W lubomierskim Zespole Szkół

miniatura początek roku szkolnego 2022

 

 

Odwiedzam miejsce swojej wieloletniej pracy. Wszędzie widać pozytywne zmiany. Teraz nosi ono nazwę: Zespół Szkół w Lubomierzu. Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Zespół Szkolno-Przedszkolny tak się teraz nazywa. O informacje dotyczące tej placówki pytam dyrektora, Pana Marka Kozaka.

 

Serdecznie gratuluję wygranego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lubomierzu. Od 1 września Zespół Szkolno – Przedszkolny zmienił nazwę na Zespół Szkół. Jaki jest jego skład?

Zespół Szkół w Lubomierzu to: Przedszkole Miejskie w Lubomierzu z czterema oddziałami w Lubomierzu i dwoma w Wojciechowie, do których łącznie uczęszcza 146 wychowanków; Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, z 16 oddziałami, w nich uczy się 309 uczniów; Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego z siedmioma oddziałami. W LO są profile: graniczno – obronny, policyjny, lotniczy, artystyczno – fotograficzny oraz nowy profil strażacko – ratowniczy, którego jednostką patronacką jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim i Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomierzu.

W tym roku szkolnym najwięcej chętnych zgłosiło się do klasy o profilu graniczno – obronnych (40 osób).

W Zespole Szkół jest też Technikum z czterema oddziałami. Uczniowie kształcą się w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich.

W Branżowej Szkole I stopnia, która liczy trzy oddziały, uczniowie przygotowują się do zawodu kucharza, mechanika pojazdów samochodowych, sprzedawcy lub fryzjera.

Zespól Szkół posiada internat, w którym mieszka 140 wychowanków, a opiekę nad uczniami sprawuje 8 wychowawców.

W szkole ponadpodstawowej jest 14 oddziałów, w tym 5 nowych.

W tym roku szkolnym do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej zostało przyjętych 114 uczniów, w tym z naszej Gminy aż 38 osób, co jest niewątpliwie zasługą sprawnie i skutecznie przeprowadzonej promocji naszej szkoły.

Ciekawostką jest to, że wśród uczniów szkoły ponadpodstawowej są osoby pochodzące nawet z  Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego.  Jak co roku również uczniowie z Ukrainy (53 osoby) pobierają tu naukę.

Do SP dowożonych jest autobusami 170 uczniów ze wszystkich sołectw. Za organizację dowozów odpowiada UGiM Lubomierz. Transport dzieci i młodzieży odbywa się bardzo bezpiecznie i  sprawnie. Autobusy podjeżdżają na dziedziniec szkolny, a uczniowie na ich przyjazd oczekują w szkolnej świetlicy, która działa od 6:50 do 15:15.

 W Zespole Szkół zatrudnionych jest 85 nauczycieli, spośród których niektórzy uczą tylko w SP, w szkole średniej lub przedszkolu, ale są też tacy, którzy pracują w trzech placówkach. Nauczyciele  tworzą 3 Rady Pedagogiczne – przedszkola, SP i szkół ponadpodstawowych.

 

 

Jesteś dyrektorem tego Zespołu, a kto bezpośrednio pomaga Ci w tak odpowiedzialnym i trudnym kierowaniu tą placówką?

Trzy osoby pełnią funkcję wicedyrektorów, są to panie: Joanna Chrabąszcz, Aneta Prawdzin, Małgorzata Kozłowska, internatem kieruje p. Tomasz Grabara. Bez wsparcia tych osób niemożliwe byłoby sprawne zarządzanie Zespołem Szkół.

 

Co jest najtrudniejsze?

Ja tu jestem od pokonywania trudnych rzeczy. Mam jeszcze dużo zapału do pracy. Powierzone mi na kolejne 5 lat obowiązki dyrektora będę pełnił z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Nie mam czasu, żeby myśleć o emeryturze.

Sen z powiek spędza mi trwający 15 miesięcy remont budynków internatu wraz z salą teatralną i mieszczącą się na II piętrze salą „balową”. Pomieszczenia te są Szkole bardzo potrzebne do organizacji różnych imprez i uroczystości. Mam nadzieję, że na początku nowego roku kalendarzowego remont zostanie ukończony.

Prace remontowe w internacie nie ułatwiają życia jego mieszkańcom i pracownikom. Wszyscy staramy się, żeby ten trudny czas bezpiecznie przetrwać, liczymy na wyrozumiałość i cierpliwość wychowanków i ich rodziców.

 

W jaki sposób zorganizowane jest wyżywienie?

Obecnie funkcjonują dwie kuchnie. Jedna w przedszkolu, która przygotowuje posiłki dla uczniów SP, wychowanków przedszkola i żłobka w Wojciechowie.

Druga kuchnia została przeniesiona do budynku szkoły średniej. Młodzież z internatu przychodzi na śniadania, obiady i kolacje do zorganizowanej tam stołówki.

 

Jak szkoła organizuje opiekę i nauczanie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego?

W Zespole Szkół mamy 17 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ponad 35 uczniów z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kładziemy duży nacisk na organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej tym uczniom. Dziewięcioro uczniów ma zapewnioną opiekę nauczycieli wspomagających (współorganizujących kształcenie). Zatrudnieni są dwaj pedagodzy, psycholog i logopeda. Poszukujemy jeszcze jednego psychologa oraz pedagoga specjalnego.

Dla uczniów z orzeczeniami oraz opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze.  W Zespole Szkół zatrudnionych jest siedmiu nauczycieli wspomagających. Działają gabinety: pedagogiczny, psychologiczny, terapeutyczny. Wychowankowie i uczniowie zawsze mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie.

