Odwiedzamy Komendanta lubomierskiej Straży Miejskiej Pana Artura Okuniewicza

współpraca z policją

 

O tym, jak pracuje nasza Straż Miejska rozmawiam z jej Komendantem, którego poprosiłam o odpowiedź na kilka pytań:

Od jak dawna pracuje Pan w lubomierskiej Straży Miejskiej?

 Szanowni Państwo, pracuję w  Straży Miejskiej jako instytucji  już, albo 13 lat, z czego 10 lat kieruję działaniami tutejszej Straży Miejskiej w Lubomierzu.

Jakimi sprawami najczęściej zajmuje się nasza Straż Miejska?

Straż Miejska działa na podstawie „Ustawy o strażach gminnych”, która określa tę jednostkę jako samorządową, umundurowaną formację utworzoną do ochrony porządku publicznego.

Zadania Straży Miejskiej to nie tylko stereotypowe „babcie sprzedające marchewki”, fotoradar  czy zakładanie blokad na koła samochodów.

Strażnicy Miejscy spełniają przede wszystkim służebną rolę wobec społeczności lokalnej. Pod tym enigmatycznym stwierdzeniem kryje się szereg istotnych i ważnych obowiązków.

Społeczeństwo oczekuje od nas przede wszystkim reakcji w sprawie wykroczeń szczególnie uciążliwych, tych porządkowych: jak zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w parku i na placach zabaw, itp.

Oczywiście zakres działania Straży Miejskiej jest znacznie szerszy, szczegóły spenalizowane są w art.11 ustawy z dnia 29.08.1997r.  o strażach gminnych/miejskich (Dz.U 1997 nr 123, poz.779 z póź. zm.)

Jak statystycznie według poszczególnych kategorii działań przedstawia się ubiegły rok?

Szanowni Państwo, tytułem wstępu, rok 2021 był kolejnym rokiem, gdzie Straż Miejska odnotowała  spadek  wyników w poszczególnych kategoriach działań.
W mojej ocenie ta sytuacja spowodowana była zmianą zakresu działania Straży Miejskiej jako instytucji tzn.: zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego funkcjonariusze Straży Miejskiej zostali skierowani do wsparcia zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Nie znaczy to, że strażnicy zaprzestali działań ustawowych, ale główny wysiłek przekierowany został na zwalczanie, zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Największe i zarazem najbardziej uciążliwe dla mieszkańców są wykroczenia z kategorii społecznie uciążliwych, a należą do nich np.: zakłócanie spokoju, hałasowanie
w nocy, załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym, używanie słów wulgarnych, umieszczanie napisów na murach, niszczenie roślin, zaśmiecanie i to, co najczęściej spotykamy – spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem.

Podejmowane przez nas interwencje dotyczyły między innymi:

  • Zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 19
  • Zagrożeń w ruchu drogowym – 20
  • Ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 21
  • Zagrożeń życia i zdrowia – 4
  • Zagrożeń pożarowych (katastrofy) – 7
  • Awarii technicznych – 9
  • Zwierząt –12

W 2021 roku ogółem ujawniono 80 wykroczeń i wystawiono MKK na łączną kwotę 5820 złotych. Pouczonych zostało  – 51 osób, w tym za wykroczenia.

Które działania były najtrudniejsze?

 Drodzy Czytelnicy!  wychodząc z  złożenia, że najprostsze pytania z reguły  są najtrudniejszymi do odpowiedzi, a to pytanie niewątpliwe do takich należy, postaram się odpowiedzieć.
 W mojej ocenie  ciężko jest określić, które czynności i działania są najtrudniejsze. Każda interwencja jest inna, każda ma inny przebieg oraz każda ma swoją dynamikę, niejednokrotnie  interwencje wymagają podjęcia natychmiastowych decyzji i działań, na które często nie ma z góry określonej recepty, czy kanonu postępowania.

Dla mnie najtrudniejsze to np. wypadki komunikacyjne, gdzie zdarzenia są bardzo dynamiczne, trzeba zabezpieczyć miejsce zdarzenia, jednocześnie  udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaś najmilej wspominane to np. spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach.

Jak współpracuje się z innymi jednostkami organizacyjnymi na terenie miasta i gminy?

 W mojej ocenie współpraca zarówno z Policja jak i innymi jednostkami Gminy jest bardzo dobra. Na tak wysoką ocenę ma wpływ bardzo dobrze zorganizowany system łączności, szybka wymiana informacji, dobra koordynacja wspólnych działań.

Czy Straż Miejska podejmuje jakieś działania wobec osób ogrzewających swoje mieszkania niedozwolonym “opałem”. Popołudniami bardzo często można zauważyć czarny dym wydobywający się z niektórych kominów i poczuć swąd spalanego na przykład plastiku.

Pomimo panującej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Straż Miejska kontroluje nieruchomości prywatne i wspólnotowe w zakresie spalania w piecach odpadów i paliw zakazanych uchwałą antysmogową. Są to interwencje na wniosek mieszkańców.
W wyniku przeprowadzonych działań  w tym zakresie wystawiono 1 mandat za termiczne przekształcanie odpadów  i 4 osoby pouczono.

Jakie  głównie działania będzie podejmowała Straż Miejska w tym roku?

Szanowni Państwo! Cele i zadania na rok 2022 nie różnią się od lat ubiegłych tzn.:

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz dbanie o ład i porządek publiczny.  W mojej ocenie rok 2022 będzie trudnym okresem dla Straży Miejskiej, wpływ na taki stan ma wiele czynników . Po pierwsze  sytuacja epidemiczna, po drugie: konieczność szybkiego wyłonienia, przeszkolenia i przygotowania do pracy nowego strażnika miejskiego.

Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne w w 2022r. to modernizacja i rozbudowa monitoringu  wizyjnego miasta.

 

 

Bardzo dziękuję za interesujące mieszkańców odpowiedzi, życzę realizacji wszystkich zamierzeń i planów, a przede wszystkim zdrowia i wytrwałości.

 

Autor: Jadwiga Sieniuć

zdjęcia z archiwum Straży Miejskiej

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email