O opiece zdrowotnej w naszej Gminie

lubomed

 

 

 

O zdrowie mieszkańców naszego miasta i gminy dba lubomierska Przychodnia „Lubomed”. Ten Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska rozpoczął działalność 1 kwietnia 2010 roku i zastąpił zlikwidowany Gminny Ośrodek Zdrowia.

Ten nowoczesny obiekt został wybudowany dzięki Państwu Magdalenie i Dariuszowi Dąbrowskim. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Gryfiogórskiej 6 i tworzy Centrum Medyczno-Usługowe SAMI SWOI, na terenie którego działają również: apteka „Przyjazna”, gabinety kosmetyczne, kwiaciarnia.

NZOZ „Lubomed” świadczy usługi w oparciu o kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Zapewnia bezpłatną podstawową opiekę medyczną lekarską i pielęgniarską, badania laboratoryjne, diagnostyczne, rtg, usg, skierowania na wszelkie konsultacje medyczne oraz na stałe leczenie specjalistyczne.

Do współpracy w ramach konsultacji specjalistycznej zapraszani są lekarze specjaliści z różnych dziedzin. W ramach poradni prywatnych przyjmują: dermatolog, dietetyk, ortopeda, ginekolog, fizjoteraupeci, można też wykonać komputerowe badania wzroku i uzyskać pomoc przy doborze okularów.

 W styczniu liczba pacjentów korzystających ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w „Lubomedzie” wyniosła ponad 8000 osób gdyż do przychodni należą też osoby z ościennych gmin.

Wśród pacjentów przychodni jest 4060 kobiet i 3740 mężczyzn. Opiekę lekarską sprawuje 7 lekarzy – 4 specjalistów medycyny rodzinnej, 1 pediatra i 2 lekarzy ogólnych w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. W 2022 roku udzielono 45 tys. wizyt.

W przychodni działa gabinet zabiegowy, który wykonuje: iniekcje, EKG, badania spirometryczne, pomiar RR, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych i inne zabiegi. Wykonano tam 14 tys zabiegów, z których 210 zostało wykonanych w domu pacjenta.

W przychodni funkcjonuje również Gabinet Położnej Środowiskowo – Rodzinnej obejmujący opieką kobiety, realizujący wizyty patronażowe noworodkom oraz ich matkom, świadczy usługi opieki kobietom po operacjach ginekologicznych, onkologicznych. Zatrudniona tam jest 1 położna, która w ubiegłym roku wykonała około 315 patronaży w formie telepatronaży i bezpośredniego kontaktu.

W ubiegłym roku wykonano około 4250 szczepień dzieci i dorosłych.

W ramach umowy z NFZ realizowana jest środowiskowa opieka pielęgniarska przez 6 pielęgniarek środowiskowych.

W naszej przychodni można też wykonać badania USG tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych szyi oraz USG jamy brzusznej i gruczołu krokowego i są one bezpłatne dla pacjentów Lubomedu.

W przychodni zatrudnionych jest na umowę o pracę oraz umowy cywilno – prawne 18 osób, w tym: 7 lekarzy, 5 pielęgniarek środowiskowych, 1 położna, 3 osoby obsługujące recepcję, 2 osoby pozostałego personelu.

W ubiegłym roku przychodnia kontynuowała akcję szczepienia przeciwko covid 19 oraz prowadziła szczepienia profilaktyczne przeciw grypie.

W przychodni realizowany jest Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK) dla osób narażonych na choroby układu krążenia, którego celem jest obniżenie zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia, dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka, promocja zdrowego stylu życia (niepalenia, prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej).

Nasza przychodnia, jako jedna z nielicznych przychodni na terenie Dolnego Śląska w ubiegłym roku posiadała certyfikat akredytacyjny, który jest jedynym honorowanym przez NFZ i MZ dokumentem poświadczającym spełnienie rygorystycznych wymagań  z zakresu różnych obszarów działalności przychodni POZ, a dla pacjentów jest gwarancją bezpieczeństwa i wszechstronności opieki.

Od 9 stycznia tego roku przychodnia przechodziła nowy przegląd akredytacyjny.

Dzięki zdobytemu w 2020 roku grantowi unijnemu, realizowanemu w latach 2021-2022, w ramach projektu pozakonkursowego „Dostępność Plus dla zdrowia”, realizowanego w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój” lubomierska przychodnia zakupiła: elektrycznie sterowane leżanki, fotel do pobierania krwi, wózek dla niepełnosprawnych, wagę platformową. Cały sprzęt jest dostosowany dla pacjentów z otyłością. W ramach projektu – we wszystkich gabinetach założono klimatyzacje, zakupiono też przenośne USG i EKG z myślą o wizytach domowych u osób z niepełnosprawnościami. Przychodnia została też wyposażona w komputer z programami ułatwiającymi kontakt z pacjentem ze szczególnymi potrzebami oraz utworzono 3 stanowiska – z pętlami indukcyjnymi, aby ułatwić porozumiewanie z osobami z aparatami słuchowymi.

Za pieniądze z grantu pracownicy przeszli szereg szkoleń poprawiających jakość obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami.

Przychodnia zapewnia również opiekę nad obłożnie i przewlekle chorymi w domu, opiekę nad niemowlęciem od urodzenia, edukację samego chorego i jego rodziny, promocję zdrowia i zdrowy styl życia, uczy i przygotowuje chorego i jego rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji, załatwia sprawy socjalno bytowe poprzez współpracę z MGOPS, szpitalami, zakładami opiekuńczo – leczniczymi i hospicjami, zakładami opieki paliatywnej, zakładami pracy, policją.

Przychodnia Lubomed cieszy się bardzo dobrą opinią wśród pacjentów korzystających z jej usług.

Na podstawie dokumentu: „Stan opieki zdrowotnej na terenie gminy Lubomierz”, przygotowanego dla RMG Lubomierz przez dr Dariusza Dąbrowskiego i dr Magdalenę Dąbrowską

 

Opracowała: Jadwiga Sieniuć

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email