Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursach dot. Żołnierzy Wyklętych

Miniatura konkurs wyklęci 2023 kopia

 

 

Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursach organizowanych w ramach Wojewódzkich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Popielówek – Lubomierz 2023 r.

 
Konkurs plastyczny pn. „Wyklęci Niezłomni – portret żołnierza podziemia niepodległościowego”
skierowany do uczniów szkoły podstawowej (klasy IV – VIII)

* konkurs indywidualny,

* prace plastyczne w formacie A3, w dowolnej technice,

* składane w terminie od 02.02.2023 r. do 21.02.2023 r., w Lubomierskim Centrum Kultury (ul. Wacława Kowalskiego 1, 59 – 623 Lubomierz),

* możliwość wysyłki prac pocztą na adres Lubomierskiego Centrum Kultury (ul. Wacława Kowalskiego 1, 59 – 623 Lubomierz, decyduje data wpłynięcia),

* prace powinny być opisane według kolejności: Imię i Nazwisko, nazwa szkoły, numer klasy, telefon kontaktowy bądź adres email, w przypadku prac wysłanych listownie prosimy o adres zwrotny.

* Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy w Auli Zespołu Szkół w Lubomierzu 01.03.2023 r.,

* nagrody dla laureatów konkursu (I,II i III miejsce) zostaną wręczone 01.03.2023 r. w Auli Zespołu Szkół w Lubomierzu.

 

 
Konkurs filmowy pn. „Podziemna Armia powraca”
skierowany jest do uczniów szkół średnich

* konkurs polega na stworzeniu dokumentu filmowego dot. Żandarmerii Sił Podziemnych oraz Żołnierzy Niezłomnych działających na terenie Gminy Lubomierz,

* konkurs indywidualny,

* filmy o max. długości 3 minut

* składane na nośniku (pendrive, płyta CD/DVD) od 02.02.2023 r. do 21.02.2023 r. w Lubomierskim Centrum Kultury,

* możliwość wysyłki filmów na nośniku (pendrive, płyta CD/DVD) pocztą na adres Lubomierskiego Centrum Kultury (ul. Wacława Kowalskiego 1, 59 – 623 Lubomierz, decyduje data wpłynięcia, przesłane nośniki nie będą odsyłane)

* lub mailowo na adres lubomierzlck@wp.pl.

* Zwycięski dokument zostanie zaprezentowany w Auli Zespołu Szkół w Lubomierzu 01.03.2023r. na tablicy interaktywnej,

* nagrody dla laureatów konkursu (I,II i III miejsce) zostaną wręczone 01.03.2023 r. w Auli Zespołu Szkół w Lubomierzu.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email