ratusz lubomierza

Ratusz Miejski. Pierwszy ratusz w Lubomierzu był wzmiankowany już w roku 1349 . W roku 1426 został spalony przez husytów, a następnie odbudowany w 1449 roku . W roku 1640 budynek znowu został zniszczony w wielkim pożarze miasta, a kolejna odbudowa trwała prawie 100 lat – nowy ratusz ukończono dopiero w 1738 roku . Po kolejnym pożarze w 1803 roku, wzniesiono obecną bryłę ratusza , którą następnie przebudowywano w roku 1837 i w drugiej połowie XIX wieku . Budynek był remontowany na początku XX wieku, oraz a latach 1976-1978 .Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 15 stycznia 1964 roku ratusz został wpisany do rejestru zabytków. Ratusz jest dwukondygnacyjną budowlą wzniesioną na planie czworoboku, ma dwa trakty pomieszczeń i jest nakryty dachem naczółkowym . Od strony ulicy, na dachu jest niewielka barokowa sygnaturka zwieńczona cebulastym hełmem z latarnią . Główne wejście do budynku znajduje się na wysokości pierwszego piętra i prowadzą do niego dwubiegowe schody . Na parterze są dwie sale z zachowanymi dekoracjami sztukatorskimi na sklepieniach . Obecnie ratusz jest siedzibą władz miejskich Lubomierza .