w termosach.
Żłobek zapewnia dzieciom warunki bytowe zbliżone do domowych, życzliwą i miłą atmosferę, uczy samodzielności, pracowitości, dba, by nabyły umiejętności, wiedzy i sprawności, które pozwolą łatwiej pokonać wymagania na kolejnych szczeblach edukacji.
Dzieci korzystają z wielu bardzo różnorodnych zajęć. Są to, na przykład organizowane co 2 tygodnie Kulinarne Piątki, które umożliwiają dzieciom naukę korzystania ze sprzętu kuchennego, poznanie prostych przepisów oraz nowych smaków.
Tradycją żłobka są też zajęcia tematyczne według kalendarza świąt nietypowych lub pór roku. Celebrowane są także uroczystości urodzinowe dzieciaczków, podczas których każde dziecko otrzymuje prezent i uczestniczy w sesji zdjęciowej.
Żłobek jest placówką działającą  nowocześnie i twórczo, stosującą innowacyjne i nowoczesne metody pracy z dziećmi.

 

Na podstawie informacji, przygotowanych przez Dyrektorów placówek, dla Rady Miejskiej Gminy Lubomierz opracowała Jadwiga Sieniuć

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email