Kwietniowe wieści z lubomierskiego magistratu

lubomierz_po rewitalizacji-156

 

 

Kwietniowe pytania do Burmistrza Pana Marka Chrabąszcza

 

 

Jakie działania zostały podjęte w celu uruchomienia schroniska “Maciejówka”

 

Zlecono wykonanie dokumentacji w celu dostosowania obiektu do wymagań p.poż. Po dokonaniu uzgodnień m.in. ze Starostwem Powiatowym będziemy mogli wykonać zadania niezbędne do uruchomienia schroniska.

 

 

Kiedy zostanie przekazana do użytku świetlica w Pławnej?

 

Remont świetlicy w Pławnej został zakończony i oficjalnie odebrany. W tej chwili jesteśmy w trakcie zakupów wyposażenia, na które dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Myślę, że oficjalnie otwarcie świetlicy będzie miało miejsce pod koniec maja lub zaraz na początku czerwca ale ten temat musimy jeszcze uzgodnić z sołtysami.

 

Czy są już jakieś informacje dotyczące rozpoczęcia prac przy przebudowie “Złotego Rogu”?

 

Inwestor otrzymał już pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, ponieważ remont „Złotego Rogu” chce rozpocząć od elewacji budynku.

Z informacji, które nam przekazał wynika, że remont ma rozpocząć się już w maju.

 

Czy na naszym rynku będą gazony z kwiatami?

 

Oczywiście, że tak ale dopiero w drugiej połowie maja, ponieważ do tej pory zdarzają się jeszcze przymrozki i kwiaty mogłyby na tym ucierpieć.

 

Jakimi sprawami głównie zajmuje się pan Burmistrz obecnie?

 

Przede wszystkim zadaniami bieżącymi, ponieważ zadania samorządu, to nie tylko inwestycje ale również inne określone w ustawie o samorządzie gminnym zadania. Co nie znaczy, że nie myślimy już o kolejnych inwestycjach, do których przygotowujemy opracowania.

 

 

Jaki jest dalszy ciąg modernizacji internatu i sali teatralnej?

 

Niedawno odbył się przetarg na wykonanie instalacji OC w internacie. 9 maja zostanie podpisana umowa z wykonawcą i zaraz po tym rozpoczną się prace.

Z tego względu, że poszczególne zakresy prac budowalnych będą wykonywały różne firmy, muszą one zostać właściwie zsynchronizowane.

 

 

Kiedy skończy się rewitalizacja budynku ratusza?

 

Wykonawca zakończył już remont ratusza. Z prac dodatkowych wykonane zostało w tym tygodniu wejście prowadzące do kasy urzędu ale to są już elementy, które nie były przewidziane w projekcie, czyli tak jak powiedziałem, są to prace dodatkowe realizowane przez inną firmę.

 

Czy dawne, zabytkowe drzwi przy schodach wiodących do ratusza wrócą na swoje miejsce?

 

Nie, decyzją Konserwatora Zabytków drzwi zostały wymienione na nowe, tym bardziej, że remont urzędu to także termomodernizacja i drzwi muszą spełniać określone parametry.

 

Jakie informacje ma jeszcze do przekazania pan Burmistrz mieszkańcom

miasta i gminy?

 

W maju rozpoczną się również prace związane z remontami ulic Majowej, Stogryna i Edukacji Narodowej, co będzie wiązało się z wieloma utrudnieniami.

Ponadto w ubiegłym tygodniu podpisałem z Urzędem Marszałkowskim umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z deklaracjami Mieszkańców naszej gminy. Podpisana umowa pozwala nam na ogłoszenie przetargu w tym zakresie.

 

Serdecznie dziękuję za informacje. (JAGA)

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email