Lubomierskie inwestycje

budynek LCK

 

 

 

Nieustannie w naszym miasteczku i gminie pojawiają się nowe, trwają już rozpoczęte, a inne inwestycje już się zakończyły. Ich wartość znacznie przekracza 40 mln zł.

Zacznijmy od inwestycji gminnych.

Jedną z nich jest remont dachu świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku.

Całkowita wartość tych prac wynosi 184.767,86 zł, a kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, z konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” to 40 tys zł.

W zabytkowym budynku, w którym znajduje się historyczna suwnica, przy ścieżce rowerowej w Pławnej Dolnej trwa remont świetlicy sołeckiej. Dofinansowano go ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.050.000,00 zł, a wartość całego przedsięwzięcia wynosi 1.990.092,49 zł. Ten remont ma się zakończyć 31 grudnia tego roku.

W wielu sołectwach naszej Gminy nadal trwa modernizacja oświetlenia ulicznego.

Nowe ledowe nowoczesne lampy zamontowane zostały ostatnio w Olesznej Podgórskiej, a niedługo pojawią się także w Chmieleniu i Pasieczniku. W planach znajduje się budowa wodociągów do Milęcic i Olesznej Podgórskiej.

Nasza gmina uczestniczy też w programie przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie całą inwestycją zajmuje się gmina, a mieszkańcy nie ponoszą kosztów tych inwestycji.

 

Miasto

Przechodząc przez rynek nie da się nie zauważyć pracy budowlanych na lubomierskim Ratuszu, gdzie trwa termomodernizacja. Kończą się już prace na dachach, niedługo wymieniane będą okna na trójszybowe oraz piece węglowe na pompy ciepła. Ta inwestycja realizowana jest w ciągu całego roku 2022, a jej wartość wynosi 2.379.650,00 zł, a dotacja 1.473.014,00 zł.

 

Kolejną, jedną z największych i najbardziej zaawansowanych, jest Modernizacja Energetyczna Budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu. Istnieje nadzieja, że skończy się ona do końca tego roku. Jej wartość wynosi 11.580.870,00 zł. Dotacja z NFOŚiGW to 7.539.271,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW – 837.697,00 zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł.

 

Podczas spaceru przyklasztornym parku obserwujemy przebudowę budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu. Planowane jest zagospodarowanie terenu przed Zespołem Klasztornym i połączonym z nim kościołem, dzięki wykonaniu nowych nawierzchni i oświetlenia oraz wymianie sieci wodno – kanalizacyjnej, a także rewitalizacja parku przyklasztornego. Zostanie tam też wykonana nowa instalacja przeciwpożarowa, przebudowany będzie łącznik do budynku Dom Opatki.

Przewidywana wartość tego przedsięwzięcia to 4.980.000,00 zł. Dofinansowanie z „Polskiego Ładu”, to 4.730.000,00 zł. Zakończenie tych prac planowane jest na IV kwartał 2023 roku.

„Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu” to kolejne zadanie inwestycyjne, na które gmina dostała dofinansowanie w ramach konkursu  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „ Infrastruktura Bibliotek 2021 do 2025” w kwocie 654.000,00 zł, a koszty tej inwestycji wyceniono na 775.000,00 zł i trwać ona będzie przez 28 miesięcy w latach 2022 – 2024.

Zaplanowana została również modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury ( Klub Postulat) ta inwestycja zakłada między innymi: wymianę pieca węglowego na powietrze – woda, grzejniki z termoregulacją, ocieplenie stropów poddasza, ocieplenie podłogi, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia na LED, wymianę pokrycia dachu. Przewidywana wartość tego przedsięwzięcia to 2.872.566,46 zł. A dofinansowania z programu operacyjnego RPO WD to 1.091.093,98 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 200.000, 00 zł.

Planowany jest również remont ulic: Majowej, Stogryna i Edukacji Narodowej który obejmować będzie przebudowę nawierzchni dróg wraz z infrastrukturą drogową i przebudową sieci wodno – kanalizacyjnej i chodników. Na to zadanie przewidywana jest kwota 5.000.000,00 zł, a dofinansowanie z programu „Polski Ład” to 4.750.000,00 zł.              Te prace mają rozpocząć się w III kwartale 2022 roku, a zakończyć w I kwartale 2024 roku.

Z Polskiego Ładu otrzymaliśmy 10 mln 800 tys zł na budowę hali sportowej która stanęłaby przy szkole podstawowej i Orliku, a jej otwarcie planowane jest na koniec przyszłego roku. Przewidywana wartość tej inwestycji to 12.000.000,00 zł .

Obecnie trwa remont drogi Lubomierz – Radoniów, który nasza gmina dofinansowuje.

Już niedługo w Lubomierzu powstanie też skatepark.

W planach znajduje się też zagospodarowanie terenu przed kościołem, łącznie z parkiem, gdzie asfalt zostanie zerwany i wymieniony na kruszywo.

Urodziłam się w Lubomierzu i mieszkam tu przez całe życie. Jeszcze nigdy nie było tu tylu inwestycji realizowanych z takim rozmachem i w tak krótkim czasie. Niewątpliwie jest to dobry czas dla naszego miasteczka i oby mieszkańcy potrafili to docenić.

 

Tekst i zdjęcia: JAGA

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email