Wrześniowe informacje od pana Burmistrza Marka Chrabąszcza

42309041_10212430671351180_8053755315763544064_n

 

 

 

Wrześniowe informacje od pana Burmistrza Marka Chrabąszcza

 

Wszyscy musimy oszczędzać energię elektryczną. Czy w związku z panującą obecnie sytuacją władze naszej gminy też rozważają możliwość konieczności wyłączenia części oświetlenia ulicznego? Jakie są roczne koszty oświetlenia ulicznego w naszej Gminie?

Nad oszczędnościami energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia drogowego pracujemy już od czterech lat. Udało nam się już wymienić w wielu naszych miejscowościach stare energochłonne oprawy na oprawy typu LED. Widać to przede wszystkim po ilości zużytej energii, gdyż ceny prądu rosły również wcześniej, chociaż nie na taką skalę. W ostatnim czasie podpisaliśmy z firmą Tauron kolejne porozumienia, które pozwolą nam w najbliższym czasie zmodernizować kolejne miejscowości, co ostatecznie doprowadzi do wymiany oświetlenia w całej gminie. Koszty energii w ubiegłych latach oscylowały w graniach 700.000 zł a jeśli chodzi o przyszłe decyzje, to będą one zależały od kilku czynników. Umowa na dostawę energii kończy się z upływem tego roku. Zobaczymy jak będzie wyglądał przetarg. Poza tym jesteśmy, jako gmina, w grupie zakupowej, a to, jak do tej pory, wiązało się z korzystniejszymi warunkami. Z innej zaś strony mówi się odgórnie, że gminy będą zobowiązane zredukować o przynajmniej 10% zużycie energii. Jeśli będziemy zmuszeni do podjęcia jakichkolwiek kroków, to zrobimy wszystko, aby było to jak najmniej uciążliwe dla naszych mieszkańców.

 

Jak wygląda sprawa zaopatrzenia w opał placówek oświatowych, urzędu?

 Część opału, mam tu na myśli węgiel i olej opałowy, placówki zakupiły jeszcze przed okresem letnim i do końca roku kalendarzowego zapasy te powinny wystarczyć. W tej chwili trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ duża ilość węgla na rynku jest bardzo złej jakości i lepiej jest kupować niewielkie ilości, aby nie pozostać bez pieniędzy i opału. Musimy jakoś sobie radzić w tym trudnym czasie. Jeśli chodzi o urząd, to aktualnie trwa termomodernizacja i nie mamy żadnego ogrzewania. Docelowo pojawią się pompy ciepła, a aktualnie dogrzewamy się grzejnikami elektrycznymi.

 

Pan Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli źródeł ciepła i źródeł spalania paliw na terenie Gminy Lubomierz. Kto, przez kogo i w jakim przypadku będzie podlegał takiej kontroli?

 Kontrolowane będą jedynie te gospodarstwa, które budzą nasze wątpliwości ze względu na nieścisłości w złożonych wnioskach z pozostałymi dokumentami, jakie znajdują się w naszych referatach. Kontroli dokonuje Straż Miejska i pracownik urzędu.

 

Ile wniosków o wypłatę tzw. dodatku węglowego wpłynęło do naszego Urzędu i jakie są rokowania dotyczącego terminu wypłat tychże dodatków?

 Jeśli chodzi o wnioski na wypłatę dodatku węglowego, to na tą chwilę wpłynęło do naszego urzędu ok. 1340 wniosków, a z każdym dniem ich ilość ulega zmianie. Tym bardziej, że można składać już wnioski o wypłatę dodatków na inne paliwa niż węgiel. Na najbliższej sesji pieniądze na ten cel zostaną wprowadzone do budżetu i od następnego dnia będziemy wypłacać dofinansowania.

 

 

Czy istnieją już plany dotyczące remontu i zagospodarowania dawnego “Złotego Rogu”?

Tak, w najbliższym czasie będziemy mogli zapoznać się z projektem. Na tą chwilę wiemy tyle, że inwestor chce zagospodarować poddasze na pokoje, a to wiąże się ze zmianą kształtu dachu budynku.

 

Remont internatu przedłuża się, jakie są tego powody i rokowania dotyczące jego zakończenia?

Czynniki są dwa. Pierwszy to wybór podwykonawców do poszczególnych prac remontowych, którzy w obecnych czasach żądają od głównego wykonawcy większych pieniędzy za poszczególne prace, a drugi to dostępność materiałów budowlanych na rynku.

 

Jakie prace inwestycyjne rozpoczną się jeszcze w tym roku na terenie

miasta i Gminy?

Obecnie te terenie naszej gminy realizowane są następujące inwestycje:

– termomodernizacja internatu

– termomodernizacja budynków urzędu

– remont drogi powiatowej Lubomierz – Radoniów

– przebudowa dawnej stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę

– remont dachu na świetlicy w Pokrzywniku

Za chwilę rozpocznie się budowa skateparku a także remont Placu Kościelnego wraz z parkiem, przebudowa łącznika internackiego i instalacja systemu przeciwpożarowego w internacie. Tydzień temu podpisaliśmy umowę na kompleksowy remont dróg: Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej w formie zaprojektuj i wybuduj. Do końca tego roku wykonawca przedłoży projekt i z początkiem przyszłego roku powinien rozpocząć się remont. Kupiliśmy projekt hali sportowej i obecnie przygotowywany jest projekt zagospodarowania terenu wokół hali. Ogłoszony został przetarg na termomodernizację Klubu Postulat, a za chwilę ogłosimy także przetarg na remont biblioteki. No i oczywiście modernizacja i rozwój sieci wodociągowej, która również jest na etapie projektowania. 

 

Bardzo dziękuję za informacje, życzę bezproblemowego przebiegu wszelkich spraw.

(JAGA)

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email