Szkoła Podstawowa w Pławnej

szkoła2

 

 

Placówkę odwiedzam w piątkowe południe. Na boisku przy szkole dzieci grają w piłkę. Na zewnątrz budynku jest monitoring, który obejmuje zasięgiem boisko i plac zabaw. W szkole jest cieplutko, przestronnie, czysto i bardzo przytulnie. Rozmawiam z dyrektor placówki Panią Teresą Śliwińską.

 

– Proszę powiedzieć coś o sobie.

– W tej szkole pracuję już jako dyrektor od 15 lat. Wcześniej, przez rok, pracowałam w Oddziale Przedszkolnym w Olesznej Podgórskiej, a przez 17 lat uczyłam w Szkole Podstawowej w Pasieczniku. Z wykształcenia jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Przez 6 lat uczęszczałam do Studium Wychowania Przedszkolnego w Lubomierzu, następnie ukończyłam Studia licencjackie  w Wałbrzychu na kierunku edukacja wczesnoszkolna i kontynuowałam ten kierunek na studiach magisterskich w Zielonej Górze. Jestem nauczycielem dyplomowanym.

W tej gminie się urodziłam, wykształciłam się i tak się złożyło, że mogę pracować na terenie tej gminy. Od urodzenia mieszkam w Popielówku. Do pierwszej pracy do Olesznej Podgórskiej dojeżdżałam rowerem, przez 2 lata do Pasiecznika komarkiem, kiedy zrobiłam prawo jazdy zamieniłam go na malucha. Mam dwoje dorosłych dzieci.

 

– Ta szkoła jest samodzielną placówką, której organem prowadzącym jest gmina Lubomierz. Jak Ci się tutaj rządzi ?

– Jest dobrze, atmosfera pracy przyjazna, rodzice chętnie współpracują ze szkołą. Są bardzo życzliwi i pomocni. Ostatnio jeden z rodziców zafundował do każdej klasy po 2 piłki do gry nożnej i ręcznej. Dzięki dobrej współpracy z organem prowadzącym szkoła jest dobrze wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w każdej klasie jest tablica interaktywna i programy multimedialne. Mamy sporo laptopów, które znajdują się w sali informatycznej i w każdej klasie, dzięki temu możemy pracować na dzienniku elektronicznym Librus.

 

– Jaki jest schemat organizacyjny tej szkoły?

– Jest 8 klas, do których uczęszcza 70 uczniów. Pracuje tu 18 nauczycieli, w tym 9 na niepełnym etacie, który uzupełniają w Zespole Szkół w Lubomierzu i Wleniu. Jest też oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 17 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zatrudnionych jest też 5 pracowników obsługi, w tym główna księgowa prowadząca też kadry, sekretarz szkoły, konserwator, 2 osoby sprzątające i pomoc nauczyciela w przedszkolu.

W szkole działa świetlica profilaktyczna, do której uczęszczają uczniowie wymagający wsparcia pedagogicznego i psychologicznego.

 

– Jakie koła zainteresowań macie w szkole?

– Działa koło języka polskiego, matematyczne, koło rozwijające umiejętności edukacyjne, koło szachowe, SKS.

 

– Jak zorganizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów z orzeczeniami i opiniami?

– Mamy 10 takich uczniów. Zatrudniony jest pedagog. Są zajęcia z logopedii, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacja. Organizujemy również zajęcia w formie indywidualnej, zajęcia wyrównawcze i zajęcia rozwijające umiejętności społeczne.

 

-Czy działa tu biblioteka?

– Jest biblioteka szkolna, która połączona jest z Gminną Biblioteką Publiczną w Lubomierzu. 2 razy w tygodniu pracuje tu pani bibliotekarka z Lubomierza, w pozostałe dni bibliotekarka szkolna.

 

– Z kim współpracujecie?

 – Bardzo dobrze układa się współpraca z Panem Burmistrzem, który wspiera działalność szkoły i funduje stypendium burmistrza dla ucznia osiągającego bardzo wysokie wyniki w nauce i sporcie. Takie stypendium otrzymał Łukasz Szmajło.

Współpraca z Zespołem Szkół w Lubomierzu układa się bardzo dobrze. Wspólnie organizujemy uroczystości, wymieniamy się nauczycielami w komisjach pracujących przy maturze i egzaminie ósmoklasistów.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowuje działalność świetlicy profilaktycznej i prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera nas w pokonywaniu różnych problemów wychowawczych.

Radni i sołtys z Pławnej Górnej i Dolnej pomogli w pracach przy powstaniu przystanku autobusowego i parkingu oraz boiska sportowego przy szkole.

Gminna Biblioteka Publiczna organizuje tu spotkania z autorami książek i różne konkursy dla uczniów.

Z Lubomierskim Centrum Kultury współpracowaliśmy przy organizacji festiwalu.

Podczas III Lubomierskiej Jesieni (1 października) organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza w Parku Benedyktyńskim nasze dzieci będą recytowały wiersze o jesieni i grały na instrumentach. Rada Rodziców będzie sprzedawała pyszne, swojskie ciasta.

 

– Jaki projekt teraz realizujecie?

