Majowe informacje od Burmistrza

42309041_10212430671351180_8053755315763544064_n

 

 

 

 

Mieszkańcy Olesznej Podgórskiej protestują przeciwko budowie wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na terenie wsi. Protest ten podpisało 127 mieszkańców Olesznej.

Podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz odbędzie się głosowanie w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do protestu mieszkańców przeciwko budowie farm fotowoltaicznych oraz podjęcie uchwały negatywnie opiniującej powstanie wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na terenie wsi.

Czy te działania mogą skutecznie wpłynąć na zaprzestanie tej uciążliwej, nie tylko dla mieszkańców Olesznej, inwestycji?

Jakie dalsze kroki zostaną podjęte w celu zaprzestania tej budowy?

 

Niestety nie, tego typu działania mają jedynie charakter symboliczny i wyrażają postawę wobec planowanej inwestycji.

Myślę, że kluczową decyzją w tej sprawie będzie stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdyż ta instytucja może, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, nakazać burmistrzowi wznowienie postępowania w świetle nowych okoliczności.

Dlatego też, czekamy na informację ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

 

W Lubomierzu dość często występują awarie związane z istniejącą siecią wodociągową. Czy planowana jest inwestycja związana z przebudową tej sieci? Jaka i kiedy?

 

W porównaniu do lat ubiegłych samych awarii sieci wodociągowej jest stosunkowo mało, a przerwy w dostawie wody, przede wszystkim te w porze wieczorowo – nocnej, wynikają raczej z prac konserwacyjnych.

W tym roku, prawdopodobnie w okolicach września ogłoszony zostanie przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody, ponieważ SUW wymaga pilnego remontu.

Co więcej musi ona zostać zmodernizowana ze względu na rozbudowę sieci wodociągowej w przyległych do Lubomierza miejscowościach.

 

Jak przebiegają prace remontowe w budynku internatu? Kiedy prognozowane jest ich zakończenie?

 

Prace remontowo – termomodernizacyjne są w tej chwili zrealizowane w 70%.

Od 22 maja trwają prace związane z instalacją centralnego ogrzewania, polegające na montażu grzejników wraz z całą instalacją. Zakończyliśmy także procedurę przetargową na trafostację, a tym samym w przyszłym okresie grzewczym cała instalacja będzie już normalnie funkcjonować.

Pozostaje nam jeszcze dokończyć posadzki i część elewacji. 

 

 Planowana jest przebudowa cmentarza w Lubomierzu. Jak przedstawia się harmonogram działań zmierzających do finału tej inwestycji?

 

Nie planujemy przebudowy cmentarza, lecz jego rozbudowę. W poniedziałek 29 maja odkupujemy działkę graniczącą z cmentarzem. Docelowo chcemy, aby na tej działce ulokowały się firmy, które będą prowadziły handel, typu: sprzedaż zniczy, nagrobków itd. Musimy także w ramach zapytania o cenę wyłonić zarządcę cmentarza.

 

Dziękuję za informacje.

 

Czy będzie w Lubomierzu „Biedronka”?

 

Mieszkańcy ciągle pytają, kiedy wreszcie w Lubomierzu rozpocznie się zapowiadana od dawna budowa „Biedronki”. To pytanie zadałam inwestorowi.

I dowiedziałam się, że:

Obecnie trwają jeszcze procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na tę budowę.

Działka jest trudna do zabudowy. Trzeba było pokonać zalecenia konserwatora zabytków, zmienić plan budowy.

Obecnie trwają uzgodnienia z Tauronem ponieważ konieczne jest skablowanie sieci energetycznej znajdującej się w miejscu przyszłej budowy.

Inwestor czeka na wyrażenie zgody od Tauronu na przełożenie tej linii energetycznej.

O wiele dłużej załatwia się wszystkie dokumenty niż trwa sama budowa, a ta w Lubomierzu należy do jednej z dłuższych budów i wymaga wielu dodatkowych ustaleń.

Nie można jej rozpocząć, dopóki wszystko nie zostanie uzgodnione.

Jednocześnie inwestor zapewnił, że „Biedronka” na 100%, na pewno, w Lubomierzu zostanie wybudowana, a jej budowa będzie trwała 4 miesiące.

”Jak zaczniemy, to szybko pójdzie” – podsumował.

 

Czekamy cierpliwie, do tej sprawy na pewno jeszcze wielokrotnie wrócimy.

 

Jadwiga Sieniuć

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email