Jak to dawniej z gospodarką komunalną i mieszkaniową bywało

dawny zakład

 

Pierwszym Burmistrzem Lubomierza po wojnie był Franciszek Karaś, po nim władzę sprawował Adam Ogonek. Wtedy miasto nazywało się Miłosna.

Urząd Miasta podzielony był na referaty: wojskowy, meldunkowy i podatkowy; funkcjonowały także: księgowość, kasa i urząd stanu cywilnego. W miejscu, gdzie teraz znajduje się Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajdował się Zarząd Nieruchomości, Wodociągów i Kanalizacji. Kierownikiem tego Zarządu był najpierw Aloizy Woźniak, a po nim Fryderyk Kaczer, którego na początku 1950 roku zmienił Pan Wojskowicz. Następnie na okres 5 lat stanowisko kierownika objął Bronisław Kozak, wcześniej prowadzący referat meldunkowy i wojskowy, który w naszym urzędzie pracował już od 1 grudnia 1945 roku. W 1955 roku zarząd ten zmienił nazwę na Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową, której kierownikiem aż do 1978 roku był Józef Kokoszko.

W roku 1966 istniejący dotąd wspólny zakład do spraw komunalnych i mieszkaniowych podzielono na dwa oddzielne:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i osobno na Zakład Gospodarki Komunalnej. Zakład mieszkaniowy pozostał na parterze ratusza, a jego kierownikiem po jedenastoletniej przerwie ponownie został Bronisław Kozak. Zakład Gospodarki Komunalnej, przeniesiono  na Plac Wolności 35 (obecnie znajduje się tam kebab) i nadal kierował nim Józef Kokoszko. Jednak już po dwóch latach oba zakłady ponownie połączono i nadal kierował nim Józef Kokoszko, a Bronisław Kozak został jego zastępcą do spraw technicznych i pracował na tym stanowisku do końca 1981 roku, czyli jego praca w urzędzie trwała 25 lat. W 1979 roku zakład przeniesiono do wyremontowanego i odpowiednio przystosowanego budynku przy ulicy Stogryna 1.

W tym czasie w zakładzie pracowało już 54 pracowników, w tym 13 umysłowych. 12 lutego 1975 roku ZGKiM przestał być samodzielny i podlegał pod taki sam zakład, najpierw we Lwówku, a od 1978 roku w Gryfowie. W tych zwierzchnich zakładach była dyrekcja, księgowość, dział kadr dla pracowników umysłowych i magazyny. Taki układ trwał do 1981 roku, kiedy to nasz zakład znów stał się samodzielny i kierował nim już dyrektor.

 Kiedy zakładami kierowali panowie: Józef Kokoszko i Bronisław Kozak wykonano wiele prac:

– odbudowano południową pierzeję przy placu Wolności do ulicy Asnyka.

– przeprowadzono remonty budynków przy placu Wolności od ratusza w górę.

– wyremontowano budynek przy Jeleniogórskiej 5, budynek przy Placu Wolności 34, w którym mieszkało 16 rodzi, budynek przy ulicy Asnyka 2.

Wykonano też kapitalne remonty budynków :

– przy Placu Wolności 40 (dawny sklep spożywczy P. Warowego) oraz przy ulicy Majowej 1 i przy ulicy Wietora 2.

Odnowiono także wszystkie elewacje na rynku i przy ulicy Majowej.

W tym czasie w mieście odczuwany był dotkliwy brak wody, zlecono więc wykonanie nowego odwiertu wody przy tartaku oraz opracowanie projektu i budowę stacji uzdatniania wody. Miasto otrzymało także nowe oświetlenie, zainstalowano 148 lamp ulicznych  (było ich tylko 28). Ustawiono nowe podświetlone znaki drogowe. Ulica Stogryna i Sportowa otrzymały nową nawierzchnię, przebudowano  również odkryty ściek od internatu do rzeczki. Następnie przez 2 lata, do 30 kwietnia 1980 roku kierownikiem była Maria Dalecka: po niej stanowisko kierwnicze piastowali: Bolesław Muszyński, Zdzisław Opszalski, Tadeusz Sieniuć.

