Rozmowa z Burmistrzem MiG Lubomierz

burmistrz miniatura

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Lubomierz Markiem Chrabąszczem.

– Jak Burmistrz ocenia ubiegły rok w życiu miasta i gminy?

– Ubiegły rok 2020 był dla naszej Gminy, jak i dla wszystkich samorządów w Polsce i na świecie, bardzo specyficzny, a tym samym bardzo trudny. Ograniczenia gospodarcze dotknęły niemal każdą branżę, a to przełożyło się na kondycję finansów samorządowych. Kolejnym czynownikiem wpływającym na funkcjonowanie samorządów były obostrzenia, które miały również wpływ na przewlekłość załatwiania większości spraw administracyjnych. Chcę przypomnieć, że w 2020 roku wiele instytucji pracowało zdalnie, częściowo zdalnie lub w sposób ograniczony, co powodowało, że wiele spraw wiązało się z wydłużonym terminem ich realizacji. Ograniczenia spowodowały również to, że musieliśmy zrezygnować lub częściowo ograniczyć wszystkie nasze gminne imprezy, zarówno te cykliczne, jak i te okazjonalne. Mam wielką nadzieję, że w roku 2021 będzie już inaczej, trochę lepiej, ale to czas pokaże.

 – Jakie inwestycje planowane są w tym roku?

Zaplanowanych mamy kilka inwestycji.

– Największą inwestycją, którą rozpoczniemy w tym roku, będzie termomodernizacja internatu. 1 marca jesteśmy umówieni z wykonawcą na podpisanie umowy, tak więc pierwsze prace rozpoczną się już wiosną tego roku. Jest to dla nas jedno z najważniejszych zadań, gdyż doskonale wiemy, jak dużą uciążliwością dla naszych mieszkańców jest kwestia ogrzewania tego obiektu. Ponadto budynek zyska nowy blask, ponieważ podczas termomodernizacji wymienione zostaną dachy, okna, elewacja a także wnętrze budynku.

Ponadto w planach mamy jeszcze następujące zadania:

– Modernizacja energetyczna budynku domu kultury w Lubomierzu. Zadanie obejmuje modernizację przegród zewnętrznych, wymianę okien zewnętrznych i drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizację systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie pompy ciepła, modernizację oświetlenia.

– Przebudowa dróg w miejscowości Lubomierz  wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną. Zadanie będzie obejmować przebudowę ulic Majowej, Stogryna i Edukacji Narodowej w zakresie przebudowy nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową, a także wymiany, rozbudowy i przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej.

– Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską, z której będą mogli korzystać mieszkańcy dwóch wsi: Pławnej Dolnej i Górnej, zamieszkałych przez 901 osób. Żadna z tych wsi nie posiada miejsca do spotkań wiejskich lub organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalno – rozrywkowych. Gmina posiada dokumentację projektową przebudowy i ważną decyzję o pozwoleniu na budowę.

– Przebudowa ul. Majowej w Lubomierzu wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną. Zadanie będzie obejmować przebudowę ulicy Majowej w zakresie przebudowy nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą drogową, a także wymiany, rozbudowy i przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej.

– Budowa obiektu sportowego przeznaczonego na sporty rowerowe – „tor pumptrack”. Zadanie obejmuje wykonanie torów rowerowych o długości torów ok. 220 m. Planuje się wybudowanie dwóch torów, jeden mini dla dzieci od 2 roku życia i drugi tor dla młodzieży i dorosłych o wyższym poziomie trudności. Tor będzie przeznaczony do jazdy rowerem oraz jazdy na deskorolkach i rolkach. Gmina posiada miejsce do wykonania pumptracka na terenie Lubomierza.

– Na temat budowy „Biedronki” w Lubomierzu krążą różne wersje. Jaka jest prawda?

– Tak, to prawda. Ja sam osobiście słyszałem co najmniej dwie wersje. Na początek przypomnę trochę historię tej inwestycji. Pierwsze rozmowy z przedstawicielami Jeronimo Martins Polska S.A. rozpoczęły się pod koniec 2019 roku. Wczesną wiosną 2020 r. odbył się przetarg. Inwestor wpłacił kaucję, po czym wycofał się ze względu na wprowadzane wiosną obostrzenia i łączącą się z tym niepewnością związaną z pandemią, gospodarczą i niepewnością na rynku pracy. Latem 2020 roku ponownie został rozpisany przetarg, który inwestor wygrał. Pod koniec lata Gmina Lubomierz podpisała akt notarialny, a tym samym sprzedała działkę pod budowę obiektu. Od tego momentu inwestor musiał uzyskać szereg zezwoleń, które były konieczne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Liczyliśmy na to, że budowa rozpocznie się jesienią 2020 roku. Niestety, najwięcej czasu zajęły pozwolenia konserwatorskie i energetyczne, na których otrzymanie dodatkowy wpływ miała sytuacja związana z pandemią, a przypomnę, że jesienią rozpoczęła się druga fala zachorowań. Ponadto nad sprzedanym placem pod budowę obiektu przechodzi linia średniego napięcia, co powoduje tzw. „kolizję”, którą trzeba obejść. To spowodowało potrzebę przygotowania dodatkowej dokumentacji. Z ostatniej rozmowy, którą przeprowadziłem tydzień temu z przedstawicielem firmy, wiem, że posiadają już kompletną dokumentacją pod budowę i w najbliższych dniach złożą wniosek o pozwolenie na budowę. Starostwo ma 65 dni na wydanie takiego pozwolenia. Kończąc pragnę Państwa zapewnić, że „Biedronka” pojawi się w Lubomierzu i mam nadzieję, że jeszcze wiosną rozpocznie się jej budowa. Przy okazji chciałbym nadmienić, że na ternie Gminy Lubomierz, dokładnie w miejscowości Pławna Dolna, rozpocznie się niebawem budowa sklepu Dino.

Bardzo dziękuję za te cenne informacje.

 

Autor: JAGA

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email