INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY

MKiDN

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Lubomierskie Centrum Kultury realizuje projekt pod nazwą Adaptacja Zabytkowego Domu Płócienników na funkcjonowanie Lubomierskiego Centrum Kultury. Jest to zadanie  dofinansowane w ramach PROGRAMU Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Jesteśmy na ostatnim etapie realizacji projektu. Zdecydowana większość wyposażenia, które miało zostać zakupione w ramach projektu już znajduje się w obiekcie. W trakcie realizacji projektu  zakupiono wyposażenie umożliwiające funkcjonowanie naszej jednostki w nowo wyremontowanym XVI wiecznym budynku.  Obiekt Lubomierskiego Centrum Kultury został dostosowany  do potrzeb beneficjentów korzystających z oferty kulturalnej i edukacyjnej prowadzonej przez naszą  instytucje Zrealizowaliśmy inwestycję między innymi poprzez zakup wyposażenia do uruchomienia galerii wystawowej z funkcją sali konferencyjnej. Opisywana sala stała się miejscem dostępnym dla działalności lokalnej społeczności w tym organizacji pozarządowych.  Zakupiliśmy odpowiednią  ilość krzeseł, stołów, projektor multimedialny. Udało się zakupić oraz zamontować  oraz odpowiedni system audio, zestaw mikrofonów bezprzewodowych a także sztalugi i ramy wystawowe umożliwiające organizacje w sali wydarzeń kulturalnych, spotkań, koncertów, konferencji. W XVI wiecznym Domu Płócienników funkcjonuje nowo otwarte Muzeum Kargula i Pawlaka połączone z wystawą Muzeum Regionalnego w Lubomierzu. W trakcie realizacji projektu zakupiono tablice informacyjne, gabloty wystawowe, które zabezpieczają ekspozycje. W trakcie projektu została zaadoptowana  sala warsztatowej do prowadzenia zajęć organizowanych przez instytucję. Oczywiście teraz organizacja warsztatów i zajęć jest bardzo ograniczona ze względu na sytuacje wywołaną pandemią, ale mamy nadzieję, że jak najszybciej wypełni się uczestnikami  kiedy stanie się to bezpieczne.  Dofinansowanie pozwoliło na  zakup odpowiedniej ilości krzeseł, stołów, systemu audio i tablicy. W Sali warsztatowej mogą odbywać się i zajęcia dla grup wokalnych, tanecznych, kół zainteresowań. Jednocześnie w  zabytkowym Domu Płócienników utworzono lokal dla  pracowników i kadry Lubomierskiego Centrum Kultury. Takie rozwiązanie pozwala na kompleksowe zarządzanie samorządową instytucją kultury w miejscu dostępnym dla odbiorców. Dziś znajduje się tu   biuro dyrektora, pomieszczenie dla księgowości, sekretariat oraz zaadoptowane pomieszczenie dla animatora. Umowa na realizację zadania pomiędzy Lubomierskim Centrum Kultury a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego została podpisana w czerwcu, projekt ma zostać rozliczony do końca bieżącego roku. Trzeba również dodać, że udało się zrealizować projekt bez udziału środków budżetowych LCK.

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email