Trasa Filmowa Lubomierza

Trasa filmowa. W Lubomierzu realizowano sceny do 12 polskich filmów.

Krzyż Walecznych 1958, Sami Swoi 1967, Daleko na Zachodzie 1968, Nie ma Mocnych 1974, Kochaj albo rzuc, 1977, Maratończyj 1985, Kocham kino, 1988, Amerykanka 1987, Zakład 1991, Tajemnica Twierdzy szyfrów 2007, Polska Love Serenade 2007, Norymberga 2011. Obecnie w Lubomierzu można spacerować tak zwaną trasą filmową. Spotykając tablicę umieszczone w miejscach realizacji scen do filmów można porównać wizerunek miasteczka dzisiaj, z krajobrazem z filmowych kadrów. Mapa, na której umieszono wszystkie tablice znajduje się w Zaułku Filmowym. 

Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2).svg

Film Trail – Lubomierz was the setting for 11 films. Moving along the trail you can get acquainted with the film scenes shot in our town. Each film has a plaque and a brief history.

Flag_of_Germany.svg

Filmroute – Lubomierz diente als eine Szenerie für 11 Filme. Hier kann man Filmszenen, die in unserem Städtchen gedreht waren, kennenlernen. Jeder Film hat seine eigene Gedenktafel und eine kurz beschriebene Geschichte.         

czechy

Filmová stezka – V Lubomierzi bylo natočeno 11 filmů. Na trase stezky se můžete seznámit s filmovými scénami natočenými v našem městečku. Každý film má svou informační tabuli a stručný popis.