Święto Niepodległości

pomnik 11.11.

 

 

Obchody tego święta rozpoczęły się w naszym mieście już 9 listopada. Wówczas na dziedzińcu Zespołu Szkół nastąpiła inauguracja podniesienia flagi na maszt, który został wykonany w ramach projektu „Pod Biało Czerwoną”.

Głównym celem tego projektu jest zjednoczenie naszego kraju i jego mieszkańców, honorowanie poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, zachęcanie do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Ta patriotyczna inicjatywa, została realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a nasza Gmina otrzymała dotację na to zadanie w wysokości 8 000 zł.

11 listopada o godzinie  11.00 w kościele pw. NMP i św. Maternusa odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny, celebrowana przez księdza proboszcza Andrzeja Łuczyńskiego. Następnie przedstawiciele poszczególnych instytucji organizacji i związków oraz mieszkańcy Lubomierza w asyście pocztów sztandarowych przeszli pod Pomnik Wdzięczności w parku. Tam zebranych powitał przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz pan Michał Pater, odegrany został hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”, a  następnie głos zabrał Burmistrz Pan Marek Chrabąszcz, który powiedział: „Dzień Niepodległości jest dla Polaków świętem szczególnym, upamiętniającym jeden z najistotniejszych momentów często krwawej historii, pełnej narodowych zrywów, walki oraz pielęgnowania wartości, które na przestrzeni lat wielokrotnie mogły ulec zatraceniu. Nie wolno nam zapomnieć o tym, jak wielką cenę naród zmuszony był zapłacić za naszą obecną niezależność, spokój, czy chociażby samą możliwość mówienia w języku polskim.

Gdyby nie siła i determinacja przodków, świat w obecnym kształcie nigdy by nie istniał – ojczyzna odeszłaby w zapomnienie, moglibyśmy w ogóle nie mieć świadomości swego pochodzenia.

Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj na uroczystości z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Dzieje naszej Ojczyzny, to rzadko dni szczęśliwe i spokojne, tak jak obecnie. Częściej życiu naszych przodków towarzyszyła groza, lęk przed wrogim sąsiadem, niewola i walka o wolność. Państwo polskie zginęło z map Europy na ponad 120 lat. Rosja, Prusy i Austria rozdzieliły nasz kraj między siebie. Mocarstwa zaborcze były bardzo silne i nawet krwawe zrywy powstańcze nie pomogły odzyskać upragnionej wolności. A jak pisał poeta – „czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił. Ten kto przeżył niewolę i śmierć widział braci. Wolność – zwykle krzyżami się mierzy.” Prześladowani i skazani na tułaczkę Polacy nie stracili ducha, wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Dopiero wybuch I Wojny Światowej i walki między zaborcami dały nam szansę na odzyskanie niepodległości. Polacy umiejętnie potrafili wykorzystać szansę, którą stworzyła im wówczas historia. W październiku 1918 roku rozpoczął się proces wyzwalania ziem ojczystych spod obcej przemocy. Polska zmartwychwstała i już w pierwszych dniach życia nasze wojsko potrafiło pokonać nieprzyjaciela, przed którym inni drżeli. 15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego pokonało Armię Czerwoną. Tę bitwę nazwano „Cudem nad Wisłą”. Przeszła ona do historii jako 18, największa bitwa w dziejach świata ponieważ obroniła Polskę i Europę Zachodnią przed rozszerzeniem się rewolucji bolszewickiej.

Dawniej patriotą nazywany był człowiek, który gotowy był oddać własne życie dla dobra swej ojczyzny. Patriota 200 lat temu to głównie uczestnik bitew na rzecz swego kraju, który z dumą obnosił się ze swoją polskością. Dzisiaj patriotyzm nie wymaga od nas ofiary życia, ale objawia się szacunkiem dla godła, hymnu, języka polskiego i historii. Zmienili się ludzie i ich stosunek do państwa. Dziś bowiem to właśnie patriotyzm i świadomość narodowa dają nam naszą własną tożsamość i chronią przed zatraceniem w anonimowym tłumie globalnej wioski.

Z okazji dzisiejszego święta życzę Państwu i sobie, żebyśmy zawsze czuli dumę z tego, że jesteśmy Polakami i zasługiwali na miano prawdziwych patriotów. Bo jak mówił Norwid „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.”

 

Kolejnym akcentem tej patriotycznej uroczystości było złożenie wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności w parku, a złożyły je delegacje: Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu, Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Żłobka „Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie, Zespołu Szkół w Lubomierzu, Szkoły Podstawowej w Pławnej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu, Lubomierskiego Centrum Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomierzu. Na koniec uczestnicy wysłuchali „Roty”, a prowadzący spotkanie serdecznie podziękował wszystkim za przybycie.

 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć

 

rynek2-11.11.

Zdjęcie 1 z 28

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email