Spotkanie z sołtysami

pamiątkowe zdjęcie

 

 

 

 

9 lipca Burmistrz pan Mariusz Warowy, jego Zastępca pan Janusz Lichocki, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz pan Marek Ciereszko oraz pani Karolina Bukiejko – Baran z UGiM Lubomierz spotkali się w Sali ślubów z sołtysami.

Celem tego spotkania było podziękowanie ustępującym sołtysom oraz wręczenie aktów nominacji na urząd sołtysa dla nowo wybranych.

Na spotkaniu obecnie byli nowo wybrani 23 czerwca sołtysi.

A są nimi: Chmieleń – Dariusz Penkala, Golejów – Małgorzata Pasierbska, Janice – Ewa Gdowska, Maciejowiec – Daniel Szeterlak, Milęcice – Tadeusz Plechowicz , Oleszna Podgórska – Andrzej Kacprzak, Pasiecznik – Alicja Murawska, Pławna Dolna – Stanisław Jakubowski, Pławna Górna – Marcjan Majer, Pokrzywnik – Ewelina Nazar, Popielówek – Grzegorz Januszkiewicz, Radoniów – Anna Mielniczyn, Wojciechów – Leszek Krauz.

Podczas tego spotkania odbyła się ożywiona dyskusja dotycząca regulaminu świetlic oraz zmiany ich statutu.

Sołtysi dzielili się swoimi doświadczeniami. Padło wiele różnych pomysłów odnośnie sposobu wynajmowania poszczególnych świetlic.

Poruszono ważną sprawę zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz swoich sołectw, uznano, że nagradzać należy zaangażowanych w życie wsi.

Zastanawiano się również nad zmianą statutu dotyczącą sposobu wybierania sołtysów.

Padło stwierdzenie, że był kryzys między sołectwami a dawnymi włodarzami, sołtysi byli traktowani jako zło konieczne. Gmina to był tylko Lubomierz, a nie cała Gmina. Inwestycje prowadzone były głównie w mieście.

Burmistrz, pan Mariusz Warowy, stwierdził, że praca sołtysów jest bardzo ważna ale niedoceniana. Trzeba budować kompromis, powinna być współpraca i integracja.

Powiedział, że chce mieć kontakt z sołtysami i będzie się z nimi spotykał systematycznie. Poprosił o przemyślenie zasygnalizowanych problemów i zapowiedział kontynowanie dyskusji oraz wspólne podejmowanie decyzji dotyczących spraw związanych nie tylko z wynajmowaniem świetlic wiejskich.

Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze.

 

 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *