Międzynarodowy Turniej Sportowy Seniorów Lubomierz vs Tanvald

czesi

 

 

 

 

Odbył się 28 czerwca, a organizacją tego wydarzenia zajęli się: Klub Seniora “Nie ma mocnych” i Lubomierskie Centrum Kultury.

Ten pierwszy turniej zawodów seniorów w Lubomierzu wydarzył się na boisku Orlik. Uczestniczyły w nim dwie siedmioosobowe drużyny: z Tanvaldu i nasi seniorzy.

Seniorzy z obu krajów mierzyli swoje siły w konkurencjach:  rzut do tarczy, przeciąganie liny, rzut do kosza, slalom między tyczkami, strzelanie z łuku, rzut granatem do celu, konkurencja niespodzianka.

Turniej prowadzili: Mirosław Laskowski i Michał Pater, sędziowali zawody: Marcin Osiadacz i Andrzej Hajdul.

Drużyna seniorów z Tanvaldu przyjechała ze swoim burmistrzem, panem Vladimirem Vychnalkiem, a dowodziła nią pani Zdenka Synovcowa.

Nasi seniorzy wystąpili w składzie: panie: Helena Dudek, Ola Pilichiewicz, Danuta Jóźwik, Danuta Adamowicz, Jolanta Kawzowicz oraz państwo Janina i Zenon Żukowie, a kibicowało im liczne grono koleżanek z Klubu Seniora, mieszkańców oraz dyrektor LCK pan Bogusław Chrzan, pracownicy LCK, strażacy, którzy zawsze aktywnie pomagają nie tylko w organizacji imprez.

Zebranych na Orliku serdecznie powitał wiceburmistrz, pan Adam Skrzydłowski oraz szefowa Klubu Seniorów “Nie ma mocnych”, pani Helena Dudek. Wystąpił także burmistrz Tanvaldu.

O przebiegu turnieju informował pan Michał Pater, a pan Mirosław Laskowski poprowadził wszystkie konkurencje.

Seniorzy obu drużyn rywalizowali o zwycięstwo w prawdziwie sportowym, kulturalnym i przyjacielskim klimacie i udowodnili po raz kolejny, że wiek to tylko data.

Impreza dofinansowana została ze środków pozyskanych z inicjatywy lokalnej.

 

Turniej zakończył się zwycięstwem seniorów z Czech wynikiem 11:10.

 

Po zawodach goście zostali zaproszeni na obiad, lody i ciasteczka.

 Na pożegnanie pani Helena Dudek zaśpiewała po czesku “Malowany dzbanek”, goście też pożegnali lubomierskich przyjaciół swoją piosenką.

 

Lubomierscy seniorzy bardzo serdecznie dziękują dyrektorowi i załodze Lubomierskiego Centrum Kultury za ogromną pomoc w organizacji tego zadania, szczególne podziękowania kierują w stronę pani Alicji Nawojczyk-Ciereszko za przeogromną życzliwość.

 

Swoje podziękowania kierują także do pani dyrektor i załogi Biblioteki Publicznej za pomoc w pracach biurowych.

 

Współpraca międy seniorami z lubomierskiego Klubu i Senior Klub Tanvald trwa już od 2018 roku.

Seniorzy obu krajów odwiedzają się wzajemnie, uczestniczą w zwiedzaniu ciekawych miejsc , w organizowanych wydarzeniach.

22 sierpnia członkowie Klubu Seniora “Nie ma mocnych” wyjadą do Tanvaldu, gdzie czekać będzie na nich wiele atrakcji przygotowanych przez czeskich seniorów.

Między innymi gondolą wyjadą na szczyt Spiczak, tam poczęstowani zostaną obiadem, a następnie odwiedzą stoiska czeskiej biżuterii, z których z pewnością elementy przywiozą ze sobą.

24 sierpnia nastąpi rewizyta i Czesi przyjadą do Lubomierza, by wspólnie z naszymi seniorami udać się na wycieczkę do Szklarskiej Poręby i jeszcze bardziej zacieśnić przyjacielskie więzy.

I Międzynarodowy Turniej Seniorów Lubomierz vs Tanvald to była bardzo udana impreza, a jej organizatorzy zapowiadają kontynuację tych senioralnych potyczek sportowych.

Za działania w tym roku otrzymują wielkie podziękowania i ogromne brawa!

 

Tekst: Jadwiga Sieniuć, zdjęcia: JAGA i Krzysztof Wróblewski

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email