O pracy Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w 2022 roku

michał miniatura

 

 

O pracy Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w 2022 roku, czyli rozmowa z jej Przewodniczącym, panem Michałem Paterem

 

Na początek nieco statystyki: Ile posiedzeń w ubiegłym roku odbyła RMGLubomierz?

 

Łącznie odbyło się 41 posiedzeń, z czego 25 spotkań to były posiedzenia poszczególnych komisji stałych RMG Lubomierz, 16 posiedzeń sesji, w tym 4 posiedzenia były sesjami nadzwyczajnymi.

 

Która z podjętych uchwał była najtrudniejsza i dlaczego?

 

To zależy co rozumiemy przez pojęcie „trudnej uchwały”. Jeżeli mamy na myśli akty prawne, które mają skomplikowaną strukturę merytoryczną, to osobiście uznałbym wszystkie uchwały dotyczące przesunięć finansowych i zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jednak chodzi o trudne decyzje, to tak naprawdę każde posiedzenie je przynosi. 

 

Najważniejsze podjęte uchwały to:

 

Tutaj również nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć.

Fakt, że na przykład, przesunięcia finansowe w budżecie, które umożliwiają realizację inwestycji takich, jak termomodernizacja internatu czy Klubu Postulat, remont sali teatralnej, rewitalizację placu przy Kościele są ważne, to nie oznacza, że  wsparcie organizacji pozarządowych, czy zmiana organizacji ruchu na prośbę mieszkańców są mniej ważne.

Uważam, że tutaj nie powinno się wartościować w żaden sposób tych decyzji. Tym bardziej, że uchwały aktami prawa miejscowego i sam fakt, że każdy z tych dokumentów w pewien sposób reguluje funkcjonowanie gminy i ma bezpośredni wpływ na życie mieszkańców oznacza, że wszystkie są najważniejsze.

 

Czy RM podjęła jakąś inicjatywę na rzecz mieszkańców?

 

Na tym polega rola Radnego Gminy. Nawet jeśli inicjatywy nie są zwieńczone uchwałą, to przecież każdy z nas jest pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a władzami gminy.

Reprezentujemy mieszkańców i ich interesy. Dlatego, kiedy posiadamy informację o istniejących potrzebach lub problemach, to interweniujemy. Takie problemy przewijają się na bieżąco i dotyczą przede wszystkim utrzymania dróg, braku miejsc parkingowych, odbioru odpadów, modernizacji oświetlenia itd.

 

Jakich spraw najczęściej dotyczyły interpelacje radnych?

 

Moim zdaniem, pytania kierowane przez radnych do Burmistrza dotyczyły inwestycji, infrastruktury drogowej, gospodarki odpadami, kryzysu energetycznego oraz kultury.

 

Podjęta została uchwała o powstaniu Młodzieżowej Rady Gminy. Jak jest ona obecnie realizowana?

 

Uchwała o powstaniu Młodzieżowej Rady Gminy nie była procedowana. Osobiście chciałbym, żeby taka rada w naszej gminie funkcjonowała, jednak jej powstanie nie zależy wyłącznie od  Rady Gminy.

Najpierw do Rady wniosek kieruje organizacja funkcjonująca na terenie Gminy. Może to być stowarzyszenie, klub, samorząd uczniowski, placówka oświatowa lub inna organizacja. Procedura wymaga, żeby uchwała o powstaniu młodzieżowej rady wynikała z inicjatywy mieszkańców. Aktualnie taki wniosek nie został do tej pory złożony, ale wierzę, że to się zmieni.

 

Jakie działania podejmuje RM w związku z bulwersującą i nagłośnioną sprawą dwóch wypadków w naszej “podstawówce”?

 

RM podejmuje wszelkie działania, na jakie tylko pozwalają kompetencje w tej sprawie. Na tę chwilę mogę powiedzieć jedynie to, że temat stał się przedmiotem obrad specjalnie zorganizowanej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Decyzje w tej kwestii będą podejmowane podczas obrad sesji 26 stycznia.

 

Jak układa się współpraca Rady z burmistrzem i innymi instytucjami funkcjonującymi na terenie naszej gminy?

 

W mojej ocenie współpraca  Rady Miejskiej Gminy Lubomierz i Burmistrza Lubomierza jest efektywna, potrafimy się porozumieć w wielu kwestiach. Uważam, że burmistrz jest otwarty na dialog z radnym i a to stanowi fundament współpracy.

 

Jakie informacje ma jeszcze do przekazania Czytelnikom pan Przewodniczący RMG Lubomierz?

 

Przy każdej okazji, gorąco zachęcam każdego z mieszkańców do kontaktu z radnymi swoich okręgów. Im więcej mamy informacji od Państwa, tym więcej jesteśmy w stanie wypracować, lub przekazać Państwa postulaty władzom Gminy Lubomierz.

Państwa uwagi, spojrzenie z Państwa perspektywy na wiele spraw dotyczących naszej społeczności, są dla mnie bardzo cenne.

Zapraszam do kontaktu.

 

Bardzo dziękuję za informacje, życzę owocnej i satysfakcjonującej pracy.

 

Autor: Jadwiga Sieniuć

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email