Listopadowe wieści z Ratusza

zimaa
 
 
 
Z cyklu: Redakcja pyta, Burmistrz odpowiada

 
 
Czy są jakieś nowe informacje dotyczące budowy Komisariatu Policji w Lubomierzu?
Na najbliższej sesji Rada Miejska Gminy Lubomierz będzie głosowała nad projektem uchwały dotyczącym zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla działki pod komisariat, który musiał zostać zmieniony ze względu na uwagi wniesione przez konserwatora zabytków. Następnie odbędzie się postępowanie przetargowe dla tego zadania, które będzie już prowadzić policja.
 
Czy Klub Seniora “Nie ma mocnych” otrzyma stałe lokum do swej działalności. Gdzie to będzie i kiedy?
 Planujemy zagospodarować miejsce dla naszych seniorów w Klubie Postulat ale dopiero po zakończeniu remontu wewnątrz tego budynku.
 
Jakie prace remontowe są obecnie prowadzone w naszym internacie, kiedy oddana zostanie do użytku sala teatralna?
W ostatnim czasie odebraliśmy prace związane z centralnym ogrzewaniem, a w tym tygodniu odebrane zostaną prace związane z systemem wentylacji. Jeśli chodzi o sale teatralne, to są one obecnie malowane. Trzeba będzie je jeszcze doposażyć, ale jeśli chodzi o prace remontowe w obu salach, to dobiegają one końca. 
 
Czy podjęte będą działania prowadzące do zlikwidowania uciążliwej dla mieszkańców i przechodniów tzw. “knajpy pod chmurką”, która “działa” w okolicy lubomierskiej “Żabki”?
Na terenie gminy porządku pilnują takie służby jak policja, czy też straż miejska. Wszelkie, nazwijmy to „nieprawidłowości”, należy zgłaszać do wspomnianych służb. Ponadto w rynku posiadamy monitoring, który pozwala służbom na podejmowanie czynności związanych z łamaniem prawa. Planujemy także montaż dodatkowych kamer, również w obrębie rynku.
 
 
Kiedy na lubomierskim rynku “wyrośnie” świąteczna choinka i jaka będzie w tym roku okolicznościowa dekoracja?
Choinka jak i dekoracje pojawią się na rynku w okolicach 6 grudnia, czyli na Mikołajki.
 
Jakie Firmy będą pracowały przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie naszej Gminy?
Po ogłoszonym przetargu na zimowe utrzymanie dróg wpłynęły następujące oferty:
Na część 1 – w zakresie odśnieżania ulic i zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasta Lubomierz wpłynęła oferta firmy:
 
Firma Handlowo – Usługowa Pro-Invest Zbigniew Żurek
  1. Kargula i Pawlaka 14,
59-623 Lubomierz
 
Na część 2 – w zakresie odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej na drogach będących własnością gminy w sołectwach: Pławna Dolna, Pławna Górna, Milęcice, Wojciechów, Golejów wpłynęła oferta firmy:
 
Ogrody Majer Marcjan Majer
Pławna Dolna 14 c
59-623 Lubomierz
 
Na część 3 – w zakresie odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej na drogach będących własnością gminy w sołectwach: Popielówek, Chmieleń, Radoniów, Oleszna Podgórska wpłynęła oferta firmy:
 
Ogrody Majer Marcjan Majer
Pławna Dolna 14 c
59-623 Lubomierz
 
Na część 4  – w zakresie odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej na drogach będących własnością gminy w sołectwach: Pasiecznik, Janice, Zalesie, Pokrzywnik, Maciejowiec wpłynęła oferta firmy:
 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowa „MIETO” Mieczysław Orlicki
  1. Pasiecznik 25
59-623 Lubomierz
Bardzo dziękuję za informacje.
 
Od redakcji:
 
Miałam możliwość uczestniczenia w spotkaniu z inwestorem, który zajmie się odbudową lubomierskich kamieniczek oraz przebudową „Złotego Rogu”.
Firmę reprezentował pan Maciej Podgórski, który udzielił informacji o aktualnych działaniach i odpowiadał na pytania.
Obecnie został założony Fundusz Inwestycyjny w celu zebrania środków na to zadanie. Jest stworzony Biznes Plan, a projekt jest bardzo kosztowny, jego wykonanie – to suma 27 milionów EURO!
Jest to projekt ekologiczny, a rozwiązania są kosztowne. Obecnie trwają rozmowy z inwestorami.
Na pytanie: co się do tej pory zadziało,
pan Maciej poinformował, że zostały przeprowadzone badania archeologiczne georadarem, raport z inwentaryzacji architektonicznej przekazany został konserwatorowi zabytków.
Zabezpieczono również elewację „Złotego Rogu”.
Aby rozpocząć prace konieczne jest zorganizowanie finansowania na całość inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na wszystkie prace przy ścisłej współracy z konserwatorem zabytków, co zajmie czas około 2 lat.
 
Inwestor na wykonie całego zadania ma 5 lat.
Firma działa w Polsce od 6 lat, a na świecie od XIV wieku. Wybudowała pensjonat w Maciejowcu, winnice w Maciejowcu i Radomicach, ratuje Park w Maciejowcu, świadczy usługi finansowe, prawnicze i farmaceutyczne.
 
Podjęła się wykonania bardzo trudnego i odpowiedzialnego zadania.
Jako rodowita mieszkanka Lubomierza, życzę powodzenia i wytrwałości w pokonywaniu całego oceanu problemów.
Wyrozumiale, obiektywnie i cierpliwie czekać będziemy na kolejne etapy prac.
(JAGA)
 
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email