Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wsi

logo-krus

Aktualna sytuacji epidemiczna i obowiązujące obostrzenia wymuszają na wszystkich pozostanie w swoich domach.

Dzieci i młodzież po kilku godzinach spędzonych przed komputerem potrzebują relaksu i ruchu. Ich wyobraźnia jest nieograniczona i często na miejsce zabaw wybierają pomieszczenia gospodarcze i podwórza gospodarstw rolnych.

Każdy rodzic mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci powinien dużo rozmawiać na temat grożących im niebezpieczeństw oraz o pracach, których nie wolno im wykonywać w gospodarstwie rolnym.

Rodzicu pamiętaj, nie pozwalaj dzieciom poniżej 16 lat:

– bawić się, obsługiwać i przebywać w strefie pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,

– wykonywać prace związane z obsługą maszyn stacjonarnych znajdujących się w gospodarstwie zwłaszcza takich jak: sieczkarnie, śrutowniki, gniotowniki, mieszalniki, rozdrabniacze, dmuchawy, przenośniki ślimakowe i taśmowe,

– obsługiwać ładowacze i podnośniki,

– uczestniczyć w pracach związanych ze ścinką drzew, załadunkiem, rozładunkiem, rąbaniem drewna oraz używania pilarek,

– obsługiwać zwierząt o dużej masie ciała, jak bydło, trzoda chlewna, szczególnie samców rozpłodowych, a także samic karmiących,

– pomagać przy załadunku i rozładunku zwierząt, a także pracy przy uboju i rozbiorze zwierząt,

– uczestniczyć przy spawaniu elektrycznym i gazowym,

– pomagać w pracach z użyciem rozpuszczalników organicznych oraz innymi substancjami chemicznymi stosowanymi w gospodarstwie, w tym przede wszystkim do substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego),

– rozpalać i obsługiwać pieców centralnego ogrzewania,

– przebywać w silosach i zamkniętych zbiornikach, a także opróżniać zbiorniki szamb, wywozić gnojówki i gnojowic,

– bawić się i pomagać w pracy na wysokości, np. na pomostach, drabinkach, drzewach, dachach,

– kopania rowów i dołów oraz wykonywanie jakichkolwiek czynności w wykopach,

– przebywać w środowisku o dużym natężeniu hałasu, niedostatecznym oświetleniu,

w pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego oraz wykonywać czynności narażające na kontakt z chorobotwórczymi czynnikami biologicznymi (bakteriami, roztoczami, pasożytami zwierzęcymi, grzybami),

– na prace wymuszające długotrwałe przyjmowanie nienaturalnej pozycji ciała,

– dźwigać i ręcznie przenosić ciężkie przedmioty.

Podczas zabawy  na terenie gospodarstwa rolnego dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę

z zagrożeń i nie są w stanie ocenić ryzyka związanego z zagrożeniem oraz przewidzieć jego skutki, dlatego dorośli powinni rozmawiać z nimi o istniejących niebezpieczeństwach aby chronić ich zdrowie i życie.

 

 

Opracowała:

Jadwiga Jadwińska

Starszy inspektor

PT KRUS w Jeleniej Górze

 

Źródło:  www.krus.gov.pl.

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email