 

Chlubą szkoły jest także pamięć o dawnych pracownikach, dbałość o swoich emerytów i rencistów. To piękne, potrzebne, ważne i godne do naśladowania działanie, a w obecnych czasach, niestety, rzadko stosowane.

Mamy 110 emerytów i rencistów. Wszystkich traktujemy jako jedną społeczność, dbamy o nich. Tradycją szkoły jest to, że dawni pracownicy naszej placówki otrzymują kartki świąteczne wykonywane przez uczniów. Zapraszamy ich także na wspólne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Zespół Szkół ma także bardzo bogaty kalendarz imprez. Jakie wydarzenia czekają nas w najbliższym czasie?

Będzie to pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej oraz ślubowanie i wręczenie certyfikatów uczniom pierwszych klas licealnych. Pierwszoklasistów  w SP jest 47, a w liceum, technikum i branżówce 114.

Uczniowie Szkoły Podstawowej wyjadą 6 października do Częstochowy na pielgrzymkę szkół noszących imię Jana Pawła II.

14 września będziemy uczestniczyć w uroczystych obchodach św. Maternusa.

14 października, podczas ślubowania klas pierwszych liceum, wystąpi orkiestra wojskowa. Czekają nas także uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

Jak układa się współpraca szkoły z Urzędem i innymi instytucjami znajdującymi się na tym terenie?

Nasze władze samorządowe są na bieżąco informowane o działaniach placówki. Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich kosztów naszego funkcjonowania. Możemy liczyć na wsparcie płynące z urzędu. Bardzo dobrze układa się współpraca z Lubomierskim Centrum Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową w Pławnej, Gminnym Żłobkiem „Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie oraz Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Zbliża się sezon grzewczy i są ogromne problemy ze zdobyciem niezbędnego opału. Jak sobie z tym poradzicie?

Jest to olbrzymi problem. Zespół Szkół na sezon grzewczy potrzebuje 120 ton ekogroszku do ogrzania szkoły średniej, przedszkola i sali gimnastycznej. Obecnie w sprzedaży jest ekogroszek w cenie 4 000 zł za tonę. Liczymy na odgórne działania systemowe dotyczące zaopatrzenia szkół w opał w niższych cenach. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni ten problem zostanie rozwiązany. Budynki SP są ogrzewane olejem opałowym, a z jego dostępnością nie ma problemów, jedynie cena jest bardzo wysoka.

Ten problem nie dotyczy internatu, gdyż ogrzewany on będzie dzięki pompom ciepła. Wszyscy mieszkańcy odetchną z ulgą, bo nie będzie już dymiących kominów, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców Lubomierza. Stara instalacja została zdemontowana już maju.

 

Niedawno Lubomierz odwiedziła pani Teresa Spiż, Twoja siostra mieszkająca w Seatle w Stanach Zjednoczonych, która tam zorganizowała zbiórkę na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy. To wspaniała postawa, wielkie serce i zaangażowanie, które zaowocowało zgromadzeniem 70 tysięcy zł na pomoc dla młodych uchodźców. Podczas tego wzruszającego spotkania odbywającego się na terenie naszego liceum powiedziałeś:

„Staramy się wspierać naszych ukraińskich uczniów tak bardzo, jak tylko to jest możliwe, wychodząc naprzeciw ich bieżącym potrzebom edukacyjnym, zdrowotnym i materialnym. Za przekazane pieniądze od darczyńców kupujemy podręczniki, ćwiczenia, słowniki, przybory szkolne, stroje sportowe i plecaki. Opłacamy również wizyty u lekarzy i lekarstwa. Będziemy również finansować wyjazdy na wycieczki, koncerty i spektakle, zakupy artykułów na Święta Wielkanocne, odzież, środki higieniczne i kosmetyki”.

 

Ilu uczniów z Ukrainy jest w naszej placówce?

W SP jest ośmioro uczniów, którzy chodzą do  klas: I, III, V, VII i mają zapewnione dodatkowe lekcje języka polskiego, mieszkają na terenie naszej gminy. Natomiast w liceum pobierają naukę 53 osoby z Ukrainy.

 

Co dyrektor chce przekazać Czytelnikom?

Cieszę się, że corocznie mogę nagradzać stypendiami dyrektora uczniów, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce i osiągają znaczące sukcesy sportowe, a ich rodzicom mogę wręczać listy gratulacyjne. Corocznie wysokie stypendia przyznaje Pan Burmistrz dla najlepszych z najlepszych uczniów. Dlatego też zachęcam uczniów do intensywnej pracy i zdobywania wysokich ocen.   

Bardzo cieszymy się, że przy naszym Orliku zostanie wybudowana, długo oczekiwana, hala sportowo-widowiskowa. Pan Burmistrz zapewnia, że na ten cel są już fundusze, jest dokumentacja i załatwiane są formalności dotyczące rozpoczęcia budowy hali.

Mam nadzieję, że w nowym roku szkolnym nie będzie potrzeby wprowadzania zdalnego nauczania, bo był to bardzo trudny okres dla wszystkich. Zdalne nauczanie nie zapewni tego, co daje bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem. Serdecznie dziękuję rodzicom, którzy poświęcili swoim dzieciom czas na naukę on-line.

Chciałbym, żeby współpraca ze wszystkimi radami rodziców była owocna. Dziękuję poprzednim radom rodziców i mam nadzieję, że współpraca z obecnymi będzie się dobrze układała. Uczniom życzę osiągnięć w nauce oraz sukcesów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.    

„Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego bogactwa życzę nam wszystkim jak najwięcej.

 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę, życzę morza wytrwałości i cierpliwości oraz pomyślności w każdym działaniu.

 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć

 

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email