Od 1 stycznia 1986 do 31 października 1990 dyrektorem ZGKiM ponownie była Maria Dalecka. Podczas jej urzędowania wykonano inwentaryzację budowlaną oraz założenia techniczno – ekonomiczne rozebranych przy placu Wolności zabytkowych budynków, dzięki czemu łatwiejsze będzie odbudowanie tej pierzej, zbudowano deleżaki przy ulicy Majowej, w których zamieszkały rodziny wysiedlone z rozebranych domów.

Zlecono opracowanie dokumentacji na oczyszczalnie ścieków. Odbudowano i oddano do użytku 3 budynki za urzędem gminy i miasta, powstał także projekt rekultywacji wysypiska śmieci.

Kolejnymi dyrektorami w latach 1990- 1996 byli: Mieczysław Hartwik, Eugeniusz Kawka, Jerzy Hulacki, Mieczysław Małagocki, Tadeusz Sułkowski.

W 1991 roku nasz zakład stał się zakładem budżetowym i został jednostką organizacyjną Gminy, nieposiadającą osobowości prawnej.

21 października 1996 roku dyrektorem został Ryszard Kiwilsza, pracowało wówczas 28 pracowników stałych i 10 uczniów odbywających tam praktykę.

Spośród długoletnich pracowników zakładu warto wymienić osoby: Apolonię Łabuń, Helenę Więckowską, Mariana Dęblińskiego, Helenę Paluch, Teresę Rak, Kazimierza Sawczaka, Stefanię Bartecką.

W 2001 roku Inspektorat Powiatowy Sanepidu dokonał przeglądu sanitarnego miasta oraz gminnego składowiska odpadów. Wystawiono wysoką ocenę uznając nasze miasto za czyste i bezpieczne pod względem sanitarnym. Utrzymanie wysypiska śmieci także oceniono pozytywnie.

Nowy Dyrektor Ryszard Kiwilsza zaangażował się mocno w sprawy miasta i gminy, stał się członkiem naszego zespołu redakcyjnego i na bieżąco informował o pracy kierowanego przez siebie zakładu.

W grudniu 2006 roku burmistrzem Lubomierza został Wiesław Bobrowski, a jego zastępcą Artur Mazur, zmienił się także skład Rady Miejskiej Gminy Lubomierz.

Od kwietnia 2007 roku dyrektorem ZBGKiM został Mirosław Burdzicki. W mieście nastał czas licznych konfliktów. W lutym 2008 roku nasza gazeta „Sami Swoi” stała się tubą propagandową nowej władzy, a w marcu wydaliśmy pierwszy numer „Sami Swoi BIS”, w którym ukazaliśmy prawdę dotyczącą wielu spraw miasta. W mieście aż wrzało od niezliczonych konfliktów na linii władza – radni – mieszkańcy. Trwały intensywne przygotowania do referendum, które zakończyło się ogromnym sukcesem i pozwoliło odwołać burmistrza, jego zastępcę i dyrektoa ZBGKiM. A w czerwcu powróciliśmy jako prawdziwi „Sami Swoi” z cytatem: BRAWO! „Pociąg postępu” się właśnie wykoleił. Nawet dobrze nie ruszył z peronu, bo motorniczy był za słaby i załoga do bani. Umiał tylko głośno gwizdnąć, ale to nie wystarczyło, by ruszyć…”Jako pełniący obowiązki burmistrza został powołany Wiesław Ziółkowski, który po przeprowadzonych wyborach tę funkcję sprawował przez 10 lat.

Kolejnym dyrektorem ZBGKiM został Jerzy Hulacki.

W grudniu 2013 r. Rada Miejska Gminy Lubomierz podjęła uchwałę o likwidacji z dniem 30 kwietnia 2014 r. samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu, a zadania wykonywane dotychczas przez zakład przejął do wykonania Urząd Gminy i Miasta. Obecnie zajmuje się tym referat techniczny w UGiM.

 

 

 

zebrała: JAGA

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email