Wrześniowe informacje od Burmistrza Marka Chrabąszcza

burmistrz miniatura
 
 
 
 
Wrześniowe informacje z lubomierskiego magistratu
 
Jak będzie działać tworzona, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa?
Utworzenie SIM odbywa się przy wsparciu i aktywnym udziale KZN, nadzorującego cały proces i inicjującego poszczególne czynności.
Spółki SIM to spółki prawa handlowego realizujące budownictwo społeczne nie dla zysku, ale dla poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych z rynku mieszkaniowego.
SIM powoływana jest przez KZN we współpracy z gminami. Mieszkania SIM dedykowane są w szczególności osobom, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność regularnego płacenia czynszu.
 
 
Jakimi sprawami głównie zajmuje się obecnie pan Burmistrz?
Zakres obowiązków burmistrza określa ustawa o samorządzie gminnym, a jest ich tam dość dużo.
Jeśli chodzi o te, w tej chwili najważniejsze, to realizacja inwestycji gminnych, przygotowanie wyborów parlamentarnych i planowanie budżetu na przyszły rok. 
 
 
Jakie jest przeznaczenie materiałów budowlanych gromadzonych w okolicy przystanku autobusowego w Lubomierzu?
Wspomniane materiały budowalne są wykorzystane przy remoncie ulicy Edukacji Narodowej, Stogryna i Majowej.
 
 
Kto będzie pełnił funkcję Urzędnika Wyborczego na terenie naszej gminy?
Urzędnikiem wyborczym na terenie naszej gminy jest Pani Marzena Pocztowska. 
 
 
Które z prowadzonych obecnie na szeroką skalę inwestycji zakończą się w tym roku?
W tym roku powinniśmy zakończyć remont ulicy Stogryna i Edukacji Narodowej, a także Plac Kościelny łącznie z parkiem.
 
 
Jakie działania zostały podjęte w kierunku ponownego uruchomienia Schroniska “Maciejówka” w Maciejowcu?
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja, na podstawie której wykonane zostaną prace, które pozwolą dostosować obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
 
Na lubomierskim rynku nadal parkuje bardzo dużo samochodów. Niewykorzystany jest parking na placu targowym, o którym przyjezdni nie wiedzą. Czy nie można umieścić w widocznym miejscu znaku informującego o znajdującym się tam miejscu do parkowania samochodów?
Tak, być może tego typu rozwiązanie pozwoli na zmianę tej sytuacji.
 
 
Dziękuję za informacje, życzę pomyślności we wszystkich działaniach.
JAGA
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email