– W tym roku realizujemy projekt „Laboratoria przyszłości”, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 58 tys.zł. Z tych funduszy zakupiliśmy między innymi drukarkę 3D, dzięki której możemy na przykład drukować pomoce dydaktyczne, nagrody w konkursach.

Nowym nabytkiem jest też pakiet Korbo służący do budowania różnych ruchomych konstrukcji w edukacji wczesnoszkolnej. Jest też zestaw do nagrywania i fotografowania zajęć. Laboratoria przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia w naszej szkole i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach techniki, matematyki, informatyki, fizyki, edukacji technicznej i innych form rozwijających umiejętności.

 

-Jakie imprezy zorganizujecie w tym roku szkolnym?

– Już jesteśmy po pasowaniu na przedszkolaka. 28 października odbędzie się pasowanie na pierwszaka, a wcześniej obchodzić będziemy Dzień Papieża i Dzień Edukacji Narodowej.

W listopadzie zorganizujemy obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz Andrzejki, z okazji których odbędzie się szkolna zabawa z wróżbami dla dzieci.

Już od lat Pan Dariusz Miliński zaprasza wszystkich uczniów ze szkoły i nie tylko na uroczystości mikołajkowe. Nasi uczniowie przygotowują prace plastyczne tematycznie związane z tym świętem, które potem są nagradzane. Mikołajki Pana Darka w Pławnej to także przedstawienia teatralne i bardzo bogate paczki podarowane przez Mikołaja. Grudzień to także organizacja konkursu dekoracji bożonarodzeniowych i przygotowywanie Jasełek, które następnie są wystawiane w szkole i w naszym kościele.

W styczniu obchodzić będziemy Dzień Babci i Dzień Dziadka, w marcu uroczyście powitamy pierwszy dzień wiosny, podczas którego odbędzie się turniej wiosenny dla klas 1 do 3. Uczcimy też Światowy Dzień Poezji.

Kwiecień przyniesie nam Dzień Pracownika Służby Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Ziemi i Światowy Dzień Książki.

W maju czekają nas obchody Święta Narodowego 3 maja oraz Dnia Matki, a czerwiec to Dzień Dziecka, w ramach którego organizujemy festyn dla dzieci.

 

– Jakie są główne szkolne problemy?

– Ze względu na to, że są mało liczne klasy część zajęć jest prowadzona w klasach łączonych na przykład z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki.

 

– Borykamy się z trudnościami braku możliwości zakupu opału na zimę. A w szkole jest ciepło i grzeją kaloryfery.

– W tej chwili opału nam nie brakuje, zakupiliśmy go jeszcze w lecie, lecz nie wystarczy nam go na cały sezon. Przecież nie możemy pozwolić, by nasze dzieci marzły.

 

– Z jakich miejscowości są dzieci uczęszczające do tej szkoły?

– Mieszkają one w Pławnej Górnej, Dolnej, Golejowie, są też dzieci z Wojciechowa i Pasiecznika. Dowozi je autobus szkolny.

 

– Z ciekawością oglądam pięknie prowadzone kroniki z życia szkoły. Jest tu wiele kolorowych zdjęć i mnóstwo informacji dokumentujących szkolne wydarzenia. Piękna sprawa!

– Kronikę prowadzi Pani Barbara Grala z uczniami. Zapisywane są tam najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Mamy też swoją stronę internetową: spplawna.pl.

 

– Jakie są największe osiągnięcia uczniów i nauczycieli tej szkoły?

– W ubiegłym roku szkolnym podczas Powiatowego Konkursu Matematycznego Pikuś nasza szkoła zajęła drugie miejsce.

W powiatowym konkursie literackim Potęga Słowa Amelia Didyk zajęła II miejsce.

Na etapie dolnośląskim biegów przełajowych nasz uczeń Gabriel Kędzierski był pierwszy. W mistrzostwach powiatowych  w piłce ręcznej dziewcząt szkoła zajęła II miejsce, a w piłce siatkowej dziewcząt III miejsce. Jest jeszcze dużo więcej różnych osiągnięć i sukcesów.

W tym roku szkolnym w Jesiennych Biegach Przełajowych w Rakowicach Wielkich 1 m-ce zajął Gabriel Kędzierski  z  kl. III, 2 m-ce Kaja Sulich z  kl. I, 2 m-ce Weronika Martyniak  z „0” i  Robert Wróblewski  z  „0”, Antoni Juszkiewicz  z  przedszkola i  Maria Świetlicka z kl. VIII, 3m-ce JessicaSzyler z kl. V,  Faustyna Majer  z kl. VII i Amelia Sulima kl. VIII.

 

– Jakie są Twoje marzenia jako dyrektorki tej szkoły?

– Zależy mi na tym, żeby dzieci czuły się tutaj bezpiecznie, osiągały dobre wyniki w nauce, żeby taka dobra atmosfera pracy utrzymywała się stale.

 Życzę moim uczniom, aby w tej szkole realizowali swoje zainteresowania, rozwijali umiejętności, zdobywali dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, a rodzicom zadowolenia z postępów swoich pociech i jak najmniej problemów wychowawczych.

 

Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia we wszystkich działaniach. Dziękuję też za naszą wieloletnią współpracę przy organizacji kolejnych edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu.

 

 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email