Narodowe Święto Konstytucji – 3 maja

poczty flagowe i strażacy

 

 

 

 

 

 

Lubomierskie Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców na obchody tego święta.

Rozpoczęła je Msza Święta w Intencji Ojczyzny, w której uczestniczyły poczty flagowe, następnie wszyscy udali się pod Pomnik „Tych, którzy przynieśli wolność”, znajdujący się w lubomierkim parku miejskim.

Najpierw wybrzmiał  „Mazurek Dąbrowskiego”, a potem głos zabrał burmistrz, Pan Marek Chrabąszcz, który w swoim przemówieniu powiedział między innymi:

„W tym roku obchodzimy 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dokładnie 233 lata temu Sejm 4 letni uchwalił ustawę, która gruntownie zreformowała państwo.  Na przekór tragicznemu położeniu, w jakim znajdowała się Rzeczpospolita u schyłku 18 wieku, wierzono, że ten zbiorowy wysiłek może doprowadzić do odrodzenia państwa i dać impuls dla kolejnych pokoleń Polaków dążących do niepodległości.

Ojcowie Konstytucji, którymi byli :

Hugo Kołłątaj , Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Stanisław Krasiński, Kazimierz Sapieha, Tadeusz Matuszewicz czy Julian Ursyn – Niemcewicz czerpali z idei głoszonych przez myślicieli europejskiego  oświecenia. Konstytucja w chwili jej uchwalenia była komentowana na całym świecie. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Została przetłumaczona na wiele języków, przedrukowywały ją w całości brytyjskie gazety, komentowała prasa holenderska, chwalił prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Jefferson.

Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 roku spotkała się również z uznaniem narodu i została entuzjastycznie przyjęta przez nasze  społeczeństwo. Niosła nadzieję na przemiany, a przede wszystkim była zwiastunem naprawy państwa i z ocalenia suwerenności Rzeczypospolitej. Znosiła godzące w bezpieczeństwo państwa liberum veto i wolną elekcję. Miastom nadano nowe prawa, poszerzono krąg ludzi odpowiedzialnych za losy naszej ojczyzny, poprzez przyznanie stanowi mieszczańskiemu nowych praw i obowiązków.

Pod opiekę „prawa i rządu krajowego” wzięto również ludność wiejską. Majowa konstytucja gruntownie zmieniła ustrój Rzeczypospolitej, dając podwaliny pod przemiany ustrojowe, które mogły ocalić polską państwowość i suwerenność. Sukces reformatorów myślących kategoriami dobra wspólnego, przywracał wiarę w ocalenie, mądrość narodu, budził ducha patriotyzmu, ofiary i narodowej dumy.

Niestety, po 14 miesiącach obowiązywania, Konstytucja została obalona przez konfederację targowicka i zbrojną interwencję Rosji. Nastąpił drugi, a dwa lata później III rozbiór Polski. Rzeczpospolita zniknęła z map Europy i świata.

Konstytucja 3 maja powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. Dobro, którego w obecnych czasach nam potrzeba i które powinniśmy pielęgnować. Dlatego też, niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, starajmy się szukać drogi do zrozumienia, jak wielką wartością dla wszystkich pokoleń Polaków była i jest wolna i niepodległa ojczyzna (…)”

„ niech powiewające flagi będą przypomnieniem słów św. Jana Pawła II, który mówił : „jesteście świadkami historii. Przypominajcie, że wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana”.

Następnie delegacje:

Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu, Zespołu Szkół, Żłobka „Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie, Szkoły Podstawowej w Pławnej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Lubomierskiego Centrum Kultury oraz OSP KSRG w Lubomierzu złożyły kwiaty pod pomnikiem „Tych którzy przynieśli wolność”.

3 majowe spotkanie prowadził pan Michał Pater.

 

 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sieniuć

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email