Ratusz Lubomierza

Ratusz Miejski. Pierwszy ratusz w Lubomierzu był wzmiankowany już w roku 1349 . W roku 1426 został spalony przez husytów, a następnie odbudowany w 1449 roku . W roku 1640 budynek znowu został zniszczony w wielkim pożarze miasta, a kolejna odbudowa trwała prawie 100 lat – nowy ratusz ukończono dopiero w 1738 roku . Po kolejnym pożarze w 1803 roku, wzniesiono obecną bryłę ratusza , którą następnie przebudowywano w roku 1837 i w drugiej połowie XIX wieku . Budynek był remontowany na początku XX wieku, oraz a latach 1976-1978 .Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 15 stycznia 1964 roku ratusz został wpisany do rejestru zabytków. Ratusz jest dwukondygnacyjną budowlą wzniesioną na planie czworoboku, ma dwa trakty pomieszczeń i jest nakryty dachem naczółkowym . Od strony ulicy, na dachu jest niewielka barokowa sygnaturka zwieńczona cebulastym hełmem z latarnią . Główne wejście do budynku znajduje się na wysokości pierwszego piętra i prowadzą do niego dwubiegowe schody . Na parterze są dwie sale z zachowanymi dekoracjami sztukatorskimi na sklepieniach . Obecnie ratusz jest siedzibą władz miejskich Lubomierza .

 

Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2).svg

Town Hall – the seat of the municipal authorities. The baroque town hall building was erected after the fire of the previous one in 1803. On the street side, on the roof there is a small Baroque little bell tower topped with an onion-shaped helmet with a lantern. The main entrance to the building is at first floor level and is accessed by a double flight of stairs. On the ground floor there are two halls with preserved stucco decorations on the vaults.

Flag_of_Germany.svg

Rathaus –  Sitz der Stadtgewalt. Das Barockrathaus wurde nach dem Brand im Jahre 1803 errichtet. Zur Straße hinaus auf dem Dach befindet sich ein kleines barockes Kirchenglöckchen, bekrönt mit einem zwiebelförmigen Helm mit einer Laterne. Der Haupteingang zum Gebäude befindet sich auf Höhe des ersten Stockes und zu ihm führt eine zweitseitige Treppe. Im Erdgeschoss gibt es zwei Säle mit gut erhaltener Stuckaturverzierungen am Gewölbe.

czechy

Radnice – sídlo správy města. Barokní budova radnice byla postavena poté, co v roce 1803 shořela dřívější. Když se díváme od ulice je na střeše viditelná malá, barokní sanktusová věž s cibulovitou kopulí s lucernou. Hlavní vchod do budovy se nachází ve výšce prvního poschodí, vede k němu dvojité schodiště. V přízemí můžete obdivovat dva prostorné sály se zachovalou štukatérskou výzdobou klenby.