Zabytkowe mury Miejskie

Mury miejskie Lubomierza. Obwarowania miejskie - zbudowane na polecenie księcia Bolka I (zachowane fragmenty pochodzą z XV-XVI w.) Tworzyły dwa systemy. Jeden bronił klasztoru a drugi opasywał miasto. Mury dobrze zachowały się wokół klasztoru. 
Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2).svg

Town walls – built by order of Duke Bolek I. Originally they created two systems of defence: one defending the monastery and the other the town. Some fragments around the monastery at Majowa Street have survived. Originally the wall had two city gates, in 1527 a third gate, called the monastery gate, was built. In 1803 the demolition of the gates and walls began.

Flag_of_Germany.svg

Stadtmauer wurden auf Befehl des Herzoges Bolko I von Schweidnitz gebaut. Ursprünglich bildeten sie zwei Schutzsysteme. Ein System schützte das Kloster, das andere die Stadt. Es sind bis heute Mauerfragmente um das Kloster herum an der Majowa – Straße erhalten. Anfangs hatte die Mauer zwei Stadttore. Im Jahre 1527 entstand das dritte Tor, das sogenannte Klostertor. 1803 hat man angefangen, Tore und Mauer abzureißen.

czechy

Městské hradby – postavené podle pokynů knížete Bolka  I. Původně byly hradby rozdělené do dvou obranných systémů: jeden sloužil k obraně kláštera a druhý měl úlohu bránit město. Zachovaly se pouze fragmenty ochranných valů kolem kláštera v ulici Majowa. V prvních hradbách byly dvě městské brány, v roce 1527 byla proražena třetí, takzvaná klášterní. V roce 1803 zahájeno rozebírání jak bran tak hradeb.